Företagssponsring

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad kul att ni är intresserade av att stödja Wikimedia Sveriges arbete! Den här sidan är tänkt att ge dig som funderar på att sponsra Wikimedia Sverige mer information om vilka vi är, hur vi arbetar runt sponsring och vad vi erbjuder. Hör av dig till info(at)wikimedia.se om du är intresserad av att diskutera vidare.

Bakgrund

Sponsring innebär att två parter ingår ett samarbete som båda ska tjäna på.[1] Till skillnad från en gåva skall Wikimedia Sverige erbjuda något i gengäld av motsvarande värde. Detta kan exempelvis innefatta synlighet för företagets logotyp eller aktiviteter för företagets anställda.

Om Wikimedia Sverige

Vad kännetecknar föreningen?

Föreningen är en liten, driven, och mycket effektiv organisation med världsledande kompetens och ett flexibelt team.

Vi strävar efter att ständigt utvecklas och finna innovativa lösningar på gamla och nya problem. Detta genom att ta tillvara på godheten hos våra medmänniskor och nyttja den digitala tekniken. Vårt arbete styrs av våra medlemmar och våra volontärer och vi guidas av vår gemensamma vision: “Fri kunskap för en bättre värld. Att hjälpa människor och organisationer att skapa och bevara fri kunskap, och att göra den enkelt tillgänglig för alla.”

Vilken verksamhet bedrivs i föreningen och finns det vissa värden som föreningen förknippas med?

Föreningen arbetar för att tillgängliggöra och sammanställa världens kunskap. Vårt huvudsakliga verktyg för detta är Wikimedia-projekten, där särskilt Wikipedia kan nämnas.

För att detta skall vara möjligt arbetar vi i partnerskap med många aktörer. Vi arbetar med:

 • Kultursektorn för att få information om kulturskatter online och deras experter att bidra;
 • Myndigheter för att få deras data online;
 • Utbildningssektorn för att utveckla innovativa pedagogiska lösningar och för att studenter och elever skall lära sig om delakultur och bidra till Wikimedia-projekten på kort och lång sikt;
 • Forskare för att förstå hur något så fantastiskt som Wikipedia är möjligt och för att hitta lösningar på problem;
 • Biståndssektorn för att kunskap och information skall komma det som behöver den mest till godo;
 • Företag för att de skall använda all information i deras tjänster så att den når fler, och för att tillsammans bidra till att göra mjukvaran bättre.
 • Att genomföra utbildningar, hålla presentationer och skapa utbildningsmaterial och rapporter.
 • Att utveckla MediaWiki-mjukvaran samt programvara för massuppladdning av mediafiler och data.

Hur många medlemmar är med i föreningen och från vilket upptagningsområde kommer föreningens medlemmar?

Föreningen har runt 500 medlemmar där många har omfattande kunskap, erfarenhet och nätverk inom data- kultur- och utbildningssektorn.

Detta reflekteras även bland föreningens organisationsmedlemmar, där exempelvis Svenska Akademin kan nämnas.

Vad Wikimedia Sverige kan erbjuda i ett samarbete

För allmän sponsring

Vi håller gärna presentationer och workshops om Wikimedia-projekten och fri kunskap. Ämnen innefattar:

 • Google och många andra företag använder det redan - Hur kan ditt företag dra nytta av Wikimedias API:er och all den fria kunskapen vi tillhandahåller
 • Wikin som verktyg för en organisation - 10 års erfarenhet på 30 minuter
 • Vi vill bidra! En snabb introduktion till Wikipedia (eller något av Wikimedias andra projekt)
 • Snart kommer Wikipedia, och din wiki, att kunna prata och vara mer tillgängligt än någonsin tidigare - Lär känna Wikispeech.
 • Wikipedia i utbildningssektorn - En genomgång om det som varit, det som är och det som komma skall.
 • Wikipedia hyllat i Kulturarvspropositionen 2017 - hur kommer det sig?

Vi erbjuder synlighet för sponsorer på föreningens webbplats https://www.wikimedia.se/sv/sponsring.

För sponsring av evenemang

Vid sponsring av evenemang erbjuder vi, förutom synlighet på föreningens webbplats, följande sätt att synas:

 • Utställningsmöjligheter i lokaler / foajé / mingelyta
 • Deltagande / biljetter för deltagande
 • Marknadsföringsmöjligheter i broschyrer / program
 • Namn och logotyp på evenemangets webbplats (om sådan finns)
 • Giveaways i påse som ges till deltagare
 • Omnämnande av sponsringen på vårt Twitterkonto och vår Facebook-sida

Vilka vill Wikimedia Sverige gärna samarbeta med

Vilken typ av företag söker vi företrädesvis för sponsring?

Vi är intresserade av att arbeta med företag som delar vår vision, och gärna med företag som verkar inom eller har stort intresse för IT-, kultur- eller utbildningsfrågor. Extra intressant är företagen om de kan sponsra med material eller tjänster som vi annars hade behövt bekosta, såsom exempelvis datorer, tryckt informationsmaterial, kontorsmaterial, lokaler eller catering.

Är det några typer av värden, tjänster eller produkter som föreningen inte vill bli sammankopplad med?

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och sponsring från organisationer som huvudsakligen sysslar med politik eller religion är inte aktuellt.

Noter

 1. Om föreningen i utbyte till sponsringen gör reklam för företaget och får in mer än 20 000 kr i reklamintäkter (under hela året) skall det beskattas (med 7,6 % 2016). Detta bör därför inkluderas i avtalet - så om tanken är att få in 10 000 kr till föreningen måste avtalet med företaget uppgå till 10 760 kr. Se även http://www.blinfo.se/reklamskatt-ideella-foreningar-20121018

Se även