Företagssponsring/Hur

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  • Gör en önskelista med passade donatorer (stora och små organisationer, andra gemenskaper, individer). Gå helst via egna nätverk och/eller i en lokal kontext, eftersom det är mer fruktbart än mailutskick till främlingar.
  • Var noggrann med att ha med fakta och siffror om det som ska genomföras, målgrupp, varför det är viktigt, nämna andra partners och supporters etc. Se till att två organisationer inte är "motståndare" till varandra.
  • Presentera vad som är din unique selling proposition: Wikipedia som starkt varumärke, internationell rörelse, etc.
  • Presentera vad du kan erbjuda i gengäld.
  • Skicka ett tack efteråt med bild / länkar etc. som visar vad som har uppnåtts.
  • Ära långvariga sponsorer med speciella tack (intervju på hemsida, julklapp, etc.)