Projekt:Wikipedia i utbildning 2017/Dashboard

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hur har verktyget används under 2017?

Till och med juni har sex av nio kurser använt sig av en kurssida på P&E Dashboard. Av dessa kurser är det en som har skapats av läraren själv.

Exempel

Från Lunds universitet gavs kursen "Dictatorship, Democracy and Human Rights in the Middle East" tidigt under 2017 för masterstudenter på Centrum för mellanösternstudier och kurssidan går att se här.

Sidan visar den data som kursen resulterat i och bland annat syns att studenterna jobbade på att bidra till och förbättra 50 artiklar och att dessa artiklar hittills har haft över 5 miljoner visningar.

Läraren har gett följande beskrivning av vad kursen syftar till:

The course aims to translate the research conducted by students within the framework of this course, into widely available knowledge accessible to a global audience. Working in groups of two or three persons, students are to create or significantly improve a Wikipedia entry on a topic that directly relates to the main themes of the course; governance in the Middle East, and human rights in connection to the region.


Vilket uppenbart stöd kan verktyget ge?

En tydlig anledning till att lärare vill genomföra pedagogiska projekt med Wikipedia grundar sig på att studenternas arbeten får effekter långt utanför klassrummet. Sidvisningar för artiklar har alltid funnits tillgängligt för lärare att själva ta fram eller be om men det är oklart att någon tar tid åt att göra det. Med det här verktyget presenteras den statistiken på ett tydligt och framträdande sätt och sammanslaget för kursens samtliga studenter och artiklar. Det blir en talande siffra för hur kursen når ut till det omgivande samhället. Under höstterminen 2016 användes P&E Dashboard endast för en kurs i samband med att den var alldeles nyintroducerad. Nu i slutet av vårterminen 2017 har den kursen en sammanlagt visningsstatistik på nästan 35 000 visningar. Det är alltså efter att kursen avslutats som effekten blir synlig, där har P&E Dashboard klara fördelar mot tidigare.

Verktyget klarar också av att på ett tydligt sätt presentera uppladdade filer som studenterna bidrar med i sin uppgift, både sammanlagda antalet mediefiler och vilka av dessa som används på Wikipedia och inte.

Sammantaget ger verktyget in nuläget mest stöd för wikimedianer som faciliterar en kurs, om det ska bli ett bättre stöd för att lärare mer självständigt ska kunna skapa och sköta kurser via verktyget behöver den ha stöd för att göra upplägg utefter tidslinje och även integrera träningsmoduler för studenternas räkning.

Hur kan implementeringen förbättras?

  • Att kunna skapa en bättre kursbeskrivning för uppgiftens upplägg och delmoment.
  • Använda mallar i kampanjer för att stödja en standardiserad beskrivning av kurser och genomföranden.
  • Integrering med träningsmoduler i biblioteket, exempelvis denna för lärare, och för studenter att självständigt och flexibelt kunna få det stöd som olika moment kräver vid rätt tidpunkt.
  • Funktionen att verktyget följer upp vem som är i fas med förväntade träningsmoduler behövs också.
  • Integrerad tidslinje för att koordinera arbetsflödet, se exempel på tidslinje och dess funktion.
  • Förbättrad dokumentation så att lärare självständigt kan använda verktyget för sina syften.

Intruktioner

Grafik