Projekt:Buggrapportering och översättning 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa Stöter du på en bugg eller ett översättningsfel i mjukvaran kan du tipsa oss. Då skapar vi en buggrapport om ingen finns sedan tidigare. Bifoga gärna en skärmbild på felet.
Rapportera Du kan även rapportera felet själv direkt på Phabricator. Har du funderingar eller frågor hjälper vi gärna.
Åtgärda Rapporterandet är bara första steget. Om du har kunskaperna som krävs för att åtgärda problemen är vi speciellt intresserade. Ta en titt på Phabricator och se vad som är mest akut eller utgå från vår lista av rapporterade buggar.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Då föreningen ständigt interagerar med grupper av helt nya användare, vilka använder mjukvaran på andra sätt än erfarna användare, upptäcker vi ofta problem och buggar som ej tidigare rapporterats. Då flera användare uttryckt att det är svårt eller tråkigt att buggrapportera kan föreningen agera brygga mellan användare och utvecklare och skapa en buggrapport.

Det är först när en bugg är känd som utvecklingsinsatser kan påbörjas för att försäkra god användbarhet. Detsamma gäller tekniska översättningar av gränssnittet där riktade insatser ofta behövs och där föreningen genom riktade event och insatser kan vara en del av lösningen.

Mindre evenemang runt översättningar och buggrapportering kommer att anordnas inom ramen för projektet.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Innehåll Phabricator

WMSE-Bug-Reporting-and-Translation-2017

Löpande under året Rapportering av upptäckta buggar Sker på /Bugglista. Ca. 4,5 arbetsdagar, äts mer tid upp stryks eventen
April (andra halvan) Workshop om avrapportering efter event Inklusive introduktion till nyanställda. 1,5 arbetsdagar T164484
Bug-a-thon Kopplas till Beta av ny extension. 3 arbetsdagar T164483
September Översättningssprint 3 arbetsdagar T164485

Samarbetspartners

Inga planerade partners

Länkar och tips

Se även

Projektdata

Projekt nr. 174202 Ansvarig André
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 30 000 kr
Interna mål
  • A.2.1 - Minska antalet fel i mjukvaran.
  • G.1.1a - Stöd ges vid 10/365 tillfällen.
  • M.2a - Delta på 1/4 int. Wikimedia-evenemang.
Slutrapport/utvärdering Se utförda aktiviteter nedan. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-02-01 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • En intern workshop hölls om hur (bugg)uppföljning efter event bäst kan ske.
  • En ny rekomendation för skärminspelningsporgram togs fram.
  • Sedan årets början har 20 buggar rapporterats av 6 olika personer på kansliet. 2 av dessa har åtgärdats av kanslipersonal.
  • A.2.1 - Fel i mjukvaran har rapporterats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Uppföljning av punkter från workshopen.
  • Datum sätts för Bug-a-thon.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen