Projekt:Buggrapportering och översättning 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa Stöter du på en bugg eller ett översättningsfel i mjukvaran kan du tipsa oss. Då skapar vi en buggrapport om ingen finns sedan tidigare. Bifoga gärna en skärmbild på felet.
Rapportera Du kan även rapportera felet själv direkt på Phabricator. Har du funderingar eller frågor hjälper vi gärna.
Åtgärda Rapporterandet är bara första steget. Om du har kunskaperna som krävs för att åtgärda problemen är vi speciellt intresserade. Ta en titt på Phabricator och se vad som är mest akut eller utgå från vår lista av rapporterade buggar.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med Andre.Costa(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Då föreningen ständigt interagerar med grupper av helt nya användare, vilka använder mjukvaran på andra sätt än erfarna användare, upptäcker vi ofta problem och buggar som ej tidigare rapporterats. Då flera användare uttryckt att det är svårt eller tråkigt att buggrapportera kan föreningen agera brygga mellan användare och utvecklare och skapa en buggrapport.

Det är först när en bugg är känd som utvecklingsinsatser kan påbörjas för att försäkra god användbarhet. Detsamma gäller tekniska översättningar av gränssnittet där riktade insatser ofta behövs och där föreningen genom riktade event och insatser kan vara en del av lösningen.

Mindre evenemang runt översättningar och buggrapportering kommer att anordnas inom ramen för projektet.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Bug-Reporting-and-Translation-2018

Löpande under året Rapportering av upptäckta buggar Sker på /Bugglista. Ca. 4,5 arbetsdagar, äts mer tid upp stryks eventen
Januari Projektuppstart 1 dag.
4 April Genomgång av material Gå igenom allt stödmaterial och revidera vid behov samt uppföljning av feedback från 2017. 2 dagar. phab:T185197
November Punktinsats för översättning Undersök om någon central del av MediaWiki behöver översättas (alt. som WMSE använder) samt genomför översättningssprint. 6 dagar. phab:T164485


Samarbetspartners

Inga planerade partners

Tips och tricks

 • Translatewiki.net – För översättningar. Stödsida med instruktionsvideo och steg-för-steg guide.
 • How to report a bug – Vägledning vid buggrapporter
 • Phabricator – För buggrapporter
 • Vill du ha med en länk till en sida som demonstrerar en bugg, använd "Permanent länk" under "Verktyg" i panelen till vänster (eller motsvarande på andra wikier). Annars är det risk att sidan har ändrats när någon ska felsöka, vilket kan innebära att hen får ett annat resultat.
 • Förslag på verktyg
  • Skärminspelning – För skärminspelningar (Linux)
  • Skärmdumpar
   • Firefox screenshots – har stöd för att inkludera de delar av en webbsida som ligger utanför bilden. Om bilden delas online finns det stöd för mindre redigering av bilden, t.ex. beskärning och annotering varpå bilden kan laddas ner igen.
   • AwsomeScreenshot (Chrome, Firefox) – har stöd för att redigera bilden, t.ex. beskärning och annotering. Funkar mindre bra för att fånga delar av webbsidan som är utanför bilden.
 • URL-parametrar – använd dessa genom att lägga till ?parameter=värde i slutet av URL:en för en wiki-sida. Finns det redan en parameter, d.v.s. om URL:en redan innehåller ett frågetecken, läggs flera parametrar till med & istället: ?parameter1=värde1&parameter2=värde2. Notera att parametrarna bara gäller så länge du är kvar på sidan; följer du en länk till en annan sida försvinner de.

Se även

Projektdata

Projekt nr. 184202 Ansvarig André
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 30 000 (arbetstid) 
Total: 30 000
Interna mål
 • A.2.1 - Minska antalet fel i mjukvaran. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Sedan årets början har 18 buggar rapporterats av 3 olika personer på kansliet. 1 av dessa har åtgärdats av kanslipersonal.

 • A.2.1 - Fel i mjukvaran har rapporterats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen