Projekt:Organisationsutveckling 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2018 | 2020 >>

Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att förbättra organisationens verksamhet och effektiviteten i arbetet. Detta sker genom riktade aktiviteter mot identifierade flaskhalsar.

2019: Vi kommer utveckla vårt arbete runt en ekonomisk hantering i våra projekt, av ett förbättrad effektivitet i vårt programmatiska arbete, utveckla vårt arbete med frivilliga i våra projekt, stärka vår medlemsbas och kommunikationen med dem om vårt arbete, förbättra anställdas kapacitet, säkra våra tekniska system som våra projekt är beroende av samt säkerställa att våra policies är i linje med våra behov i projekten (övrigt policyarbete sker utanför projektet).

Tidplan

Ekonomi

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Organisational-Development-2019

Jan. Ekonomi: Rapport med en Root Cause Analysis gällande våra ekonomiska problem publiceras Rapporten återfinns här.
Maj-jul. Ekonomi: 90-kontoansökan skickas in efter årsmötet
Mar.-dec. Ekonomi: Utveckling av partnerskap med Wikimedia Foundation
Aug.-dec. Ekonomi: Ökning av antalet donationer
Dec. 2019-apr. 2020 Ekonomi: Ansökan om att bli förmånstagare för Postkodlotteriet
Feb.-aug. Ekonomi: Förbättring runt organisationsmedlemskap och -sponsring

Programmatiskt

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Organisational-Development-2019

Jan., mar.-apr. Programmatiskt: Utöka antalet anställda
Jan.-dec. Programmatiskt: Stärkt koppling till Globala målen och i förlängningen till biståndssektorn och internationella organisationer Positionering sker genom FindingGLAMs, WikiGap, Wikimania och Wikipedia-dagen.
Feb.-dec. Programmatiskt: Ökat internationellt arbete (WikiGap, FindingGLAMs, Wikispeech, Wikimania, Wikimedia Northern Europe Meeting)
Mar.-dec. Programmatiskt: Positionera oss som viktig aktör inom öppna lärresurser (OER) inom Wikipedia i Utbildning
Sep.-dec. Programmatiskt: Centre of Excellence för GLAM-arbete

Volontärer

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Organisational-Development-2019

Jan.-feb. Volontärer: Förenklad ekonomisk rapportering för volontärer
Feb.-jun. Volontärer: Ta fram volontärstrategi Huvudsakliga arbetet sker inom ramen för projekten Wikimania 2019 och FindingGLAMs 2018.
Feb.-dec. Volontärer: Publicering av volontäruppgifter på olika platser
Feb.-dec. Volontärer: Utökat stöd till lokala volontärgrupper Huvudsakliga arbetet sker inom ramen för projektet Stöd till gemenskapen 2019
Mar.-aug. Volontärer: Fortbildningsmaterial och -kurser för volontärer Huvudsakliga arbetet sker inom ramen för projektet Stöd till gemenskapen 2019

Medlemmar

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Organisational-Development-2019

Mar.-dec. Medlemmar: Nytt regelbundet nyhetsbrev lanseras Huvudsakliga arbetet sker inom ramen för projektet Föreningsengagemang 2019.
Aug.-dec. Medlemmar: Medlemsvärvningskampanj med kommunikationsbyrå designas och pilot genomförs Huvudsakliga arbetet sker inom ramen för projekten Wikimania 2019.

Policies och stödjande dokumentation

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Organisational-Development-2019

Jan. Policies och stödjande dokumentation: Lansering av Handbok för anställda
Feb.-apr. Policies och stödjande dokumentation: Guider till personalen för hur vi förmedlar konsultarbete till företag
Feb.-apr. Policies och stödjande dokumentation: Guider runt jävssituationer för personalen
Feb.-dec. Policies och stödjande dokumentation: Genomgång av policies och riktlinjer för föreningen för enhetligt format
Feb.-dec. Policies och stödjande dokumentation: Utveckling av guider för att bidra till Wikimediaplattformarna och våra projekt

Fortbildning av personal

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Organisational-Development-2019

Feb.-jun. Fortbildning av personal: Utbildning för verksamhetschef
Mar.-apr. Fortbildning av personal: Utbyte i Tyskland för konferensgeneral
Mar.-jun. Fortbildning av personal: Projektledarutbildningar
Sep.-dec. Fortbildning av personal: Utvecklare på utbyte i Tyskland

Tekniska system

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Organisational-Development-2019

Feb.-apr. Tekniska system: Ny webbplats baserad på WordPress (med integrerad blogg)
Jan.-dec. Tekniska system: Överlappande kompetens bland tekniker
Apr.-sep. Tekniska system: Nytt donationssystem


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 196101 Ansvarig John
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
FDC 100 000
Interna mål
 • M.1a - Styrelseutbildning för 9/8 stycken.
 • M.1b - Kansliutbildning för 9/9 stycken.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

2019-11-20

 • Rapport med en Root Cause Analysis gällande våra ekonomiska problem publiceras.
 • 90-kontoansökan har genomförts.
 • Ansökan för medlemskap i Giva Sverige pågår.
 • Ett partnerskap med Wikimedia Foundation har utvecklats.
 • Koppling till Globala målen har skett.
 • Lansering av Handbok för anställda har skett.
 • Framtagande av enhetligt format för policies har skett.
 • Flera i personalen, inklusive verksamhetschefen, har genomgått fortbildning av olika slag.
 • En ny webbplats har lanserats.
 • Kriterier för ett nytt donationssystem har tagits fram.
 • Upprensning av personuppgifter som en del av GDPR-arbetet har skett.
 • En förenklad blankett för redovisning av utlägg har tagits fram.
 • Arbete med att förenkla hanteringen av föreningens verifikat pågår.
 • M.1a - Styrelseutbildning har genomförts för 1 stycken i styrelsen.
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 6 stycken i personalen.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen