Projekt:Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2019 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Hackathonidéer Kom med förslag på uppgifter och verktyg som använder sig av biblioteksrelaterad data och är lämpliga att bygga/undersöka under ett hackathon.
Relevanskriterier Libris innehåller verk/utgåvor/auktoriteter som inte är relevanta för svenskspråkiga Wikipedia. Wikidatas relevanskriterier är medvetet mindre specifika. Inför en framtida massimport av var datatyp behöver vi bestämma hur vi avgränsar vad vid importerar. Har du tankar, förslag, idéer kring detta? Hör av dig!
Sammankoppling av källor och Wikidata Idag kopplas referens-mallarna inte mot Wikidata även om källan finns där. Har du idéer på hur kan dessa kopplingar lämpligast införas eller vill delta i diskussionen? Hör av dig!
Undersökning av källor Vi har undersökt vilka källor som används mest på svenskspråkiga Wikipedia. Har du förslag på nya infallsvinklar eller ideér om hur resultaten kan användas? Hör av dig!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Vi vill genomföra ett större strategiskt projekt för att inkludera bibliotekens digitala information på Wikimedias plattformar. Projektstart är 2018-05-01 och projektet pågår till 2019-04-30. Majoriteten av arbetet beräknas dock ske under 2018. Projektet har sin grund i vårt inspel från 2017 till den Svenska nationella biblioteksstrategin, som argumenterade hur biblioteken kan dra nytta av Wikimedia-rörelsen och dess plattformar.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Library-Data-2018

Juni-augusti 2018 Projektuppstart
 • Sätt samman tidslinje och koppla till årsplaneringen.
 • Sätt interna mål.
 • Kommunikation om eventet.
 • Identifiera vilka på KB som är våra kontaktpersoner för data, samt för utvecklarkontakter.

2 dagar.

T198683
Augusti-15 oktober 2018 Förberedande utveckling
 • Cruncha svwp för att se vilka källor som används
  • Analysera vilka verk/författare i ovanstående som redan finns i Wikidata
  • Om tid ges cruncha även svenskspråkiga Wikisource (och svenska verk på Commons) för ytterligare kandidater att inkludera.
  • Identifiera övriga källor med potentiella relevanta verk som kan kopplas mot Libris (typ Runeberg)

25 dagar.

T205384
Augusti-15 oktober 2018 Förberedande utveckling Importera auktoriteter (de som används i WP bör vara ok)

35 dagar.

T202527
Augusti-december 2018 Förberedande utveckling
 • Lägg grunden för import av verk/utgåvor (diskussioner och schema) (sker även oktober-december, men är framtungt)
  • Sätt ihop några manuella exempelobjekt på Wikidata (kan göras tidigare vid behov)

20 dagar.

T205387
Augusti-15 oktober 2018 Förberedande utveckling Import av andra lämpliga KB-dataset. 20 dagar. T205383
Oktober-december 2018 Rapportering/dokumentering av Utvecklingspuckar 5 dagar.
Oktober-december 2018 Blogg/extern kommunikation
 • Mot allmänheten om nyttan av KBs LOD data.
 • Värdet av biblioteken samt deras samlingar för allmänheten.

5 dagar.

T205388
November-december 2018 Wiki-arbete Koppla samman existerande referenser med motsvarande Wikidataobjekt (t.ex. en bot eller liknande som kan uppdatera WP:s källmallar med Wikidata-objekten för författare, om det finns stöd för detta.). 10 dagar.

T205511

Januari 2019 Hackathon 1 Ett första hackathon. 5 dagar. T205409
Januari 2019 Hackathon-uppföljning Bygg vidare på hackathon-prototyper (monitorsida, visualiseringsverktyg). 5 dagar.
December 2018- Februari 2019 Slutrapport Slutrapport som samanställer hela projektet och knyter ihop de andra raporterna/guiderna. Främst i december men bör inkludera lärdomar etc. Från Hackathon 2. 5 dagar. T205399
? 2019 Hackathon 2 I samförstånd med KB har vi beslutat att endast anordna 1 event. T205410


Samarbetspartners

 • Kungliga biblioteket

Material och länkar


Se även

Projektdata

Projekt nr. 183116 Ansvarig André
Projektstart 2018-05-01 Projektslut 2019-05-01
Finansiär Budget
Kungliga biblioteket 600 000 kr
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 3/25 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.  
 • [Rapport] Import av auktoriteter vars verk används som källor på Wikipedia T205395
 • [Rapport] Grundstruktur skapad för import av verk/utgåvor T205392
 • [Rapport] Uppbyggnad av verktyg för att hålla Libris-information på Wikidata uppdaterad T205402
 • [Wikiguide] Ta fram en guide för att avgöra vilka författare/verk/utgåvor som automatiskt är kvalificerade för Wikidata T205406
 • [Wikiguide] Stödsidor och material runt biblioteksdata och dess massuppladdningar T205405
 • [Event] Genomför minst 2 1 hackathon T205401
 • [Rapport/Blogg] - Info om hur Wikimedia kan användas av biblioteken för att prioritera digitalisering T205393
 • [Blogg] 2 bloggposter riktade till allmänheten T205388
 • [Rapport] Slutrapport T205399 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2019-01-17 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Deltagande på Hack4Heritage.
 • Målet om att anordna 2 evenemang reviderades; endast 1 evenemang skall anordnas.
 • Datum för Biblioteksdatahackathonet spikat.
 • Testuppladdning av 500 välanvända källor på Wikidata som test.
 • Diskussion initierad på svwp om bibliografisk data. Ytterligare diskussion behövs på Wikidata innan ytterligare uppladdningar sker.
 • Deltagande och presentation på WikiCite 27-29 november.
 • Vi höll ett framförande på Libris Användardag.
 • Ansökan om fortsättningsprojekt är inskickat till KB.
 • Biblioteksdatahackathonet har annonserats ut i KB:s interna kanaler.
 • Biblioteksdatahackathonet genomfördes
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen