Projekt:Samsyn 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Wikifiering av texter. Hjälp till att wikifiera begrepp på Samsynwikin för att lättare föra över dem till Wikipedia senare.
Wikipedifiera begrepp! Ta ett begrepp från Samsynwikin och se om det går att skapa eller förbättra motsvarande Wikipediaartikel.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med Axel.Pettersson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Tillsammans med sex lärosäten ingår WMSE i samverkansprojektet SAMSYN, vilket är ett metaprojekt som syftar till att utveckla en nomenklatur för högskolesektorns samverkan. Begreppsapparaten kommer att byggas fram i en projektspecifik wiki och WMSEs roll är att inom ramprojektet ansvara för Wiki-installation och strukturer och stöd för att samla och beskriva de relevanta begreppen på ett användbart och långsiktigt sätt så att nomenklaturen håller över tid. I projektet ingår utbildningsinsatser och nätverksbyggande för spridning av projektets arbete och återkoppling till alla projektpartners angående statistik över Wikin.

Tidplan

2020

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Samsyn-2018

Januari Arbetsmöte Möte för diskussioner och support (9-10 jan) i Stockholm för alla projektparter
Mars Kategoriarbete Omarbetande av kategorier T248846
Mars-april Uppdatera huvudsida T247749
April Diskussion med WP-gemenskapen Nytta med Samsynwiki för Wikipedia och tillbaka T237409
April Döpa om Samsynwiki Undersöka omdöpning till Samverkanswiki T250990
Juni-oktober Samsyn/Wikipedia nytta Skrivstuga/WiR för att dra nytta mellan samsynwiki och Wikipedia T250991
Augusti-september Installera tillägg Installera tillägg för mediavisare och statistik T254996
Oktober Fundera på wikins framtid Undersöka möjligheter att drifta wikin några år framåt T264589
Oktober-november Dokumentationspaket för att sätta upp en wiki Portal och undersidor under Projekt:Samsyn 2018/Sätta upp wiki T264997
November Sammanställning av populära sidor Uppdatering och sammanställning av populära sidor T267546


2019

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Samsyn-2018

Januari Arbetsmöte Möte för diskussioner och support (23 jan) i Linköping för alla projektparter

2018

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Samsyn-2018

Januari Upptaktsträff Två dagars upptaktsträff (11-12 jan) för alla projektparter i Stockholm. Första basinventering och planering för fortsatt arbete. 4 dagar.
Januari Ramprojekt möte Avstämning inom ramprojektet med utkast till Wikins startpaket. 1 dag.
Januari Wiki-installation Tekniskt arbete för att installera projektwikin på Stockholms universitets servrar. Lanseringen kommuniceras till projektdeltagarna. 4 dagar.
Januari-februari Grundstruktur Wikins grundstruktur med tillägg, css, mallar, kategorier och namnrymder sätts upp och kommuniceras till projektdeltagarna. 7 dagar.
Januari-februari Instruktioner Instruktionssidor anpassade för målgruppen tas fram inför utbildningstillfället för att testas. Bolla formuleringar och upplägg med ramprojektet i möten. Stilguide och guide för avstämning, Guide för användning av kategorier, Riktlinjer angående GDPR. 4 dagar.
Februari Wikiutbildning 1 28 feb i Stockholm. Med utgångspunkt i den nya wikin och relevanta begrepp per mönsterpaket, för projektdeltagare. Förbered för kontoskapande. Planera tillfället så att praktiska moment kommer till nytta. 3 dagar.
Mars Tekniskt underhåll Efter Wikiutbildningen hittades en belastningsbugg som måste lösas och kommuniceras och förbereda inför lansering. 6 dagar.
Mars-april Ramprojektet och lansera huvudsidan, justeringar av grundstrukturer och instruktionerna Analysera utfallet av Wikiutbildning 1 och bestäm rutiner för prioriteringar och arbetsstatus, särskilt hänsyn till delprojekten Merut, Skön och Imp och anpassa stödmaterialet ytterligare. Lansera Wikins huvudsida ihop med ramprojektledningen. Kontinuerliga uppföljningar och avstämningar och handledning för projektdeltagare som är nya i wikin. 7 dagar.
April Arenaträff och möten inom ramprojektledningen 26 april Örebro är Arenaträff med Unilink. Träffen används för projektgruppen att stämma av arbetet så här långt och för att sprida för andra intresserade på plats och öppna upp för att crowdsourca fler begrepp. Förbered ihop med ramprojektledningen. 4 dagar.
Maj Migrering av Wikin till ny server Samsyn wiki migrerades från Windows-server till linux-server för att lösa belastningsproblematiken.
Juni Rutiner för uppföljningar Hitta verktyg (tekniska) och rutiner för att regelbundet kunna plocka fram användbar statistik över Samsyn-wikin för att rapportera till alla projektdeltagare över hela treårsperioden. Förbered underlag för Styrgruppsmöte den 15 maj. 7 dagar.
Juni Avstämning Ramprojektet Följ upp projektets inledande fas med justeringar av instruktioner och arbetsflöden och inventera behov av wikiutbildning för tillkommande projektdeltagare. Uppdatera tidsplanering för andra halvan av 2018. 3 dagar.
juli-september Utöka hjälpsidor med instruktionsmaterial Sätt ihop grafik och/eller videoklipp för att möjliggöra självständigt användande av wikin. 2 dagar.
september-december Tekniskt underhåll När behov uppkommer. 3 dagar.
Augusti-september Ramprojektet och planering för Wikiutbildning 2 Inventera kunskapsbehovet bland projektdeltagare och uppdatera instruktioner så att utbildningstillfälle kan organiseras. Möten inom ramprojektledningen. 3 dagar.
September Handledning inför styrgruppsmöte Kommunicera med olika delprojekt och mönsterpaket om vilken arbetsstatus olika begreppsgrupper har inför styrgruppsmöte. Stöd till styrgruppen med att hantera wikins olika kategorier inför beslut. 3 dagar.
September-december Statistiska uppföljningar Gör statistisk uppföljning regelbundet (varje månad) och kommunicera till alla projektdeltagare. Inklusive regelbunden bevakning av Wikins aktivitet för att avgöra hur olika projektgruppers begreppsbearbetningar flyter på. 4 dagar.


Samarbetspartners

 • Stockholms universitet
 • Gävle högskola
 • Linköpings universitet
 • Chalmers tekniska högskola
 • Malmö universitet
 • Högskolan Kristianstad

Se även

Projektdata

Projekt nr. 183104 Ansvarig Axel
Projektstart 2018 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
Vinnova  
 • 2018: 152 400
 • 2019: 86 184
 • 2020: 106 120
Interna mål
 • T.2.1 - 10/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 10/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
Slutrapport/utvärdering Projekt:Samsyn 2018/Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-02-23 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Planer för drift efter projektavslut/överföring till annat lärosäte
 • T.2.1 - 12 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 7 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.

Vi har under projektets inledning kunna dra många erfarenheter när det gäller MediaWiki-mjukvaran och även kring användarstöd för wiki.

Kommentar från verksamhetschefen