Projekt:Buggrapportering 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2015 | 2017 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa Stöter du på en bugg eller ett översättningsfel i mjukvaran kan du tipsa oss på andre.costa(at)wikimedia.se så skapar vi en buggrapport om ingen finns sedan tidigare. Bifoga gärna en skärmbild på felet.
Rapportera Du kan även rapportera felet själv direkt på Phabricator. Har du funderingar eller frågor hjälper vi gärna.
Åtgärda Rapporterandet är bara första steget. Om du har kunskaperna som krävs för att åtgärda problemen är vi speciellt intresserade. Ta en titt på Phabricator och se vad som är mest akut eller utgå från vår lista av rapporterade buggar.


Kort projektbeskrivning

Tekniska problem/buggar kommer lätt i vägen för läsarupplevelsen samt för skribenter som vill bidra. Av denna anledning är det viktigt att så snabbt som möjligt rapportera problemet så att åtgärder kan påbörjas. Då det inte är självklart hur sådana felrapporter ska se ut eller rapporterats har Wikimedia Sverige satt av tid för att rapportera de fel som påträffas samt för att ge stöd till de användare som vill lära sig att själv rapportera felen.

Felbevakningen och buggrapporteringen gäller MediaWiki-mjukvaran så som den ser ut på Wikimedias servrar samt på Translatewiki.net. Även felaktiga översättningar i mjukvaran omfattas och ska korrigeras på Translatewiki (detta omfattar inte oöversatta meddelanden) inom samma tidsram som buggrapporteringen. Oöversatta meddelanden åtgärdas i mån av tid.

Tidplan/Mål

 • 100 % av alla upptäckta och verifierade buggar rapporterade inom en vecka.
 • Alla användare som önskar lära sig felrapportera ska få stöd med detta.

Se även

Projektdata

4202 Fas: Avslutad Ansvarig: André
Finansiering: FDC Beslut: I enlighet med FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Rapportera, Åtgärda
Övergripande mål: A.2.1
Budgetkod: Budget: Delmål:
4200 40 000  
 • Tekniska problem ska verifierade och rapporteras inom en vecka (på Phabricator) efter att det har upptäckts.
 • Felaktiga översättningar ska åtgärdas inom en vecka (på Translatewiki.net) efter att det har upptäckts.
 • Användare som önskar lära sig felrapportera ska få stöd med detta.Tidplan:

Löpande under året 

Ledningsrapport: 
Status per 2016-11-23 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
Se Bugglista för komplett lista
 • 15 buggar och 3 ui meddelande anmälda
 • Uppföljning på äldre buggar
 • Äldre buggar (DCAT) åtgärdade
 • Höll en gemensam workshop kring buggrapportering
 • Tekniska problem och felaktiga översättningar har rapporterats (omöjligt att avgöra tidsfördröjning)
 • 1 användare har kontaktat oss om hjälp med felrapportering och fått stöd för detta.

Projektet kommer troligen inte att använda upp sina tilldelade medel. Buggrapportering har skett regelbundet men då dessa ofta upptäckts inom andra projekt har tiden registrerats i dessa. På grund av belastning i andra projekt har det inte heller varit möjligt att göra en större push för översättning på translatewiki.net vilket var planerat.

 • Budget 40 000
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: