Projekt:Påverkansarbete 2020/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad gick bra?

  • Vi byggde upp starkare nätverk med likasinnade organisationer och myndigheter, i synnerhet inom kulturarvssektorn och den vidare rörelsen för fri kunskap.
  • Vi lämnade in ett gemensamt remissvar på öppna data-utredningen, där det nytänkande arbetet kring utvecklingen av remissvaret också bidrog till kompetenshöjning i flera andra mottagares svar.

Vad gick dåligt?

  • Remissvar vid 2020 års slut på upphovsrättsdirektivet är inte inlämnat, eftersom det fortfarande inte har kommit någon departementspromemoria från ansvarigt departement.
  • Därför kunde vi heller inte så tydligt som vi ville fokusera på panoramafrihetsfrågan.

Vad ska vi sluta med?

  • Delta i evenemang utan tydliga idéer om syfte och behov.

Vad ska vi fortsätta med?

  • Bygga nätverk med likasinnade organisationer.
  • Bidra med kvalitativa och väl underbyggda remissvar.

Vad ska vi börja med?

  • -