Projekt:Wikimania 2019/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Wikimania 2019.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan


Lärdomar av Wikimania för Atypi, Stockholm

Datum
2019-12-03
Info-länk
Vem
Lärdomar dragna av att arrangera Wikimania presenterade för organisatörerna av föreningen Atypi som organiseras i Stockholm 2021 och som samlar typografer från hela världen.
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation på en halvtimme för teamet som ansvarar för konferensen, stort intresse och många frågor.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 4 2 0 0 6
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Volontärworkshop, Goto10 Stockholm

Datum
2019-11-11
Info-länk
Vem
Volontärer från Wikimania
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
För att diskutera framtida volontärengagemang bjöd vi in till en workshop för att diskutera möjligheter och former för engagemang.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 6 8 0 0 14
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 2 0 0 2


Volontärmottagning, Nationalmuseum, Stockholm

Datum
2019-10-17
Info-länk
Vem
Alla volontärer från Wikimania
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Med hjälp av Nationalmuseum anordnade vi en tackmottagning för volontärerna under Wikimania, som fick möjlighet till lättare mingelmat och visningar av Nationalmuseum. Vi presenterade framtida händelser i Wikimedia Sverige, och om möjligheter till att engagera sig i föreningen. Vi kommer att anordna en specifik volontärworkshop för att i mer detalj lägga upp framtida volontärengagemang.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 21 10 0 0 31
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 3 0 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


CPR-träning 2, Stockholm

Datum
2019-08-12
Info-länk
Vem
CPR-träning med 15 volontärer inför Wikimania
Upplevda problem/svårigheter/buggar
-
Resultat
CPR-träning
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 15 15
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 3 0 0 3


CPR-träning 1, Stockholm

Datum
2019-08-08
Info-länk
Vem
CPR-träning med ett tiotal volontärer inför Wikimania
Upplevda problem/svårigheter/buggar
-
Resultat
CPR-träning
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 6 6 0 0 12
2. Number of newly registered users 1 1 0 0 2
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 3 0 0 3


Andra mötet med volontärer, Stockholm

Datum
2019-07-21
Info-länk
Vem
Tredje möte med volontärer inför Wikimania, första gången utanför Aula magna
Upplevda problem/svårigheter/buggar
-
Resultat
Fokus på att lära känna varandra, samt rundvandring på universitetscampus
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 4 7 1 0 12
2. Number of newly registered users 1 2 0 0 3
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 2 0 0 2


Andra mötet med volontärer, Stockholm

Datum
2019-07-09
Info-länk
Vem
Andra möte med volontärer inför Wikimania
Upplevda problem/svårigheter/buggar
-
Resultat
Presentation av spår och deltagare, genomgång och upplägg. Fokus på att lära känna varandra.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 7 8 0 0 15
2. Number of newly registered users 4 3 0 0 7
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 4 0 0 4


Första mötet med volontärer, Stockholm

Datum
2019-06-17
Info-länk
Vem
Första möte med volontärer inför Wikimania
Upplevda problem/svårigheter/buggar
-
Resultat
Genomgång av struktur, presentation, diskussion kring specifika frågor
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 2 5 0 0 7
2. Number of newly registered users 2 2 0 0 4
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Möte med KTH-studenter, Stockholm

Datum
2019-01-27
Info-länk
Vem
Möte med två masterstudenter vid KTH, som studerar Wikimedia för en kurs i hållbarhetskommunikation på KTH.
Upplevda problem/svårigheter/buggar
-
Resultat
Studenterna vill studera Wikimedia Foundation och Wikimania som del av sin masterexamen, ur ett hållbarhets- och ICT-perspektiv. Diskussionen resulterade i vidare kontakter de kan ta inom Wikimediarörelsen, och att de fick svar på ett antal av sina frågor. Målet är att de ska kunna komma med några rekommendationer för vidare hållbarhetsarbete.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 2 0 0 0 2
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Volontärmöte, Stockholm

Datum
2019-06-18
Info-länk
Vem
Möte medvolontärer inför Wikimania
Upplevda problem/svårigheter/buggar
-
Resultat
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 2 4 0 0 6
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser