Projekt:Organisationsutveckling 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

  1. Budget skapas
  2. SMART:a mål skapas
  3. Dokumentera detta på årssidan för beslut, ex Beslut & attesteringar 2020
  4. Meddela sedan redovisningbyrån att boka in rätt budget på projektet enligt Fortnox/nytt_projekt#Lägga_till_budget_på_projekt
 1. Meddela teknisk personal om projektid och namn för att:
  1. Uppdatera hjälpscript för Fortnox

Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att förbättra organisationens verksamhet och effektiviteten i arbetet. Detta sker genom riktade aktiviteter mot identifierade flaskhalsar.

2020: Projektet är i år kraftigt minskat i storlek i jämförelse med föregående år då en stor del av de planerade insatserna kan ske inom ramen för projektet Verktyg för partnerskap 2019 - Blueprinting. Vi kommer att arbeta med att förbättra, klargöra och uppdatera föreningens existerande policyer, samt börja förbereda några som har identifierats som saknade. Vi kommer att titta på lösningar för donationer på vår webbplats för att förenkla hanteringen av donationsinformation inför att vi skalar upp våra insamlingskampanjer. Målet är att bredda finansieringen. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att förenkla vår IT-miljö för att göra den mer hanterbar. Som en del av det här projektet kommer vi också att utveckla nästa fyraårsstrategi för Wikimedia Sverige. Kostnaden för koordinering av internutbildningar uppbärs av detta projekt.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Organisational-Development-2020

Februari Aktivering av autogiro
Februari Förbered underlag till styrelsen gällande distansomröstning på årsmöte
Februari Skapande och fastställande av Drogpolicy samt Policy mot korruption och bedrägeri.
Februari Genomgång och standardisering av Lönepolicy, Policy om förmånsbeskattning, traktamente mm, Finansieringspolicy, Riktlinjer för representation, Miljöpolicy, Resepolicy Med stöd av HR-konsult
Februari Framtagande av krisövning
Februari-december Förenkling av vår IT-miljö samt säkerhetsarbete
Mars GDPR-genomgång gällande donationer m.m. T185470
Mars Genomgång och standardisering av Inköpspolicy, Placeringspolicy, Betalkortspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Arbetstid för anställda, Kommunikationspolicy, Personalpolicy Med stöd av HR-konsult
April Genomgång och standardisering av Krisplan, Integritetspolicy, Policy för en mångfald av perspektiv, Handlingsplan för en mångfald av perspektiv, Riktlinjer för inkluderande möten Med stöd av HR-konsult
April-oktober Genomförande av aktiviteter och insamling av information för framtagande av ny fyraårsstrategi för föreningen.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 206101 Ansvarig John
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 15 000
Interna mål
 • M.1a - Styrelseutbildning för 9/8 stycken.
 • M.1b - Kansliutbildning för 9/9 stycken.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen