Projekt:Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".


Evenemang

Libris användardag 2020

Presentation
Datum
2020-11-10
Länk
https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/98739
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Vi blev inbjudna att delta i konferensen "Libris användardag 2020" med en presentation om vårt samarbetsprojekt med KB. Vi berättade om vad Wikidata är och varför det är relevant inom bibliotekssektorn, samt vilka typer bibliografiska data som finns där. Vi gav även en överblick över svenska bibliografiska data på Wikidata, dvs objekt med koppling till Libris, Litteraturbanken, Projekt Runeberg och svenska Wikisource.
Global metrics    (T262514)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 410 410
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


LOA dagen 2020

Datum
2020-06-05
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

Huvudsyftet med deltagande i evenemanget var sessionen "Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter – Vad betyder det för biblioteken?". Detta är en plattform som Kungliga Biblioteket utvecklar och som är av stort intresse för oss i och med vårt samarbete, då den kommer att göra det lättare att sprida svenskproducerad öppen kunskap och forskning. Vi tog del av KB:s tankar bakom plattformen, dvs. att den ska tillhandahålla såväl fulltexter som metadata och dessutom stödja tidskrifternas redaktionella arbete. Presentationen följdes av en workshop som fokuserade på deltagarnas egen erfarenhet av att arbeta med elektroniska resurser inom (mest högskole-) bibliotek, men där även vi fick nämna vårt arbete med öppna biblioteksdata och intresse av att inkludera plattformen i det.

Global metrics    (T253195)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 30 30
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Liber 2020

Datum
2020-06-24
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

Vi presenterade vårt projekt på en konferens för forskningsbibliotekarier. Presentationen ingick tillsammans med två andra i sessionen "Opening up knowledge". Presentationens fokus var en generell introduktion till Wikidatas möjlighet som en plattform för öppna biblioteksdata med exempel både från KB och andra institutioner. Vi hade även en poster som tog upp samma ämne. Vi deltog även i workshopen för Linked Open Data Working Group.

Global metrics    (T250466)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 262 262
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Hack for Heritage 2020

Introduktionspresentation av WMSE.
Workshop om Wikimediaprojekten.
Datum
2020-09-25 – 27
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

Vi deltog i online-hackathonet som partner och support. På första dagen hade vi en kort presentation om vår verksamhet och på andra dagen en workshop på en halv timme om Wikimediaprojekten och det kulturarvsrelaterade material som finns där. Kungliga biblioteket nämndes som ett exempel på en Glam-institution som aktivt bidrar med sina resurser till Wikimediaprojekten. Därtill fanns det tillfällen för handledning för teamen som trots att de lyftes flitigt inte kom att utnyttjas. Inte heller använde sig något av projekten av data från Wikimediaplattformarna.

Global metrics    (T253007)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 25 25
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Wikidatadagarna

Datum
2020-10-13
Vem
Alicia Fagerving och David Haskiya
Resultat

Information

Ett webbinarium om Wikidata för verksamma vid Sveriges bibliotek. Anordnades tillsammans med Kungliga biblioteket som stod för marknadsföringen.

Av drygt 60 anmälda var vi som mest 50 deltagare, dock endast ett tjugotal vid dagens slut.

Kursens detaljerade upplägg, inspelade presentationer och antecknade frågor och svar finns här.

Vi hade även planerat att organisera ett hackathon (endast för KB:s personal) som dock inte blev av pga endast 2 anmälda.

Global metrics    (T265234)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 50 50
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 00 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Litteraturbanken

Uppladdningar / enhancement av data om utgåvor på Litteraturbanken.

first batch 1242 + second batch 2806 = 4048

Global metrics    (T266431)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 4048 0 4048


Wikisource

Uppladdningar / enhancement av data om böcker (editions) på sv. Wikisource

Global metrics    (T266431)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 154 0 154


Böcker i Nationalbibliografin

Uppladdningar / enhancement av data om böcker (editions) i Nationalbibliografin.

Global metrics    (T237974)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 2534 0 2534


Uppdateringar och uppladdningar av auktoriteter

Uppdateringar och nyuppladdningar av auktoriteter på Wikidata med utgång i Libris och VIAF

Global metrics    (T237974)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 1585 0 1585


Statens Offentliga Utredningar

Data om Statens Offentliga Utredningar som har digitaliserats av Kungliga Biblioteket.

Query: Alla Statens Offentliga Utredningar på Wikidata.

Global metrics    (T241458)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 6119 0 6119


Tidskrifter i Nationalbibliografin

Data om tidskrifter (företrädesvis svenskspråkiga) i Nationalbibliografin.

Global metrics    (T237974)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 33192 0 33192


Övrigt

Referenser