Projekt:Wikipedia i biblioteken 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Översätta! Se till att alla #1lib1ref-sidor på Meta är översatta och uppdaterade, och att kampanjmaterial är tillgängligt och användbart.
Tipsa! Vill ni anordna en skrivstuga på bibliotek så tipsa oss! Vi hjälper gärna till!
Ladda upp bilder! Kolla i listan över bibliotek i Sverige! Det är många bibliotek som saknar bilder! Både nya och gamla bilder är önskvärda!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med tore.danielsson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Detta projekt förbereder digitalt utbildningsmaterial som alla bibliotekarier i Sverige har möjlighet att gå igenom för att öka sin digitala kompetens. Utbildningsmaterialet kommer att inkluderas i en plattform, Digiteket, som inrättats av Kungliga biblioteket. Därtill kommer fortbildning att anordnas, olika evenemang och utbildningar på bibliotek i hela Sverige genomföras samt två riktade kampanjer för att bibliotekspersonalen ska bidra direkt till Wikimediaplattformarna.

Tidplan

2020

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Wikipedia-in-Libraries-2019

Januari-September Kommunikation om evenemangen. På Wikiträffar och andra kanaler.
Februari-April Utveckla plan för att bygga gemenskap på biblioteken. Hur aktiva Wikipedianer från andra delar av landet kan komma samman.
Februari-September Erbjuda individanpassat stöd till de som gått utbildningen.
April-Maj Utveckla plan för Wikimini för biblioteken.
Maj 1lib1ref, skrivstugor med citation hunt.
Maj-September Kurser genom digiteket, kurser augusti-september.
April-Juli Hålla regelbundna videomöten med bibliotekarierna för att svara på frågor. Utveckla digitala skrivstugor online som kan ersätta vanliga skrivstugor fram tills dessa att fysiska möten är möjliga igen.
Augusti-September Genomföra en andra omgång av utbildningen "Wikipedia biblioteken" och denna omgång erbjudas online till deltagare från hela Sverige. Kurssidan heter Wikipedia i biblioteken online och genomförs som tre workshops under tre veckor. T254726
Oktober-November Den sista skrivstugan i Projekt HBTQI ligger i slutet av november. Denna avslutande del ligger utanför projekttiden men vi följer projekt HBTQI och dess framväxt på Wikipedia under hösten. Dessa två månader är godkända för arbete men kan komma att avslutas tidigare då fysiska träffar inte bör genomföras. Slutlig ekonomisk rapport skickad 18 november 2020. T254875

2019

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Wikipedia-in-Libraries-2019

Januari Synliggöra den internationella kampanjen #1lib1ref. Arbeta med våra olika informationskanaler, Twitter, Facebook, blogg och Instagram för att informera och aktivera Sveriges bibliotekarier. 0,5 dag.
Februari Fortsätta arbetet med #1lib1ref i våra sociala medier. Utvärdera resultatet 3 timmar.
Mars Presentation av Wikipedia i biblioteken på Tekniska museet. Introducera Wikimedia Sverige, Wikipedia och olika Wikimediaplattformar i korthet samt projekt och projektplan för bibliotekarier från Regionsbiblioteken. 2,5 dagar.
Mars Arbetsgruppsmöte och tidsplan vår Planering för referensgrupp och gemensamma träffar under våren och hösten. 1 dag
April Förberedelser inför #1lib1ref. Produktion av krönikor, blogginlägg samt utskick inför #1lib1ref. Dialog med arbetsgruppen och referensgruppen. Material som till viss del kommer att kunna återanvändas. 2 dagar.
April-juni Utformandet av lärresurs. Utkast till förslag på stoff till lärresurs skall tas fram. 4 dagar.
Maj Introduktion av projektet och projektplanen för referensgrupp och arbetsgrupp. Förberedelserna är redan gjorda. 2 timmar.
Maj Synliggöra den internationella kampanjen #1lib1ref. Arbeta med våra olika informationskanaler, Twitter, Facebook, blogg och Instagram för att informera och aktivera Sveriges bibliotekarier. 2 dagar.
Maj-juni Fortsätta med att arbeta med lärresursen i samarbete med Axel, Tore och Digiteket. Påbörja konkretiseringen av resursen och sedan skicka över det vi har till Digiteket och Arbetsgruppen. 2 dagar.
Juni, juli och augusti Förbereda ett utkast för en workshop under Wikimania gällande Wikipedia i biblioteken. Planera och genomföra workshopen 1,5 dag.
19 september Möte med arbets- och referensgrupp. Arbetsgruppen och referensgruppen (eventuellt andra inbjudna)skall träffas för att diskutera innehållet i lärresursen och de fördjupande träffarna under våren 2020. 1,5 dag. T227437
September-november Skapa moduler till lärresurs/Digiteket Definiera moduler utifrån lista, skriva innehåll, filma, klippa och skicka in. 20 dagar. T231531
September Wikifika på bokmässan. Skapa flyer, medverkan på wikifika, 2 dagar. T232570
September-oktober Skapa information inför och genomföra datainsamlingsdag 27 oktober. 2 dagar. T231535
November-december Planera utbildningsturné, logistik, biljettbokning. 2 dagar. T232575
November-december Planera innehåll till kurstillfällen, kursmaterial, dashboards. 5 dagar.. T232576


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 193117 Ansvarig Tore
Projektstart 2019-01-15 Projektslut 2020-09-30
Finansiär Budget
Kungliga biblioteket 98 534 (2019), 451 466 (2020) 
Wikimedia Sverige 50 000 (2019) 
Total: 600 000
Interna mål
  • T.1.2 - 35/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
  • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.
  • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
  • G.2.1 - Redigering från 30/365 unika underrepresenterade användare.
Slutrapport/utvärdering Rapport_Wikipedia_i_biblioteken_2020.pdf 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • T.1.2 - 126 identifierade ämnesexperter har bidragit.
  • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 9 nya evenemang.
  • T.2.2b - 1 ny direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
  • G.2.1 - Redigering från 63 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Projektet är avslutat och frågan om eventuella möjligheter till nya projekt är ställd till uppdragsgivaren.

Tips från utvärderingen är att fortsätta med punktinsatser för bibliotekarier. En utmaning är att hitta nya vägar för att genomföra detta.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen