Projekt:Organisationsutveckling 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att förbättra organisationens verksamhet och effektiviteten i arbetet. Detta sker genom riktade aktiviteter mot identifierade flaskhalsar.

2020: Projektet är i år kraftigt minskat i storlek i jämförelse med föregående år då en stor del av de planerade insatserna kan ske inom ramen för projektet Verktyg för partnerskap 2019 - Blueprinting. Vi kommer att arbeta med att förbättra, klargöra och uppdatera föreningens existerande policyer, samt börja förbereda några som har identifierats som saknade. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att förenkla vår IT-miljö för att göra den mer hanterbar. Som en del av det här projektet kommer vi också att utveckla nästa fyraårsstrategi för Wikimedia Sverige. Kostnaden för koordinering av internutbildningar uppbärs av detta projekt.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Organisational-Development-2020

Januari-mars Utred möjligheter till digital omröstning vid årsmöte Baserat på motionen "Delta i årsmötet på distans" från 2018. 3 dagar T242732
Februari-december Förenkling av vår IT-miljö samt säkerhetsarbete Nextcloud avvecklat. Struktur på Drive förbättrad. T242866 (klar) GSuite migration
Mars-augusti GDPR-genomgång gällande donationer m.m. Genomgång påbörjad. T185470
April-oktober Genomförande av aktiviteter och insamling av information för framtagande av ny fyraårsstrategi för föreningen. Flera medlemsmöten under året planeras. John är utvald till den nya implementationsgruppen för den globala Wikimediastrategin (som en av tre representanter utvalda bland verksamhetscheferna). T259990
Juni-augusti Aktivering av autogiro Framskjutet p.g.a. strul på banken gällande behörigheter för ny personal. T176541
Juli-augusti Framtagande av krisövning T201398


Se även

Projektdata

Projekt nr. 206101 Ansvarig John
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 15 000
Interna mål
 • M.1a - Styrelseutbildning för 9/8 stycken.
 • M.1b - Kansliutbildning för 9/9 stycken.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-09-14 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Autogiro nu aktiverat (via Nordea), inväntar fortfarande resultat av inledande försök.
 • Krisövning planeras inom ramen för Face2Face arbetet
 • Rensningsrutin och rensningsinstruktioner har skapats för Volontärregistret
 • Plattformsbyte från Hangout till Chat
 • Förslag på tillägg i integritetspolicyn
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 4 stycken i personalen. Därtill har hela personalstyrkan fått delta på interna utbildningar.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Aktivering av autogiro.
 • Omstrukturering av hur föreningen rapporterar. Utgångspunkten är en kritisk analys av nuvarande format på verksamhetsberättelsen.
 • Arbetsmiljögenomgång.
 • Färdigställande av alkohol- och drogpolicyn.
 • Utveckling av krisplanen.
 • Planering av krisövning.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen