Projekt:Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personer var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande (där eventet inte organiseras av oss) kan räknas beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterade spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation räknas som "Audience members".


Evenemang

LOA dagen 2020

Datum
2020-06-05
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

Huvudsyftet med deltagande i evenemanget var sessionen "Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter – Vad betyder det för biblioteken?". Detta är en plattform som Kungliga Biblioteket utvecklar och som är av stort intresse för oss i och med vårt samarbete, då den kommer att göra det lättare att sprida svenskproducerad öppen kunskap och forskning. Vi tog del av KB:s tankar bakom plattformen, dvs. att den ska tillhandahålla såväl fulltexter som metadata och dessutom stödja tidskrifternas redaktionella arbete. Presentationen följdes av en workshop som fokuserade på deltagarnas egen erfarenhet av att arbeta med elektroniska resurser inom (mest högskole-) bibliotek, men där även vi fick nämna vårt arbete med öppna biblioteksdata och intresse av att inkludera plattformen i det.

Global metrics    (T253195)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 30 30
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Liber 2020

Datum
2020-06-24
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

Vi presenterade vårt projekt på en konferens för forskningsbibliotekarier. Presentationen ingick tillsammans med två andra i sessionen "Opening up knowledge". Presentationens fokus var en generell introduktion till Wikidatas möjlighet som en plattform för öppna biblioteksdata med exempel både från KB och andra institutioner. Vi hade även en poster som tog upp samma ämne.

Global metrics    (T250466)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 262 262
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Uppdateringar och uppladdningar av auktoriteter

Uppdateringar och nyuppladdningar av auktoriteter på Wikidata med utgång i Libris och VIAF

Global metrics    (T237974)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 1585 0 1585

Statens Offentliga Utredningar

Data om Statens Offentliga Utredningar som har digitaliserats av Kungliga Biblioteket.

Query: Alla Statens Offentliga Utredningar på Wikidata.

Global metrics    (T241458)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 6119 0 6119

Tidskrifter i Nationalbibliografin

Data om tidskrifter (företrädesvis svenskspråkiga) i Nationalbibliografin.

Global metrics    (T237974)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 33192 0 33192

Övrigt

Referenser