Projekt:Organisationsutveckling 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2018 >>

Kort projektbeskrivning

Föreningen har personal och styrelse som besitter en lång rad kompetenser, men det finns ett behov av att arbeta med kompetensutveckling för att utveckla organisationen ytterligare. Vi har därför avsatt något mer medel för detta och kommer att fokusera på en grupp i taget (Exempelvis får en utvecklare möjlighet till extra utbildning första året, det andra året får en projektledare möjligheten och det tredje året får någon i chefsposition det.) Kompetensutveckling är en sak, men det är också viktigt att lära sig mer om den Wikimedia-rörelse man verkar inom, speciellt för ny personal. Vi kommer därför att ha interna utbildningar.

Föreningen har vidare noterat ett intresse från den akademiska världen att studera vår verksamhet på olika sätt. Vi kommer därför att lägga ett "akademiskt raster" över några av våra projekt och låta intresserade studenter utveckla metoder för att undersöka hur Wikimedia-plattformarna används både g7|enerellt och inom vissa specifika grupper.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Organisational-Development-2017

Januari-februari Phabricator-aktivering Föreningen börjar använda Phabricator för att öka flexibilitet, förståelse för vad vi arbetar m.m. Sidan Phabricator för föreningen sätts samman. 4 dagar.
Januari-december Svara på enkäter från WMF WMF skickar ut ett flertal enkäter varje år som vi genom att besvara bidrar till en ökad förståelse för rörelsen som helhet. 1 dag. Answer-WMF-Surveys
Januari-december Sammanställa våra rutiner på wikin Arbeta för att sammanställa våra rutiner med de mest centrala delarna av vårt arbete på wikin. Sätta upp en årsplan för personalen. Skapa sidor för Årscykel, Projektsidor, FDC-rapporter, FDC-ansökan, Företagssponsring, arbete med hur vi hanterar persondata, samt städning på existerande sidor och uppdatering av alla sidor som beskriver våra ekonomiska rutiner. 2 dagar.
Juni Planera för fortbildning Sätt upp en plan för hur den extra fortbildningspotten skall prioriteras (14 000 kr). 1 dag. Staff-Training
Mars-juli Identifiera lämpliga student- & forskaruppgifter Genomförandet med studenterna sker troligtvis inom ramen för WiU 2017 eller 2018. Skall idealt skapa underlag för framtida projekt. 1 dag. Student-Assignments
Juni Samla in data Sätt upp rutiner/metoder för att strukturerat samla in data om vår verksamhet för rapportering samt forskning. Sker med fördel i samarbete med rapportering till FDC. 2 dagar. Ex. ett strukturerat dokument om Global Metrics, eller genomföra enkätundersökningar. Data-Gathering
Maj-november Skill Sharing Workshops En timme långa presentationer om ett intressant ämne för övrig personal. Fyra tillfällen 2017 (SSW1 i maj med Sara & Axel, SSW2 i augusti med ny kommunikatör, SSW3 i november med Sebastian, SSW4 i november med Eric). 6 dagar. Skill-Sharing-Workshops
Augusti-december Skapa learning patterns och andra publikationer. Skriv på möjliga vetenskapliga publikationer och/eller learning patterns. 3 dagar. Publications

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 176101 Ansvarig John
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 kr
Interna mål
  • M.1a - Styrelseutbildning för 8/8 stycken.
  • M.1b - Kansliutbildning för 8/8 stycken.
  • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-09-05 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • En mall för fortbildning har satts upp för personalen att fylla i. Personalen har informerats om denna den 5 september.
  • Styrelsen kommer att tillfrågas om utbildningar på styrelsemötet 10 september.


Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Hitta utbildningar för styrelse och kanslipersonal.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen