Projekt:Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Libris utvecklingsråd 2019, Stockholm

WMSE Libris Utvecklingsråd 2019
Datum
2019-05-22
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Vi blev inbjudna för att berätta om projektet för Libris utvecklingsgrupp, en grupp representanter från olika institutioner i bibliotekssverige. Vi berättade dels om själva projektet, dels om Wikidata och länkade öppna data i allmänhet. Vi belyste vilka möjligheter länkade öppna data har i jämförelse med ostruturerad data, och gav exempel på hur andra aktörer inom industrin (VIAF, Library of Congress) utnyttjar den potentialen.

I samband med detta deltog vi även i en intervju om verk, vilken genomfördes som en del av förberedelserna inför att implementera verksnivån i Libris. Vi fokuserade på hur bibliografiska data på Wikidata är strukturerad, dvs. att uppdelningen mellan verk/instans även finns där. Detta för att visa hur verksnivån i Libris skulle påverka svensk bibliografisk data i Wikidata. Samtidigt fick vi uppdaterad information om utvecklingen av Libris.

Global metrics    (T224206)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 5 4 0 0 9
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Digikult 2019, Göteborg

Öppna biblioteksdata på Wikidata – Varför och hur?
Datum
2019-04-25
Info-länk
Digikult 2019 – program
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
På konferensen Digikult 2019 höll vi ett anförande på 20 minuter med tema öppna biblioteksdata på Wikidata. Publiken bestod av kulturarvsinstitutionspersonal med intresse för digitalt kulturarv, många av vilka kände till Wikidata sedan innan. I presentationen berättade vi om vårt samarbete med Kungliga biblioteket samt i mer breda termer om varför Wikidata är en bra plattform för att jobba med kulturarvsdata. I synnerhet betonades värdet av att länkade data berikar varandra, samt av Wikidatas öppenhet och att alla kan redigera.
Alla presentationer spelades in och finns på http://digikult.se/digikult-2019/.
Global metrics    (T221955)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 140 70 0 0 210
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Biblioteksdatahackathonet, Stockholm

Datum
2019-01-14
Info-länk
Projekt:Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018/Hackathon
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
10 Kungliga biblioteket-anställda med bakgrund i Libris/metadata deltog. För detaljerade resultat, se Hackathonsidan.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 6 6 1 0 13
2. Number of newly registered users 1 0 0 0 1
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 10 0 10


Libris användardag, Stockholm

Datum
2018-12-05
Info-länk
Kungliga biblioteket
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Vi fick hålla ett föredrag om 15 min om vårt samarbete med Kungliga Biblioteket. I föredraget presenterade vi bakgrundsinformation om Wikidata som en fri kunskapsdatabas som lämpar sig bra för bibliografiska data. Publiken bestod av bibliotekarier och andra intresserade av Libris och länkade öppna data.

Vår presentation

Filmade presentationer

Post på Librisbloggen

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 320 320
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WikiCite 2018, USA

Datum
2018-11-27 – 2018-11-29
Info-länk
WikiCite 2018
Vem
Alicia Fagerving
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Vi höll en presentation på konferensens första dag med titeln Strategic inclusion of library data on Wikidata vilken handlade om vårt projekt, om dess plats i Wikimedia-landskapet samt om våra framtidsplaner. Presentationen fick ett positivt mottagande, vilket kommunicerades av flera deltagare personligt. Vanliga kommentarer var att presentationen belyste viktiga problem på Wikidata såsom avsaknaden av bibliografiska data om böcker samt svårigheterna med att hitta bra datakällor.

Presentationen finns inspelad på video: https://www.youtube.com/watch?v=KfF6HNX2u_I&t=0s

Ämnen som diskuterades under konferensen och som var av relevans för oss var bland annat den framtida visionen för Wikidata som en centraliserad databas av bibliografiska data. Det finns stöd för idén att Wikidata så småningom skall innehålla bibliografiska uppgifter för alla världens böcker, artiklar m. m., precis på samma sätt som det är Wikipedias mål att samla in all världens kunskap. Det innebär att det är fördelaktigt för projektet att importera stora kataloger (t.ex. Nationalbibliografin) i sin helhet. Även datamodellen för böcker på Wikidata diskuterades, vilket gynnade projektet på så sätt att vår modell placerades i ett sammanhang för att förbättra våra möjligheter att gynna Wikidata.

Presentation.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 110 110
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Hack for Heritage, Visby

Wikimedias data och data via Wikimedia
Konsumera Wikimedias data
Datum
2018-10-05—07
Info-länk
info hos RAÄ
Vem
André + Alicia
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

RAÄ:s sammanfattning av resultaten

Dag 1 höll vi en väldigt kort presentation (Wikimedias data och data via Wikimedia) av våra dataset för samtliga närvarande (~60), dessa beskrevs sedan tidigare mer ingående på [1]. Dag 2 höll vi en presentation/Q&A/workshop för att ge deltagare ingångar till hur de kan konsumera Wikimedias olika datamängder (~18 deltagare) (Konsumera Wikimedias data). Där emellan och under söndagen svarade vi på frågor och hjälpte på andra sätt till när olika deltagare var intresserade av hur de kunde använda Wikimedia-material för att sprida kunskap om kulturarvet.

Under vår fördjupande session blev det tydligt att flertalet av åhörarna inte primärt var intresserade utav hur man konsumerar innehållet på ett tekniskt plan. Frågorna handlade istället främst om praktiskt bildåteranvändning samt mer generellt om hur projekten fungerar. Detta intryck förstärktes av de frågor André tog emot vilka fokuserade på licenser, upphovsrätt och återanvändning/attribuering snarare än API:er/sparql.

I samband med den tekniska förberedelsen för det ena projektet (alarmklockan) skrapades och strukturerades sv.wp-data för "På denna dag" vilket tack vara denna insats gjorde sv.wp tillgängligt via ett externt API (exempel).

Totalt använde sig 4 av 10 projekt av Wikimedia-data. Inga använde dock biblioteksdata.


Global metrics    (T205815)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 17 25 0 0 42
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 3 10 1 0 14
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och botuppladdningar.

Projekt Runeberg Editions

En uppladdning av data om editioner från Projekt Runeberg till Wikidata (T227470).

Global metrics    (T228724)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 4986 0 4986


Libris editions

En uppladdning av editions från Libris till Wikidata (T215592).

Global metrics    (T215592)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 516 0 516


Libris auktoriteter

En uppladdning av Libris auktoriteter till Wikidata (T202607) som pågick 2018-08-31 till 2018-09-03.

Global metrics    (T202607)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 60104 0 60104


Övrigt

Referenser