Projekt:Buggrapportering och översättning 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2018 | 2020 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa Stöter du på en bugg eller ett översättningsfel i mjukvaran kan du tipsa oss. Då skapar vi en buggrapport om ingen finns sedan tidigare. Bifoga gärna en skärmbild på felet.
Rapportera Du kan även rapportera felet själv direkt på Phabricator. Har du funderingar eller frågor hjälper vi gärna.
Åtgärda Rapporterandet är bara första steget. Om du har kunskaperna som krävs för att åtgärda problemen är vi speciellt intresserade. Ta en titt på Phabricator och se vad som är mest akut eller utgå från vår lista av rapporterade buggar.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Huvudsyftet med detta projekt är att minska antalet fel i programvaran som används på Wikimedia-plattformarna genom att rapportera buggar och fel samt korrigera felaktiga översättningar i programvaran.

2019: Huvudfokuset kvarstår med kontinuerlig buggrapportering, att säkerställa att hela personalstyrkan är bekväma när de stöter på buggar och kan hjälpa gemenskapen med att rapportera in de buggar de stöter på. Det kommer också att finnas minst ett evenemang/insats som fokuserar på att förbättra mängden och kvaliteten på svenska översättningar av mjukvaran (genom ett translate-a-thon). Vi kommer att utnyttja Wikimania i Stockholm för att engagera nya volontärer i översättningsinsatserna.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Bug-Reporting-and-Translation-2019

Januari


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 194202 Ansvarig André
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
FDC 20 000
Interna mål
  • A.2.1 - Minska antalet fel i mjukvaran. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2019-11-20 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Sedan årets början har 15 buggar rapporterats av 4 olika personer på kansliet.

  • A.2.1 - Fel i mjukvaran har rapporterats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Inga förberedelser har hunnit ske inför ett planerat translat-a-thon, därmed kommer detta troligen inte att kunna äga rum i år.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.

Inför 2020 har en fokusändring för projektet föreslagits där stöd ska ges för att hjälpa övrig personal att buggrapportera, istället för att som idag fokusera på att de ska kunna göra detta helt själva.

Kommentar från verksamhetschefen