Projekt:Organisationsutveckling 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Underhållsarbete på föreningens wiki. Hjälp oss att hålla koll på klotter på föreningens wiki, samt med språkvård och wikifiering.
Stödsidor på föreningens wiki. Föreningens wiki är ett av våra viktigaste arbetsredskap, men den saknar en hel del stödsidor vilket gör det svårt för ny personal och volontärer att hjälpa till. Hjälp oss att sätta upp stödsidor så att vi sänker tröskeln.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att förbättra organisationens verksamhet och effektiviteten i arbetet. Detta sker genom riktade aktiviteter mot identifierade flaskhalsar.

2021: Vi kommer att undersöka tekniska system för donationer på vår webbplats för att minska den tid som krävs för att bearbeta givardata när vi utökar våra insamlingskampanjer. Implementeringen av nästa 4-åriga strategi för Wikimedia Sverige i det befintliga arbetet och planeringen kommer att ske.

Projektet kommer att säkerställa att personal- och styrelseutbildningen levereras på ett organiserat sätt och att olika teambuilding-aktiviteter planeras och levereras.

Vi kommer att upprätta ett praktikantprogram för föreningen.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Organisational-Development-2021

Januari-april 2021 Antagande av Wikimedia Sveriges strategi 2021-2025 9 John, med stöd av Eric, Josefine och André Styrelsemöte 17 januari fastslås formen. Därefter vidareutveckling samt kommunikation med referensgrupper och medlemmar. Slutligen godkännande på årsmötet. T259990
Juni-augusti 2021 Implementeringen av praktikantprogram 10 Axel, med stöd av Josefine Föreningen har haft praktikanter, men inget organiserat program med regelbundenhet finns.

Ett underlag utvecklas om när på året det bör ske, vilka uppgifter som är aktuella, hur personal kan begära hjälp, om lön/stipendium skall utgå, hur kommunikation sker, vilka områden och partners som är lämpliga, om extern finansiering genom exempelvis Erasmus eller från Arbetsförmedlingen är lämpligt m.m.

Därtill kan föreningen komma att erbjuda stöd och ämnesförslag för studenter som skriver uppsatser om ämnen relaterade till vår verksamhet som en del av deras utbildning.

T276282
Juni-augusti 2021 Personal- och styrelseutbildning organiseras 2 Josefine, med stöd av John Fokus breddar i år från att fokusera på externa utbildningsmöjligheter för personalen till att även jobba strukturerat med kunskapsutbyte mellan föreningens personal.

Ett underlag om hur urval av ämnen bör ske, förslag på omfattning m.m. tas fram.

T276286
Juni-augusti 2021 Teambuilding-aktiviteter organiseras 2 Josefine, med stöd av Eric, Jenny och John Föreningen har haft få och oregelbundet organiserade teambuildingaktiviteter. När teamet ökar behöver mer resurser läggas på att bygga upp gruppen.

Ett underlag med möjliga digitala och fysiska aktiviteter och dess positiva värden tas fram, samt en budget för de olika alternativen.

T276288
Juli-november 2021 Krisplanering 5 John, med stöd av Jenny och Josefine Ta fram en grund för en krisorganisation, uppdatera riskanalysen, utveckla ett standardiserat kommunikationsmaterial samt utveckla partnerskap. Ta fram och genomför en personalutbildning för att hantera hotfulla situationer. T201398


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 216101 Ansvarig John
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 75 000 kr
Interna mål
  • M.1a - Styrelseutbildning för 9/9 stycken.
  • M.1b - Kansliutbildning för 10/12 stycken.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-10-12 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Föreningens nya praktikantprogram har öppnat.
  • Teambuilding-aktivitet sker 15-16 november 2021.
  • Kriterier för vårt framtida kontor har utvecklats. Inledande kontakter har tagits med några organisationer för att undersöka vilka möjligheter som finns.
  • En alkohol- och drogpolicy samt tillhörande riktlinjer har tagits fram.
  • Rapportformat m.m. för föreningens miljöpåverkan har påbörjats i samarbetet med Deloitte, som en del av deras Impact Day. Det första utkastet har ännu inte diskuterats internt eller förberetts för att delas men det kommer att ske inom kort för att öppna för återkoppling och vidareutveckling.
  • Omförhandling av personalens telefonabonnemang har skett. Detta har lett till föreningens kostnader kommer att minska med ett antal tusen kronor per år.
  • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 1 stycken i personalen.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen