Projekt:Wikipedia i utbildning 2017/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Wikipedia i utbildning 2017.

När vi räknar "Number of individuals involved" så är det de personer som hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål (genom att vi presenterat, ställt frågor till församlingen eller vid en mingelsituation). Det är alltså inte det totala numret deltagare på evenemanget som redovisas där.

Mätetal för kurser inom Wikipedias utbildningsprogram

För att samla och få en lättare överblick över de aktiva kurser som ingår i Wikipedias utbidlningsprogram, så att data enkelt går att jämföra under flera år, har ett särskilt kalkylark satts upp för just dessa globala mätetal som fylls på kontinuerligt och där varje flik redogör för föregående års mätetal. Dessa förs över till WMSEs gemensamma uppföljningsdokument när kurserna är avslutade.

Evenemang

Inkludera flera, Stockholm

Datum
4 januari 2017
Info-länk
Resultat

Presentation för en grupp folkbildningsanknutna personer från Finland som en del av deras studieresa till Stockholm. Frågor om samarbetsmöjligheter för bibliotek och utbildningsväsendet, och information om pågående projekt hos både WMSE och WMFI samt kontaktuppgifter till WMFI.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 7 7 0 0 14
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Medietanken, Åbo Akademi Vasa

Datum
19 jan 2017
Info-länk
Resultat

Dagen hade två dialoggrupper som handlade om Wikipedia i undervisningen, sammanlagt deltog 40 personer i dem. Deltagarna i konferensen var lärarestudenter och lärare vid Åbo Akademi och även lärare från finlandsvenska skolor. En kort intervju spelades in under lunchen så att alla ca 290 konferensdeltagare kunde få ta del av innehållet. Konferensen hade en välanvänd hashtag i sociala medier (#medietanken2017) som gav extra mycket interaktion under dagen. Inbjudan kom från personal på Åbo Akademi som tidigare varit deltagare i webbkursen #ONL.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 190 100 0 0 290
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Föreläsningskväll med Lärarnas Riksförbund, Göteborg

Datum
24 januari 2017
Info-länk
infosida på lr.se
Resultat

Kvällsföreläsningen riktade sig till Lärarnas Riksföbunds medlemmar, och är en i raden av föreläsningar som som de erbjuder sina medlemmar i samarbete med Wikimedia Sverige på olika orter runt om i landet.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 38 13 0 0 51
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Digitala kompetensdagar, Vetlanda

Datum
27 januari 2017
Info-länk
Resultat

Två föreläsningar/workshop för 20 lärare vardera om hur man kan använda Wikipedia i undervisningen.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 25 17 0 0 42
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Skola + Museum = sant, Armemuseum

Datum
30 jan 2017
Info-länk
http://www.armemuseum.se/skola/skolamuseum/
Resultat

Evenemanget är museernas egen skolmässa som bjuder in lärare i grundskola och gymnasium. Under kvällen fick de två grupper en kort föreläsning som introducerar Wikipedia och hur Wikipedia och Wikimini används i skolorna.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 200 80 0 0 280
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

ICT4D International training program, DSV

Datum
20 feb 2017
Info-länk
Resultat

Detta var den avslutande workshopen på DSVs Internationella program för dignitärer inom utbildning från utvecklingsländer. I den första timmen presenterades Wikimedia och Wikipedia samt utbildningsprogrammet och andra timmen hade praktisk träning i att redigera Wikiversity. Många av deltagarna visade stort intresse för att ta kontakt med sina lokala Wiimediavolontärer.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 14 14 0 0 28
3. Number of individuals involved 14 16 0 0 30
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 18
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 9 912
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Open Networked Learning, Webinar

Datum
21 Februari 2017
Info-länk
Kursens eventsida för webinaret
Resultat

Open Networked Learning är en öppen onlinekurs för lärare inom högskola och universitet som hålls av olika lärosäten i Sverige (denna gång Lund, Linnéuniversitetet och KI) och har kursmedverkande från många delar av världen. Detta var den fjärde gången som WMSE var med i kursen som presentatör.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 58 30 0 0 88
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Folkhögskollärarprogrammet, Linköpings universitet

Datum
28 februari 2017
Info-länk
Resultat

Det här var en presentation av Wikipedia som folkbildningsprojekt och undervisningsredskap för två klasser på folkhögskollärarprogrammet. Den ena av dessa klasser kommer att redigera Wikipedia i sin nästa kurs i maj så för dem var detta ett introducerande moment. Vi hade också möte med de kursansvariga för att göra upplägget för själva Wikipediauppgiften som ska genomföras i maj.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 30 15 0 0 45
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?


Föreläsning läslyftet Liljeholmsgymnasiet, Stockholm

Granskningsövningarna för lärare
Datum
09 Mars 2017
Info-länk
Skolverkets material Informationskritik och kunskapsdelning
Resultat

Liljeholmsgymnasiets lärare genomför Skolverkets material för läslyftet och bjöd in WMSE för att delta som handledare i den modul som handlar om Wikipedia. Lärarna undervisar uteslutande nyanlända elever och fokus handlade om hur Wikipedia kan vara ett flerspråkigt stöd och hur granskningsuppgifter kan genomföras i undervisningen.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 14 2 0 0 16
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Mistra Biotech meeting, Venngarn

Datum
16 mars 2017
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Svagt internet gjorde att det inte gick att redigera på ett vettigt sätt. Dåligt anpassad lokal och möblering gjorde att deltagarna bliv utspridda i flera små konferensrum och inte fick hjälp på ett bra sätt.
Resultat
Presentation tillsammans med Olle Terenius om hur Wikipedia fungerar och fördelarna med att som akademiker engagera sig i sina ämnesområden. Deltagarna skapade användarkonton men pga dåligt internet och lokaler var det bara någon enstaka användare som kom vidare och gjorde några redigeringar på plats.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 17 20 0 0 37
3. Number of individuals involved 20 22 0 0 42
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Ahead of the Curve, Uppsala universitet

Datum
22 Mars 2017
Info-länk
http://www.geo.uu.se/ahead/wikipedia/
Resultat

Kurs för doktorander om forsksningskommunikation, med live streaming för distansdeltagare

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 7 4 0 0 11
3. Number of individuals involved 7 6 0 0 13
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 4
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Medlemsföreläsning Lärarnas Riksförbund, Kristianstad

Datum
19 april 2017
Info-länk
Om föreläsningen på lr.se
Resultat

Detta var årets andra föreläsning för Lärarnas riksförbunds medlemmar. Deltagarna är lärare från grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 23 3 0 0 26
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?


Pedagogisk dag, Södertörns högskola

Datum
04 maj 2017
Info-länk
Resultat

Temat för dagen var kritisk reflektion och arrangerades av enheten för högskolepedagogik vid SH. WMSE höll en workshop med fokus på hur Wikipedia är en plattform för kritiskt deltagande och hur utbildningsprojekten drar nytta av att träna kritiskt tänkande utifrån Wikipedia. I workshopen deltog en prefekt, en tidigare dekan, en vice-rektor, chefen för universitetsbiblioteket, doktorander med ansvar för lärarutbildning, och chefen för högskolepedagogiken på Södertörn mfl. Ett uppföljande möte har hållits för att undersöka samarbetsvägar.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 8 4 0 0 12
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Bokmässan

Datum
28 maj 2017
Info-länk
Svenska kyrkans scenprogram Om:Bildning
Resultat

Programpunkten bestod av ett scensamtal arrangerat av Sensus studieförbund och utgick från delvisa överlapp mellan Folkbildningen och Wikimediarörelsen. Samtalet filmades. Kontakten till deltagandet kom via Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings unviersitet i februari 2017.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 2 0 0 2
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 40 40
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Workshop Centrum för universitetslärarutbildningen, Stockholms universitet

Datum
03 Oktober 2017
Info-länk
Powerful learning with open resources - How to develop Wikipedia assignments
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Det här var en workshop med inriktning på hur universitetslärare kan utforma Wikipediauppgifter inom sina kurser. Den hölls på engelska. Tillfället användes för att också erbjuda lärare på SU att ta del i kommande samarbetsprojektet mellan WMSE och SU. Utskick för intresseanmälan kommer att göras några dagar efter workshopen.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 7 13 0 0 20
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Marknadsföring A, Karlstads universtet

Datum
Oktober 2017
Info-länk
Kurssida på dashboard
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Detta är andra året i rad som instiutionen ger Wikipediauppgiften för ca 200 studenter på A-kursen. Sara deltog på plats vid introduktionen.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 11 25 0 0 36
3. Number of individuals involved 76 104 0 0 180
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 2
4 b. Number of uploaded media files 2
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 29
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 70 985
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Open Networked Learning, Webinar

Datum
5 oktober 2017
Info-länk
Kursens eventsida för webinaret
Resultat

Open Networked Learning är en öppen onlinekurs för lärare inom högskola och universitet som hålls av olika lärosäten i Sverige (denna gång Lund, Linnéuniversitetet och KI) och har kursmedverkande från många delar av världen. Detta var den femte gången som WMSE var med i kursen som presentatör.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 58 30 0 0 88
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Föreläsning kandidatprogram riktat mot museer och kulturarv,, Stockholms universtet

Datum
15 november 2017
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Föreläsningen är en förberedelse för att studenterna ska engagera sig i Art and Feminism under nästa år och fortsatt samverkan med programmet. Uppfölning kring samverkan bokad till 4 december på Armémuseum.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 28 12 0 0 40
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Medlemsförelsning Lärarnas Riksförbund, Linköping

Datum
27 november 2017
Info-länk
https://www.lr.se/utvecklasiyrket/forelasningar/arkivladaforelasningar/wikipediafordendigitalaundervisningen.5.59a4817414b9e5485aa93132.html
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Årets tredje medlemsföreläsning med LR, 19 deltagare.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 16 3 0 0 19
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Nationell skrivardag (Skolverket, SKL, Invigios), Stockholm

Datum
28 nov 2017
Info-länk
https://www.nationellskrivardag.se/hem
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

3 workshops med fokus på hur grundskolan kan använda Wikipedias andra språkversioner och Wikimini som en miljö för att publicera och träna sin källkritik, exempel från välkommen till min plats. Drygt 40 deltagare i varje workshop, skolledare och ikt-pedagoger samt representanter från arrangörerna Skolverket och SKL.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 80 50 0 0 130
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?


Skrivstuga SBU, Stockholm

Datum
06 dec 2017
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Den här skrivstugan var ett gemensamt event för Projekt:Wikipedian in Residence 2017 och Carl Fredriks roll som det på SBU, och WMSEs stöd till ämnesexperter inom ubildningsprojektet. Kommer även blogginlägg om Carl Fredriks samarbete med SBU. Förra veckan publicerade SBU i sin tidning (150 000 ex) Wikipedia används – och dess texter om hälsa behöver förbättras. Diskussioner fördes om hur vidare extern kommunikation kan ske under 2018.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 2 3 0 0 5
3. Number of individuals involved 3 5 0 0 8
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 7
4 b. Number of uploaded media files 1
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 7
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 2 100
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Digital humaniora, Göteborgs universitet

Datum
December 2017
Info-länk
https://wikimediasverige.wordpress.com/2017/11/30/wikimedia-sverige-ar-stolt-samverkanspartner-i-sveriges-forsta-masterprogram-i-digital-humaniora/
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

En kort berättelse om hur det gick på eventet läggs in här.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 8 3 0 0 11
3. Number of individuals involved 12 3 0 0 15
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 2
4 b. Number of uploaded media files 4
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 15
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 78 381
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

senast uppdaterad: 2017-XX-XX

Övrigt

Referenser