Projekt:Wikipedia i utbildning 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Wikiminiadmin!
Hjälp till online
 • Bli administratör på Wikimini!
 • Prenumerera på senaste ändringarna.
 • Städa bort skräp och dubbletter.
Wikipediaambassadör!
Hjälp till online på Wikipedia
 • Stå redo med stöd i samband med att elever/studenter ger sig ut i huvudnamnrymden,
 • Granska deras sandlådetexter på Wikipedia!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med sara.mortsell(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Det här projektet handlar om att integrera Wikipedia i utbildningssektorn genom pedagogiska projekt som ligger nära undervisningen och samverkansprojekt som fungerar övergripande mellan institutioner och olika insatser för att tillgängliggöra kunskap i Wikimediaprojekten. I de pedagogiska projekten riktar sig projektet till undervisning inom universitet och högskola, såväl som gymnasieskolan och folkhögskola, inom olika ämnen så som lärarutbildning och modersmål. Samverkan sker med forskargrupper, forskningsbibliotek och forskningskommunikatörer för att stärka ämnesexperters kapacitet till att bidra till fri kunskap.

Projektet bidrar till stärkta resurser för utbildningsprogrammet i Sverige genom att anpassa den nya "Programs & Events Dashboard" (Wikipedias instrumentbräda) och genom att starta upp en planering i syfte att organisera en webbaserad kurs om Wikipedia i utbildning.

== Tidplan ==avslutad

Datum Aktivitet Kommentar Innehåll Phabricator
Löpande under året Programs & Events Dashboard
 • Testa den nya instrumentbrädan med någon klass för att kunna göra instruktioner och guider för användning inom utbildningsprogrammet och andra projekt.
Löpande under året Planering av online kurs Här sonderas terrängen för hur en online kurs skulle kunna se ut och organiseras under 2018.
Löpande

under året

Sociala medier
 • Till projektet finns en facebook-sida
 • Kommunikation går också via och för Wikipedia Education Collab.
Löpande

under året

Presentationer Under året hålls presentationer och föreläsningar för projektets målgrupper, de kan också ha praktiska inslag.
Löpande under året Lärarnas riksförbund I det här samarbetet bjuds LRs medlemmar in till föreläsning om Wikipedia på olika orter i Sverige. Samarbetet startade 2015.
Januari - maj Nordiska museets

skolwikiprojekt

Nordiska museets pilotprojekt "Att skriva kulturhistoria på Wikipedia" slutförs under den här perioden med de fem klasser som ingår där. Erfarenheterna tas med vidare in i Projekt:GLAM-pedagoger 2017.
Februari Folkhögskollärarprogrammet

Linköpings universitet

 • Förberedelse av Wikipediauppgift för programmet.
 • Planera och hålla seminarie för kursdeltagarna om Wikipedia.
 • Handledning inför Wikipediapublicering.
 • Sammanställning av erfarenheter och resultaten.
 • Blogginlägg om lärarens initiativ och resonemang.
Januari-februari Lunds universitet
 • Facilitera kursen i Mellanösternstudier, sju artklar på enwp.
 • Kontakt med Lunds kommunikatörer.
Februari Uppsala universitet
 • Kurs i "ekologiska effekter av klimatiska förändringar" som granskar och förbättrar fyra artiklar på enwp.
Februari Högskolan Dalarna
 • Feedback på kursupplägg och kurssida på svwp.
Löpande

hela året

Samverkan Göteborgs

universitet, Masterprogram

Digital humaniora

 • Ta fram utkast till Wikipediauppgiften.
 • Möte om uppgiftens utformning och examination.
 • Planering av möjliga samverkansformer för programmets fältarbete (2018).
 • Formalisering av WMSE som Samverkanspartner inför programstart ht 2017.
Mars-april Uppsala universitet,

Doktorandkurs

Ahead of the Curve

 • Skiss på Wikipediauppgiften.
 • Genomföra Seminarieföreläsning
 • Genomföra workshop och skapa kurssida, deadline för projektet är satt till slutet av april.
 • Blogginlägg
 • Nyhetsbrev i Mars
februari-april Linnéuniversitetets

Wikipediaprojekt

 • Återkommande projekt, deltagande i webinar 8 mars.
 • Sammanställning av resultat manuellt eftersom kurssidan inte används.
februari-maj Linnéuniversitet

Förskolepedagogik

 • Återkommande projekt
 • Förankra uppgiftens inramning och ramverket för bidrag.
Februari - mars

Oktober- november

SLU doktorandkurser
 • Återkommande projekt.
 • Utveckla en institutionsspecifik FAQ för doktorander på SLU, deadline 12 mars.
 • Blogginlägg om varför en FAQ kan vara bra att ha.
Mars - maj KI alumnprojekt
September-November Uppsala universitet kurs

Ledningsnät och dricksvatten

 • Återkommande projekt.
 • Webinar och deltagande i redovisning
September-November SLU kurs

Energisystemens miljöpåverkan

 • Återkommande projekt
 • Webinar
September- November Göteborgs universitet - Masterprogram i Digital humaniora
 • Wikipediauppgift under terminens delkurs 3 eller 4.

Samarbetspartners

 • Göteborgs universitet
 • Linköpings universitet
 • Uppsala universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Lärarnas Riksförbund
 • Stockholms universitet

Se även

Projektdata

Projekt nr. 173103 Ansvarig Sara
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 169 500 kr 
Egen 18 000 kr 
Total: 187 500 kr
Interna mål
 • T.1.2 - 100/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - 15/15 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 4/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 3/10 nya evenemang.
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 5/100 wikimedianer och dylika.
 • G.2.1 - Redigering från 90/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 10/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-01-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Workshop för lärare på SU med Centrum för universtslärarutbildningen. Del av förberedelse för gemensam ansökan.
 • Deltagande på kulturarvsprogrammet på SU som förberedelse för Art&Feminsim under vårterminen och ytterligare samverkan.
 • Genomfört utbidlningsprogram med Karlstads universitet om ca 200 studenter.
 • Förnyat avtal om samarbete med Lärarnas Riksförbund.
 • Deltagit som föreläsare i den digitala kursen ONL för pedagoger inom högskolan.
 • Omgång 2 Nordiska museets utbildningsprogram är uppstartat.


För utförda aktiviteter, se: Aktivitetslogg

 • T.1.3 - 12 kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.2a - Deltagande har skett på 3 nya evenemang.
 • M.2b - 4 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
 • G.2.1 - Redigering från 151 unika underrepresenterade användare har skett.
 • T.1.2 - 120 identifierade ämnesexperter har bidragit.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Målet om 15 kurser kommer inte att nås under 2017. Det beror delvis på att en återkommande lärare som hållt kurser både på Uppsala universitet och SLU inte gör det denna höst. En annan återkommande kurs genomför sitt Wikpediaprojekt, dock helt utan stöd från WMSE denna gång, vilket är ett gott tecken.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen