Projekt:Wikipedia i biblioteken 2019/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Wikipedia i biblioteken 2019.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang 2019

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

Bokmässan, Göteborg

Datum
2019-09-26
Info-länk
https://bokmassan.se/programs/wikifika-wikipedia-och-biblioteken/
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Kort workshop på Mötesplats Medievetenhet tillsammans med några ut arbetsgruppen samt under bokmässan närvarande Wikipedianer. Information om lärmoduler i Digiteket, allmänt om Wikipedia och Wikidata samt fri kunskap. Utöver det samtal med inblandade i Digitekets redaktion om utformning av lärmoduler, samtal med flera av Wikipedianerna som är på plats under bokmässan, diskussion med en folkhögskola om att komma och berätta om Wikipedia, prat med representanter för andra organisationer om upphovsrättsfrågor och annat spännande.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 5 4 0 0 9
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 1 0 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Arbetsmöte, Stockholm

Datum
2019-09-17
Info-länk
Vem
Axel, Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Möte för arbets- och referensgruppen, samt en representant för Digiteket. Bra diskussioner om utformning av lärmoduler, planering av utbildningsturné, deltagande i evenemang och fortsatta aktiviteter inom projektet.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 1 4 0 0 5
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wikipedia in libraries - How to train ALL librarians, Wikimania, Stockholm

Datum
2019-08-18
Info-länk
wmania:2019:Libraries/Wikipedia in libraries - How to train ALL librarians
Vem
Axel, Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop för att samla input till Digiteksutbildning och kommande utbildningsturné. Anteckningar här.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 4 3 0 0 7
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 2 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


All digital week, Bollnäs

Datum
2019-03-27
Info-länk
All digital week
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Först en session med drop-in för allmänheten och svar på frågor. Svagt intresse (två personer) frågade om Wikipedia och fick lära sig om tillförlitlighet och hur en kan läsa en artikel. Workshop för personal på biblioteket och konstmuseet, sju personer lärde sig grunderna i att redigera och att kunna visa hur Wikipedia fungerar. En deltagare är anmäld till Wikipedialägret i Falun och en till Wikidataworkshop i sommar. Avslutade med att vara med i radio (P4 Gävleborg) och prata om skapande av artiklar och hur Wikipediagemenskapen tänker vad gäller relevans.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 4 3 0 0 7
2. Number of newly registered users 4 3 0 0 7
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 1 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 1 1 0 0 2
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 3 2 0 0 5


Information om Wikipedia i biblioteken på Tekniska museet, Stockholm

Datum
2019-03-13
Info-länk
Saknas
Vem
Axel och Mia
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Vi höll i en presentation som kortfattat presenterade Wikimedia Sverige, några Wikimediaplattformar, nämnde fria licenser, Gemenskapen, förhållningssätt och grundprinciper på Wikipedia samt projektplanen för Wikipedia i biblioteken. Efter det var det dags för ett litet avbrott och sedan diskuterade vi 1lib1ref och hur vi skulle kunna lyckas bättre med kampanjen i maj än vad vi gjorde i januari.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 18 5 0 0 23
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 1 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Train the trainer, Glasgow

Datum
2019-11-22 – 2019-11-24
Info-länk
Train the trainer 2019
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
En intensiv tredagarskurs, arrangerad av Wikimedia UK Scottland, i syfte att utbilda deltagarna i att hålla kurser och workshop inom Wikimedia-rörelsen. Mycket bra om olika lärstilar, gryppdynamik och praktiska övningar. Deltagarna delade aktivt egna erfarenheter och vi testade olika moment som kan ingå i kurser. Kursens deltagare hade i olika och breda erfarenheter av Wikipedia/Wikimedia så det var bra nivå på diskussionerna om problem och möjligheter. Min utgångspunkt var det kommande arbetet med "Wikipedia i biblioteken" där ett av målen är att få bibliotekarier att pröva att arrangera egna workshop kring fri kunskap i form av anpassade skrivstugor. Att få fler att känna sig delaktiga och bidra till Wikimedias projekt var en fråga som alla deltagare kände igen.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 6 8 0 0 14
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Evenemang 2020

WiB, Umeå

Wikimedia Sverige vill få fler bibliotekarier att skriva på och ordna evenemang runt Wikipedia. Inom projektet Wikipedia i biblioteken genomför vi därför tio utbildningstillfällen (två gånger per ort) runt om i landet.

Datum
Träff 1: 2020-01-21. Träff 2: 2020-02-18.
Info-länk
Kurssida: Wikipedia i biblioteken – Umeå och statistik på Outreach Dashboard – Umeå
Vem
Axel och Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Två träffar på kursen Wikipedia i biblioteken i Umeå.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 16 5 0 0 21
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WiB, Stockholm

Wikimedia Sverige vill få fler bibliotekarier att skriva på och ordna evenemang runt Wikipedia. Inom projektet Wikipedia i biblioteken genomför vi därför tio utbildningstillfällen (två gånger per ort) runt om i landet.

Datum
Träff 1: 2020-01-23. Träff 2: 2020-02-20.
Info-länk
Kurssida: Wikipedia i biblioteken – Stockholm och statistiken här Outreach Dashboard – Stockholm
Vem
Axel, Josefine och Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Två träffar på kursen Wikipedia i biblioteken i Stockholm.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 18 8 0 0 26
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WiB, Göteborg

Wikimedia Sverige vill få fler bibliotekarier att skriva på och ordna evenemang runt Wikipedia. Inom projektet Wikipedia i biblioteken genomför vi därför tio utbildningstillfällen (två gånger per ort) runt om i landet.

Datum
Träff 1: 2020-01-27. Träff 2: 2020-02-24.
Info-länk
Kurssida: Wikipedia i biblioteken – Göteborg och statistik på Outreach Dashboard – Göteborg
Vem
Axel och Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Två träffar på kursen Wikipedia i biblioteken i Göteborg.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 10 8 0 0 18
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WiB, Örebro

Wikimedia Sverige vill få fler bibliotekarier att skriva på och ordna evenemang runt Wikipedia. Inom projektet Wikipedia i biblioteken genomför vi därför tio utbildningstillfällen (två gånger per ort) runt om i landet.

Datum
Träff 1: 2020-01-28. Träff 2: 2020-02-25.
Info-länk
Kurssida: Wikipedia i biblioteken – Örebro och statistik på Outreach Dashboard – Örebro
Vem
Axel, Josefine och Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Två träffar på kursen Wikipedia i biblioteken i Örebro
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 11 9 0 0 20
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WiB, Hässleholm

Wikimedia Sverige vill få fler bibliotekarier att skriva på och ordna evenemang runt Wikipedia. Inom projektet Wikipedia i biblioteken genomför vi därför tio utbildningstillfällen (två gånger per ort) runt om i landet.

Datum
Träff 1: 2020-02-04. Träff 2: 2020-03-03.
Info-länk
Kurssida: Wikipedia i biblioteken – Hässleholm och staistik på Outreach Dashboard – Hässleholm
Vem
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Två träffar på kursen Wikipedia i biblioteken i Hässleholm
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 8 9 0 0 17
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Folk och Kultur, Eskilstuna

Datum
2020-02-05 -- 06
Info-länk
Folk och kultur, megafon
Vem
Tore, Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Medverkan i Digitalt försts monter med svar på frågor om Digiteket och projektet, samt en kort presentation med titeln Litar du på Wikipedia?.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 10 10 0 0 20
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 1 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 7 4 0 0 11
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Frukostseminarium, Brister våra digitala kunskaper?, Stockholm

Datum
2020-02-13
Info-länk
https://bit.ly/2OPEUof
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Kort frukostseminarium där Novus presenterade en undersökning om allmänhetens digitala kompetens som var beställd av svensk bibliotekstjänst.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 4 3 0 0 7
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Föreläsning för personalen, Almedalsbiblioteket, Visby

Datum
2020-03-13
Info-länk
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Genomgång och beskrivning av Wikipedia i biblioteken mellan 08.30–11.00. Diskussion hur de själva skulle kunna börja med workshop om fri kunskap och genomföra skrivstugor. Representanter för ett par distriktbibliotek (kallas inte för filialer) var med och visade också intresse att pröva något av förslagen i programverksamheten.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 16 6 0 0 22
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 2 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Online skrivstuga – Projekt litteratur

Datum
2020-04-29
Info-länk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_GLAM/Wikipedia_i_Biblioteken/Skrivstuga_online
Vem
Axel och Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Det finns plats för fler när det är online. Vi delade upp dagen i möten varje heltimma då det är svårt att både skriva och vara aktiv på mötet. Diskussionen ledde fram till att vi eventuellt testar nybörjarkurser i detta format.
Resultat
Genomförd skrivstuga i verktyget Zoom och med Projekt litteratur som utgångspunkt. Två artiklar, samtal och diskussioner.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 5 5 0 0 10
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 2 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Skrivstuga Citation Hunt #1Lib1Ref

Datum
2020-05-25 – 2020-05-29
Info-länk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_GLAM/Wikipedia_i_Biblioteken/Skrivstuga_Citation_hunt
Vem
Axel och Tore som värdar två timmar varje dag i fem dagar.
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Svårt att få deltagare att vara med. Förslag fanns att ändra hashtag till 1bib1ref för att göra det mer tydligt för svenska bibliotekarier. Bib för bibliotekarie.
Resultat
Möte i Zoom och med verktyget Citation Hunt som start för redigeringar. I verktyget Wikimedia hashtag search kan man se statistik för de som aktivt skrev in #1Lib1Ref.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 5 13 0 0 18
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 2 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wikifika projekt:HBTQI, Online

Projekt HBTQI-intro 2020-05-29
Datum
2020-05-29
Info-länk
WP:Projekt HBTQI
Vem
Axel, Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Välbesökt onlinefika som uppstart av projekt HBTQI på Wikipedia. Initiativet startat av Biblioteksutveckling Sörmland och Sörmlands museum, vilka båda var med och berättade om aktiviteter och föremål ur samlingarna. Två personer som var med skrev upp sig som projektdeltagare och en ny fika planerades in 9 juni.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 5 4 0 0 9
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 3 2 0 0 5
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wikifika projekt HBTQI, Online

Datum
2020-06-09
Info-länk
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Fortsättning och diskussion om projektet och plattformen. Flera förslag på artiklar och områden
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 4 2 0 0 6
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 2 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Digital skrivstuga HBTQI Online

Datum
2020-08-27
Info-länk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_HBTQI#Evenemang
Vem
Axel och Tore deltar från WMSE
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Diskussioner, redigering, visning av film från Sörmlands museum och genomgång av översättningsverktyget på Wikipedia (Axel)
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 4 3 0 0 7
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 2 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WiB, Online

Datum
2020-09-03, 11, 17
Info-länk
Kurssida, dashboard
Vem
Axel och Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Lågt deltagarantal, teknikstrul med Jitsi vid första kurstillfället gjorde att vi använde Meet vid följande tillfällen.
Resultat
Intresserade och aktiva deltagare som bidrog med både artiklar och bilder samt aktiverade sig i WikiProjekt.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 7 2 0 0 9
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 47 48 10 0 105


Biblioteksmedarbetare, Västmanland

Datum
2020-09-22
Info-länk
Via Teams 10:30–11:30
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Teams gick ner en gång.
Resultat
En timmes föreläsning för 20 medarbetare vid bibliotek i Västmanland. Organiserat av biblioteksutveckling Region Västmanland
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 20 20
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 0 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Skrivstuga HBTQI, Online

Datum
2020-10-08
Info-länk
Projekt HBTQI, Veckans tävling HBTQI, Dashboard
Vem
Tore, Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Skrivstuga med Biblioteksutveckling Sörmland och Sörmlands museum, samt som en del av Veckans tävling med tema HBTQI. Många diskussioner om HBT/HBTQ/HBTQI, Intergender/Ickebinär och andra begrepp, och många bidrag till projektsidan och tävlingen.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 3 0 1 0 4
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 3 2 0 0 5
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 100 0 8 0 108Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser