Årsmöte 2018/Motioner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Följande motioner har inkommit till årsmötet 2018.

Motion om kampanjmärke för att stödja Wikipedia

Jag vill föreslå någon typ av kampanjmärke för Wikipedia för att stödja Wikipedia. Det kan stå som exempel "wiki" och det skall oxå vara synonymt med förståelsen av de mänskliga rättigheterna!

Michaël Edquist

Styrelsens utlåtande

Styrelsen ställer sig positiv till att ta fram badgemärken med Wikipedia-budskap byggande på föreningens vision. De mänskliga rättigheterna är naturligtvis en del av visionen, även om de inte nämns explicit.

Delta i årsmötet på distans

Wikimedia Sverige är en förening med medlemmar över hela landet (och även några utomlands) och har försökt anpassat sina årsmöten genom att lägga dem på olika platser i landet, samt utdelat resebidrag, för att ge möjlighet för fler medlemmar att delta på årsmötena. Trots dessa lovvärda initiativ har antalet deltagare på årsmötena sällan varit högt. Andra föreningar använder olika system och metoder som gör det möjligt för medlemmar att delta på årsmötena på distans. Till exempel använder Sverok mjukvaran VoteIt (som är publicerad med öppen källkod). Jag yrkar därför att:

  • årsmötet ger styrelsen i uppdrag att till årsmötet 2019 göra det möjligt för deltagare att på distans följa årsmötet, vara upptagen i röstlängden samt utöva sin rösträtt på årsmötet.

--Ainali (diskussion) 20 februari 2018 kl. 22.00 (CET)[svara]

Styrelsens utlåtande

Styrelsen anser det viktigt med öppenhet för medlemmarna oavsett geografiskt placering och ställer sig positiv till motionens förslag att ge styrelsen i uppdrag att till årsmötet 2019 ta fram en lösning för att låta medlemmar delta på distans.

Införande av livstidsmedlemskap

Bakgrund

En ideell förening drivs i grund och botten av medlemmarna. Föreningen har ingen viktigare tillgång. Att få och behålla medlemmar är någonting som tillåter en förening att göra saker, påverka, existera. Sedan är alla medlemmar inte lika aktiva hela tiden. Annat händer i livet. Nytt jobb, flytt, ny hobby, barn eller bara att man tröttnar en period. Men ibland kommer man tillbaka. Vi ser det hela tiden på wikierna: någon som inte varit särskilt aktiv på länge dyker upp igen och tycker att det är roligt att redigera. Och det är lätt, för kontot är kvar.

Vi borde göra det enkelt för medlemmar att stanna i föreningen, och inte råka sluta vara medlemmar för att man missar att betala en medlemsavgift. Det är fint att Wikimedia Sverige får in pengar genom medlemsavgiften, förstås, men det är ärligt talat inte en central inkomstkälla för WMSE, som i 2018 års budget angav medlemsavgifter som mindre än två procent av intäkterna. Viktigare är att kunna engagera människor.

Ett livstidsmedlemskap hade varit ett bra steg på vägen. Ta medlemsavgiften, multiplicera den med fem, åtta, tio eller dylikt och låt medlemmar som så önskar betala det istället för en årlig avgift. Gör det inte till en särskild kategori på något annat sätt än administrativt. Kanske kommer föreningen Wikimedia Sverige inte att leva för evigt, men då är man åtminstone medlem så länge som föreningen finns.

Argument

  • Folk halkar ur trots att de bryr sig. Man glömmer betala medlemskap. Sedan kanske man inte får en påminnelse året efteråt. Plötsligt har man inte varit medlem på ett par år och man slutar betrakta sig som medlem, trots att man aldrig hade någon plan att gå ur föreningen.
  • Det är inget inkomsttapp att tala om. Många som känner för föreningen och kanske skulle kunna tänka sig att lösa ett livstidsmedlemskap är utan det ändå medlemmar kortare tid än att de hade hunnit betala så många medlemsavgifter. Skulle någon även utan livstidsmedlemskapet ha fortsatt betala år in och år ut, så är det en billig kostnad för föreningen för att försäkra sig om att engagerade personer kvarstår som medlemmar.
  • Den som är medlem har större incitament att fortsätta vara aktiv.
  • Det är en service åt föreningens medlemmar: Låt dem slippa att behöva göra en inbetalning varje år.

Yrkande

Jag föreslår att årsmötet ålägger styrelsen att inför 2019 utforma ett livstidsmedlemskap i föreningen Wikimedia Sverige, samt att fastslå en livstidsmedlemsavgift som kan gälla fram till nästa årsmöte.

/Julle (diskussion) (Johan Jönsson) 3 mars 2018 kl. 12.30 (CET)[svara]

Stödjer Ainali (diskussion) 4 mars 2018 kl. 13.04 (CET) (vi har egentligen inget förfarande för samundertecknande av motioner, men jag gör en här ändå för att visa att jag stödjer förslaget)[svara]
Stödjer Haxpett (diskussion) 5 mars 2018 kl. 10.28 (CET) (Som Ainali)[svara]

Styrelsens utlåtande

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att ge styrelsen i uppdrag att analysera frågan och komma med förslag till nästa årsmöte.

Motion om yttrande över offentlighetsprincipens grundlagsändring

Jag kulle vilja att till årsmötet ta upp frågan om Wikipedia ska yttra sig angående offentlighetsprincipens grundlagsändring.

Denna fråga är väldigt central för Wikipedia i mitt tycke så jag hoppas det kan komma upp på dagordningen den 14 april.

stoppagrundlagsandringen.com

Erik Bolinder

Styrelsens utlåtande

Notering: Yrkandet inkom 2018-03-10.

Styrelsen tar inte ta upp motionen då motionen inkommit för sent. Motionen inkom 2018-03-10 och motionstiden utgick 2018-03-06.