Projekt:Organisationsutveckling 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>

Kort projektbeskrivning

Föreningen har personal och styrelse som besitter en lång rad kompetenser, men det finns ett behov av att arbeta med kompetensutveckling för att utveckla organisationen ytterligare. Vi har därför avsatt mer medel för detta och kommer att fokusera på en grupp i taget (exempelvis får en utvecklare möjlighet till extra utbildning första året, det andra året får en projektledare möjligheten och det tredje året får någon i chefsposition det.) Kompetensutveckling är en sak, men det är också viktigt att lära sig mer om den Wikimedia-rörelse man verkar inom, speciellt för ny personal. Vi kommer därför att ha interna utbildningar.

Föreningen har vidare noterat ett intresse från den akademiska världen att studera vår verksamhet på olika sätt. Vi kommer därför att lägga ett "akademiskt raster" över några av våra projekt och låta intresserade studenter utveckla metoder för att undersöka hur Wikimedia-plattformarna används både generellt och inom vissa specifika grupper.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Organisational-Development-2018

Januari Utbildningsval Alla kollar efter vad för utbildningar som är relevanta. 1 dag.
Januari Förenkling av mallar Förenkla resemallen samt Global Metrics-mallen. 4 dagar. T184726 & T185465
Januari Skapa årsplan Sätta upp en årsplan för personalen. 3 dagar.
Januari-mars Etablera nya IT-system Konsolidera våra IT-system och etablera rutiner för arbete med dessa. Ex. NextCloud m.fl. 2 dagar. 3447
Januari-april GDPR-anpassning Etablera och gå igenom regler och rutiner. Uppföljning av checklistan. 10 dagar. T185470
Mars-april Fastslå enkätstruktur Sätt upp en lättanvänd och väldokumenterad enkätstruktur för insamling av data om våra evenemang, volontärer m.m. 4 dagar. (Kan göras inom Föreningsengagemang 2018 och Wikipedia i utbildning 2018)
April GDPR-utbildning Utbildning om GDPR. 2,5 dagar.
Maj Dokumentflytt Flytt av dokument av från Dropbox och Drive. 6 dagar. T195970
Juni-juli Sammanställa våra rutiner på wikin Arbeta för att sammanställa våra rutiner med de mest centrala delarna av vårt arbete på wikin. Fokus på ekonomirutiner. 3 dagar. T201400
Juni-juli Avstämningsmöte Möte för kanslipersonal om hur system m.m. fungerat och om åtgärder behövs. 2,5 dagar.
Juli Feedback på enkätstruktur Workshop med kansliet om uppsatt enkätstruktur. 1 dag.
Juni-augusti Automatisera projektuppstart Bot som sätter upp projektsidor, kategorier m.m. vid årsuppstart. 4 dagar. T201399
Augusti-december Träning av nya system Workshops eller annan typ av utbildning av de nya systemen baserat på behov identifierade under avstämningsmötet. 3 dagar. T201401


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 186101 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 125 000 (arbetstid) 
FDC 25 000 (övrigt) 
Total: 150 000
Interna mål
 • M.1a - Styrelseutbildning för 8/8 stycken.
 • M.1b - Kansliutbildning för 8/8 stycken.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Stressenkät genomförd och diskuterad. Läget är gott.
 • Medarbetarsamtal genomförda.
 • Arbete med ny webbplats baserad på WordPress har initierats.
 • Rensningsaktiviteter av gamla dokument har genomförts. Delar återstår ännu men kommer att ha avslutats innan årsskiftet.
 • John deltar på kort utbildning om agilt ledarskap.
 • Mattias deltar i utbildning för styrelseordföranden.
 • Bengt genomgår två kortare utbildningar, bl.a. om agilt ledarskap.
 • Dokumentation av ekonomiska rutiner har utvecklats.
 • M.1a - Styrelseutbildning har genomförts för 2 stycken i styrelsen.
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 4 stycken i personalen.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Handbok för nyanställda kommer att utvecklas.
 • Stressenkäten genomförs.
 • Medarbetarsamtal genomförs.
 • Fortbildningar planeras in.
 • Överlämning gällande ekonomisk rapportering.
 • Root Cause Analysis-rapporten färdigställs.
 • Dokumentationen på wikin förbättras baserat på arbetet med projektet Samsyns wiki (se undersidan för detaljer).
 • Initiera arbetet med att botskapa alla projektsidor i början av varje år.
 • Dokumentera ekonomiska rutiner på vår wiki.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen