Projekt:Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2018
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Användning Använder du bibliografiska data på Wikidata och Wikipedia? Berätta gärna hur du gör. Du hjälper oss att skaffa en bättre bild av Wikimediagemenskapens behov.
Datatillförsel Vi fortsätter att berika Wikidata med bibliografiska data, bl.a. från Sveriges Nationalbibliografi. Finns det något särskilt område du tycker vi borde satsa på? Eller känner du till några andra intressanta källor av bibliografiska data? Hör av dig till oss.
Wikipediaverktygsutveckling Vi vill utveckla verktyg för kopplingar mellan bibliografiska data på Wikidata och svenskspråkiga Wikipedia. Har du ideér på hur dessa kopplingar och verktyg skulle kunna se ut? Har du åsikter om hur Wikipedia borde förhålla sig till data hämtade från Wikidata? Hör av dig till oss.
Wikidatakoppling av författare Många utgåvor på Wikidata saknar kopplingar till författarobjekt då författaren endast är angiven medelst en sträng. Hjälp oss att göra dem till äkta strukturerade, sökbara data genom att ersätta strängarna med länkar till författarobjekt – befintliga eller nyskapade om det behövs. Verktyget Author Disambiguator kan vara till hjälp.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.seKort projektbeskrivning

En fortsättning på projektet från 2018 som syftar till att ytterligare förbättra sammankopplingen mellan öppna biblioteksdata och data på Wikimediaplattformarna.

2020: Förutom att vidareutveckla idéer och verktyg som prototypades i det tidigare projektet kommer det också att sträva efter att importera flera dataset som ägs av Kungliga biblioteket (KB) och se till att data som laddats upp kommer till användning på Wikipedia kl.a. genom kommunikation och olika evenemang. Minst ett hack-a-thon kommer att anordnas och stöd ges till KB för att de ska kunna förbättra sina interna verktyg genom att dra nytta av den ökade sammanlänkningen med Wikidata. Automatisk uppdatering och underhåll av data är en naturlig fortsättning på det förra projektet och är något som vi kommer att fokusera på.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Library-Data-2019

Maj–Juni Arbete med auktoritetsfiler med utgång i VIAF och Libris T245367
Juni Deltagande i Liber 2020 med en presenation och poster om projektet. T248092
Juni–Juli Planera onlineevenemang för KB:s personal. T253961
Juli Deltagande i Conference on Linked Data in Libraries T256619
September eller Oktober Onlineevenemang för KB:s personal. T253961
Oktober Uppladdningar av bokdata om alla böcker som citeras på Wikipedia. T253974
November-December Utveckling av verktyg för Wikipedianer för att skapa enstaka Wikidataobjekt utifrån Libris. T253978
November-December Diskussioner med svwp-gemenskapen och ev. implementering av Wikidatabaserad citationsmall. T253977
December Avslutning, rapportskrivning. T242623


Samarbetspartners

 • Kungliga biblioteket

Se även

Projektdata

Projekt nr. 193116 Ansvarig André
Projektstart 2019-08-15 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
Kungliga biblioteket 164 000 (2019) 
Kungliga biblioteket 236 000 (2020) 
Wikimedia Foundation (APG) 70 000 (2020)
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.  
 • Tillgängliggörande av ytterligare samlingar biblioteksdata
 • Implementering av Wikidatadriven citationsmall på svwp
 • Utveckling av verktyg för uppdatering av Librisanslutna bibliografiska data på Wikidata
 • Undersöka och driva frågan om Wikidataanvändning inom Libris
 • Arrangera ett hackathon/utbildningstillfälle för bibliotekspersonal
Slutrapport/utvärdering Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019 - Slutrapport.pdf 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vi deltog i Libris Användardag 2020 med en presentation om projektets framskridande.
 • Vi knöt en kontakt med Litteraturbanken och berättade om vårt arbete samt om Wikidatas relevans inom länkade öppna bibliografiska data.
 • Vi fortsätter med uppladdningar av bibliografiska data:
  • 2500 Wikidataobjekt har importerats från Sveriges Nationalbibliografi, som representerar böcker som används som källor på svenskspråkiga Wikipedia.
  • 1200 Wikidataobjekt med koppling till Litteraturbanken har skapats
  • 150 Wikidataobjekt med koppling till svenska Wikisource har berikats med data från Sveriges Nationalbibliografi
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 6 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 2 nya evenemang.
 • Tillgängliggörande av ytterligare samlingar biblioteksdata
 • Undersöka och driva frågan om Wikidataanvändning inom Libris
 • Arrangera ett hackathon/utbildningstillfälle för bibliotekspersonal
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Utveckling av verktyg som kan användas av gemenskapen: citationsmall och tjänst som skapar Wikidataobjekt baserat på data från Libris
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen