Projekt:Påverkansarbete 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>

Kort projektbeskrivning

Genom det är projektet ser vi till att Internet-användarnas perspektiv och fri kunskaps-perspektiven är närvarande i lagstiftningsprocessen och för politiker. Projektet finansieras genom donationer och medlemsavgifter för att hålla det åtskilt från FDC-finansieringen.

2021: Under första halvåret av 2021 kommer fokus vara på implementeringen av Europeiska unionens upphovsrättsdirektiv i svensk lagstiftning. Där är vårt fokus på att försvara användarperspektivet i implementeringen, samt att vi strävar efter att panoramafrihet inkluderas. Som ett positivt långsiktigt resultat av detta arbete strävar vi efter att skapa ett nätverk av svenska organisationer som är engagerade i dessa frågor där vi kan arbeta tillsammans. Upphovsrättsföreningarna är redan mycket samordnade och en liknande samordning mellan försvarare av ett användarperspektiv skulle vara viktigt på lång sikt. Vidare kommer införandet av UNESCO:s OER-rekommendation i svensk lagstiftning att noggrant övervakas och beslutsfattare kommer att kontaktas vid behov.

Utöver det kommer vi att stötta arbetet som personal gör i Bryssel, dels finansiellt, men också genom att dela med oss av insikter och erfarenheter.

Vi kommer att sträva mot att stödja koordineringen av policyarbetet i kulturarvssektorn i frågor som är relevanta för båda parter. För tillfället saknas koordinering, vilket begränsar arbetets effektivitet. Om vi lyckas skapa en framgångsrik modell, kommer den vara värdefull att skala upp för användning i andra länder som en del av arbetet med den tematiska hubben.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Advocacy-2021

Februari–oktober Arbete med EU:s upphovsrättsdirektiv 7 Eric, med stöd av John Justitiedepartementet har fortfarande inte släppt sitt förslag till genomförande av EU:s upphovsrättsdirektiv. Det kommer kräva ett antal dagar av genomläsning, planering, prioritering och praktiskt arbete. T250665
Maj–december Samordna kulturarvsaktörer 1,5 Eric, med stöd av John Som en del dels av upphovsrättsdiskussionerna men också med kikare inställd på framtida lagstiftningsakter och processer bör vi fortsätta arbetet med att samordna kulturarvsaktörer, vilket många pekar på behovet av men ingen har haft tid eller möjlighet att inleda.
Juli–december Ta fram plan för hur panoramafrihet ska genomföras 1,5 Eric, med stöd av John Vi bör ha ett specifikt fokus just på att pusha för panoramafrihet.
Hela året Övervaka genomförandet av Unescos OER-rekommendation 1,5 Josefine, med stöd av John och Eric Sverige har genom Unesco antagit OER-rekommendationer, men efter det har det varit tyst både från Utbildningsdepartementet och Svenska Unescorådet. Därför behöver vi genomföra insatser för att medvetandegöra området.
September–december Ta fram plan för långsiktigt påverkansarbete 2 Eric, med stöd av John och Josefine Ta fram underlag för vilka evenemang som deltas på och hur samt hur kontakter tas och relationer byggs med politiker över tid.
Hela året Beredskap inför remisser, debattartiklar etc. 1 Eric, med stöd av kansliet Enligt föreningens policy ska föreningen svara på remisser när man har bjudits in som remissinstans. Denna del tar beredskap för det, att kunna svara på remisser i en omfattning som beror på hur relevant remissen är för föreningen. Den tar också höjd för att behöva skriva eller svara på debattartiklar eller andra typer av texter av relevans för det politiska påverkansarbetet.

Samarbetspartners

 • FKAGEU

Se även

Projektdata

Projekt nr. 213202 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
Donationer 110000
Interna mål
 • T.2.1 - 10/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 3/10 nya evenemang.
 • M.2a - Delta på 1/5 int. Wikimedia-evenemang.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inledande möten om Right to Research in International Copyright
 • Arbete kring ePrivacy-direktivet
 • Mottagen departementspromemoria om upphovsrättsdirektivet
 • Sondering kring remissvar om läromedelsutredningen
 • T.2.1 - 13 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 6 nya evenemang.
 • M.2a - Deltagande har skett på 1 internationella Wikimedia-evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Anordna möte med andra remissinstanser om upphovsrättsdirektivet.
 • Skriva på remissvar om upphovsrättsdirektivet.
 • Skriva på remissvar om läromedelsutredningen.
 • Sätta sig in i och arbeta vidare med Right to Research in International Copyright
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen