Projekt:Wikimania 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Korrläsning Ett flertal dokument som sammanfattar arbetet kommer att tas fram på engelska för att underlätta för Wikimania-organisatörer i framtiden. Materialet behöver korrläsas för att säkerställa att allt är lättförståeligt.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

WMF kommer att bekosta en frivilligkoordinator för förberedelser och genomförande av frivilligengagemang i samband med konferensen Wikimania i Stockholm.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Wikimania-2019

Februari Ta fram volontärstrategi Kopplar till både projektet Projekt:Föreningsengagemang 2019 samt Projekt:Organisationsutveckling 2019.
Februari Definiera volontäruppgifter inför Wikimania
Februari Definiera volontäruppgifter under Wikimania
Februari Definiera volontäruppgifter efter Wikimania
Juni-augusti Wikimania Arbete med volontärer för Wikimania 2019.
Augusti-september Revidering av volontäruppgifter Baserat på det faktiska erfarenheterna från Wikimania 2019 revideras volontäruppgifterna för att förenkla arbetet för teamet som organiserar Wikimania 2020.
September Uppföljning och rapportering Sammanställning av erfarenheter från Wikimania 2019 i en intern rapport.
December WMF-rapportering Rapportering tillsammans med WMF om hur volontärarbetet under 2019 gick.
December WMF-rapportering Ekonomisk rapportering till WMF.


Samarbetspartners

 • Wikimedia Foundation

Se även

Projektdata

Projekt nr. 195204 Ansvarig Eric
Projektstart 2019-02-01 Projektslut 2019-11-01
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (extra projektbidrag) 80 000
Interna mål
 • T.1.2 - 50/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2019-12-03 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Call for volunteers öppnad i samband med Wikipediadagen 27 april.
 • Föredrag på Norrsken Foundation 3 juni, med proposals till programmet och nya volontärer som resultat.
 • Första fysiska träff med volontärer hållen 17 juni.
 • Ett antal fysiska träffar hölls med volontärer innan Wikimania, som redovisas på Global Metrics-sidan. Detta bidrog till en god stämning och kamratskap hos volontärerna, i sin tur en viktig faktor för gott arbete under konferensen liksom fortsatt engagemang efteråt.
 • En volontärmottagning anordnades tillsammans med Nationalmuseum 17 oktober, för att tacka volontärerna för väl utfört arbete och tipsa om framtida möjligheter.
 • En volontärworkshop hölls med Wikimaniavolontärerna under november månad, för att identifiera sätt att engagera sig på framöver.
 • Case study om volontärarbetet på Wikimaniawikin.
 • T.1.2 - 68 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 2 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Utvärdering
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen