Projekt:Påverkansarbete 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

 1. Projektledning inleds
  1. Dokumentera detta på årssidan för beslut, ex Beslut & attesteringar 2021
 1. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna
  1. /Frivillig
 2. Ange projektstatus
 3. Kontrollera att länken till förra årets projekt överst på sidan går rätt (använd {{Bläddra}})
 4. Transkludera frivilligmallen på Frivilliguppdrag

Kort projektbeskrivning

Genom det är projektet ser vi till att Internet-användarnas perspektiv och fri kunskaps-perspektiven är närvarande i lagstiftningsprocessen och för politiker. Projektet finansieras genom donationer och medlemsavgifter för att hålla det åtskilt från FDC-finansieringen.

2021: Under första halvåret av 2021 kommer fokus vara på implementeringen av Europeiska unionens upphovsrättsdirektiv i svensk lagstiftning. Där är vårt fokus på att försvara användarperspektivet i implementeringen, samt att vi strävar efter att panoramafrihet inkluderas. Som ett positivt långsiktigt resultat av detta arbete strävar vi efter att skapa ett nätverk av svenska organisationer som är engagerade i dessa frågor där vi kan arbeta tillsammans. Upphovsrättsföreningarna är redan mycket samordnade och en liknande samordning mellan försvarare av ett användarperspektiv skulle vara viktigt på lång sikt. Vidare kommer införandet av UNESCO:s OER-rekommendation i svensk lagstiftning att noggrant övervakas och beslutsfattare kommer att kontaktas vid behov.

Utöver det kommer vi att stötta arbetet som personal gör i Bryssel, dels finansiellt, men också genom att dela med oss av insikter och erfarenheter.

Vi kommer att sträva mot att stödja koordineringen av policyarbetet i kulturarvssektorn i frågor som är relevanta för båda parter. För tillfället saknas koordinering, vilket begränsar arbetets effektivitet. Om vi lyckas skapa en framgångsrik modell, kommer den vara värdefull att skala upp för användning i andra länder som en del av arbetet med den tematiska hubben.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Advocacy-2021

Januari


Samarbetspartners

 • FKAGEU

Se även

Projektdata

Projekt nr. 213202 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
Donationer 110000
Interna mål
 • T.2.1 - 10/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 3/10 nya evenemang.
 • M.2a - Delta på 1/5 int. Wikimedia-evenemang. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen