Projekt:Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018/Rapportering/Inklusionsguide

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Externt mål: [Wikiguide] Ta fram en guide för att avgöra vilka författare/verk/utgåvor som automatiskt är kvalificerade för Wikidata T205406

Vilka författare/verk/utgåvor är automatiskt kvalificerade för Wikidata?

Wikidata har, precis som Wikipedia och andra Wikimediaprojekt, vissa relevanskriterier. Det betyder att inte allt hör hemma på Wikidata. Samtidigt är relevanskriterierna betydligt lösare än på Wikipedia, där det åligger skribenten att bevisa att artikelsubjektet har en hög nivå av allmänintresse och betydenhet.

I kontext av data som härstammar från, och är tydligt kopplad till, publicerade kataloger, står vi i stort sett alltid på säker grund. Det relevanskriterium som uppfylls här är nämligen att objektet är en identifierbar materiell eller konceptuell entitet som kan beskrivas med hjälp av pålitliga och offentliga källor.

Relevanskriterier

Auktoritetsdata

En person uppfyller kravet om att vara en klart avgränsad materiell entitet. Alla auktoritetsposter i Libris är försedda med identifierare (antingen den gamla auktoritetsidentifieraren eller, i Libris XL, URI-identifieraren) medelst vilka Wikidataobjekten länkas till bibliotekskatalogen. Det innebär att genom sin blotta existens i Libris uppfyller auktoriteten Wikidatas relevanskriterier.

Bibliografiska data

Här är situationen snarlik i och med att såväl utgåvor (materiella entiteter) som verk (konceptuella entiteter) har Libris-identifierare och uppfyller därmed Wikidatas relevanskriterier. En bok behöver således inte vara allmänt känd, författad av en berömd författare eller ofta citerad för att platsa på Wikidata – att den finns med i Libris, eller en annan katalog där den kan identifieras på ett unikt sätt, räcker som bevis på dess relevans. Samma gäller t.ex. för böcker med ISBN-nummer, vilket är en unik identifierare för en viss utgåva; sådana böcker behöver ej vara upptagna i någon bibliotekskatalog för att kunna inkluderas på Wikidata.

En fråga som ofta ställs i det här sammanhanget är huruvida det innebär att världens alla bibliografiska poster skulle kunna importeras till Wikidata? Bara i Sverige talar vi om över 600 000 poster (Nationalbibliografin), vilket multiplicerat med resten av världen blir många miljoner verk. Det räcker ju med t.ex. ett ISBN-nummer för att uppfylla kravet om att vara en identifierbar materiell entitet.

Svaret är att detta är en möjlighet. Det finns ett initiativ, WikiCite, som riktar ljuset mot Wikidatas potential som en öppen databas för bibliografiska data. Wikidataanvändarna som är engagerade i initiativet menar att det finns ett värde i att sätta ett långsiktigt mål för att Wikidata skall kunna rymma information om världens alla möjliga källor. Även om det fortfarande krävs mycket arbete för att ens närma sig den visionen så betyder det att det finns intresse och stöd i gemenskapen för storskaliga importer av bibliografiska data.