Projekt:Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2019 >>

Skapa en Frivilligmall

Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

 1. Projektledning inleds
  1. Budget skapas
  2. Skapa Frivilligsidan
 2. Om det är ett projekt med extern finansiering, se till att alla beviljanden och avtal blir diarieförda enligt Diarium
  1. Om det är offentliga medel. Lägg till projektet på Offentligt stöd
 3. Transkludera frivilligmallen på Frivilliguppdrag

Kort projektbeskrivning

Vi vill genomföra ett större strategiskt projekt för att inkludera bibliotekens digitala information på Wikimedias plattformar. Projektstart är 2018-05-01 och projektet pågår till 2019-04-30. Majoriteten av arbetet beräknas dock ske under 2018. Projektet har sin grund i vårt inspel från 2017 till den Svenska nationella biblioteksstrategin, som argumenterade hur biblioteken kan dra nytta av Wikimedia-rörelsen och dess plattformar.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Library-Data-2018

Juni-augusti 2018 Projektuppstart
 • Sätt samman tidslinje och koppla till årsplaneringen.
 • Sätt interna mål.
 • Kommunikation om eventet.
 • Identifiera vilka på KB som är våra kontaktpersoner för data, samt för utvecklarkontakter.

2 dagar.

Augusti-september 2018 Förberedande utveckling
 • Cruncha svwp för att se vilka källor som används
  • Analysera vilka verk/författare i ovanstående som redan finns i Wikidata
  • Om tid ges cruncha även svenskspråkiga Wikisource (och svenska verk på Commons) för ytterligare kandidater att inkludera.

25 dagar.

Augusti-september 2018 Förberedande utveckling Importera auktoriteter (de som används i WP bör vara ok)

35 dagar.

Augusti-september 2018 Förberedande utveckling
 • Lägg grunden för import av verk (diskussioner och schema) (sker även oktober-december, men är framtungt)
  • Sätt ihop några manuella exempelobjekt på Wikidata (kan göras tidigare vid behov)

20 dagar.

Augusti-september 2018 Förberedande utveckling Import av andra lämpliga KB-dataset. 20 dagar.
Oktober 2018 Hackathon Ett första hackathon. 5 dagar.
November 2018 Hackathon-uppföljning Bygg vidare på hackathon-prototyper (monitorsida, visualiseringsverktyg). 5 dagar.
November-december 2018 Wiki-arbete Koppla samman existerande referenser med motsvarande Wikidataobjekt (t.ex. en bot eller liknande som kan uppdatera WP:s källmallar med Wikidata-objekten för författare, om det finns stöd för detta.). 10 dagar.
Höst Träningsuppladdning för Sebastian Överföring av kunskap. 10 dagar.


Samarbetspartners

 • Kungliga biblioteket

Material och länkar


Se även

Projektdata

Projekt nr. 183116 Ansvarig André
Projektstart 2018-05-01 Projektslut 2019-05-01
Finansiär Budget
Kungliga biblioteket 600 000 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 3/25 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-09-14 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Deltagande på Hack4Heritage
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen