Projekt:Wikipedia i biblioteken 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Översätta! Se till att alla #1lib1ref-sidor på Meta är översatta och uppdaterade, och att kampanjmaterial är tillgängligt och användbart.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med tore.danielsson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Detta projekt kommer att förbereda digitalt utbildningsmaterial som alla(!) folkbibliotekarier i Sverige kommer att gå igenom för att öka sin digitala kompetens. Utbildningsmaterialet kommer att inkluderas i en plattform som inrättats av Kungliga biblioteket. Därtill kommer fortbildning att anordnas, olika evenemang och utbildningar på bibliotek i hela Sverige genomföras samt två riktade kampanjer för att bibliotekspersonalen ska bidra direkt till Wikimediaplattformarna.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Wikipedia-in-Libraries-2019

Januari Synliggöra den internationella kampanjen #1lib1ref Arbeta med våra olika informationskanaler, Twitter, Facebook, blogg och Instagram för att informera och aktivera Sveriges bibliotekarier. 0,5 dag.
Februari Fortsätta arbetet med #1lib1ref i våra sociala medier. Utvärdera resultatet 3 timmar
Mars Presentation av Wikipedia i biblioteken på Tekniska museet Introducera Wikimedia Sverige, Wikipedia och olika Wikimediaplattformar i korthet samt projekt och projektplan för bibliotekarier från Regionsbiblioteken. 2,5 dagar
Mars Arbetsgruppsmöte och tidsplan vår Planering för referensgrupp och gemensamma träffar under våren och hösten. 1 dag
April Förberedelser inför #1lib1ref Produktion av krönikor, blogginlägg samt utskick inför #1lib1ref. Dialog med arbetsgruppen och referensgruppen. Material som till viss del kommer att kunna återanvändas. 2 dagar
April-juni Utformandet av lärresurs Utkast till förslag på stoff till lärresurs skall tas fram. 4 dag
Maj Introduktion av projektet och projektplanen för referensgrupp och arbetsgrupp Förberedelserna är redan gjorda. 2 timmar
Maj Synliggöra den internationella kampanjen #1lib1ref Arbeta med våra olika informationskanaler, Twitter, Facebook, blogg och Instagram för att informera och aktivera Sveriges bibliotekarier. 2 dagar
Maj-Juni Fortsätta med att arbeta med lärresursen i samarbete med Axel, Tore och Digiteket. Påbörja konkretiseringen av resursen och sedan skicka över det vi har till Digiteket och Arbetsgruppen. 2 dagar
Juni,juli och augusti Förbereda ett utkast för en workshop under Wikimania gällande Wikipedia i biblioteken. Planera och genomföra workshopen 1,5 dag
19 september Möte med arbets- och referensgrupp Arbetsgruppen och referensgruppen (eventuellt andra inbjudna)skall träffas för att diskutera innehållet i lärresursen och de fördjupande träffarna under våren 2020. 1,5 dag. T227437
September-november Skapa moduler till lärresurs/Digiteket Definiera moduler utifrån lista, skriva innehåll, filma, klippa och skicka in. 20 dagar T231531
September Wikifika på bokmässan Skapa flyer, medverkan på wikifika, 2 dagar T232570
September-oktober Skapa information inför och genomföra datainsamlingsdag 27 oktober 2 dagar T231535
November-december Planera utbildningsturné, logistik, biljettbokning. 2 dagar T232575
November december Planera innehåll till kurstillfällen, kursmaterial, dashboards. 5 dagar T232576


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 193117 Ansvarig Axel
Projektstart 2019-01-15 Projektslut 2020-09-30
Finansiär Budget
Kungliga biblioteket 380 000 (2019), 170 000 (2020) 
Wikimedia Sverige 50 000 (2020) 
Total: 600 000
Interna mål
 • T.1.2 - 35/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 30/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2019-11-22 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Projektet har påbörjats. Axel och Mia var på Tekniska museet och introducerade Wikipedia i biblioteken samt gav en kort presentation av Wikimedia Sverige och Wikipedia den 13 mars.
 • Efter den trettonde mars har fokus legat på att förbereda för kampanjen 1lib1ref utifrån bibliotekariernas synpunkter som vi tog del av i mars samt påbörja arbetet med den digitala lärresursen. Vi har gjort två utskick om projektet och kampanjen, publicerat en krönika på Svensk biblioteksförenings sida, samt gjort ett inlägg på Kungliga Bibliotekets sida om Digitalt först tillsammans med Eleonor Grenholm, samordnare av de regionala biblioteksverksamheterna i Digitalt först med användaren i fokus. Före kampanjen drog igång så erbjöds också bibliotekarierna handledning online för hur man praktiskt går tillväga då man adderar källor på Wikipedia. 1lib1ref pågår mellan 15 maj-5 juni och syns under tiden i sociala medier, ett marknadsnadsföringsarbete som har gjorts tillsammans av Alicia, Axel och Mia. Här hittar du förberedelserna inför 1lib1ref samt planen för sociala medier.
 • Vid kampanjens slut skall vi utvärdera vad våra insatser givit för resultat.
 • Arbetet med att ta fram ett utkast på stoff till lärresursen går framåt och här kommer så småningom både projektets arbetsgrupp och referensgrupp delta.
 • En kortfattad utvärdering av arbetet runt 1lib1ref gjordes i juni månad. Man hittar den på sidan för 1lib1ref
 • Under juni togs också första kontakten med redaktörerna för Digiteket i Malmö. Ett viktigt steg eftersom det påverkar hur vi skall tänka runt materialet som vi skall producera åt dem. Vi kommer att tänka om en del runt materialet men inte så mycket innehållsmässigt som presentationsmässigt.
 • Workshop under Wikimania
 • Arbetsgruppsmöten med diskussioner om innehåll i Digiteket
 • Wikifika på Bokmässan
 • Artiklar om Fri kunskap och Wikipedia publicerade i Digiteket
 • Utbildningsturné planerad för januari-februari
 • T.1.2 - 17 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1 ny direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från ? unika underrepresenterade användare har skett.

-->

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Turnéplanering, kurser till Digiteket, planering #1lib1ref

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen