Projekt:Wikipedia i utbildning 2017/Översikt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Datum Aktivitet Kommentar Innehåll Phabricator Måluppfyllnad Utvärdering
Löpande under året Wikipedia Program Dashboard
 • Testa den nya instrumentbrädan med någon klass för att kunna göra instruktioner och guider för användning inom utbildningsprogrammet och andra projekt.
Löpande

under året

Sociala medier
 • Till projektet finns en facebook-sida
 • Kommunikation går också via och för Wikipedia Education Collab.
Januari - maj

20 januari 16 mars

Nordiska museets

skolwikiprojekt

 • Möte med deltagande skolor för återkoppling på innehåll
 • Blogginlägg om "Att skriva kulturhistoria på Wikipedia".
 • Uppföljning med deltagare inför projektslutet
 • Avslutande träff med deltagare
 • Nyhetsbrev i Mars
 • Utvärdering av piloten ihop med Nordiska museet och deltagande lärare.
Fem deltagande klasser

Rekommendationer för utveckling

Januari - februari Lunds universitet
 • Facilitera kursen i Mellanösternstudier, sju artklar på enwp, Wikipedias instrumentbräda
 • Kontakt med Lunds kommunikatörer.
Februari- maj Uppsala universitet, Institutionen för Ekologi och genetik
 • Facilitera kus Ekologiska effekter och klimatförändringar med Wikipedias instrumentbräda
februari Högskolan Dalarna
 • Feedback på kursupplägg och kurssida på svwp.
Februari

28 februari

Folkskolelärarutbildningen

Linköpings universitet

 • Förberedelse av Wikipediauppgift för programmet.
 • Planera och hålla seminarie för kursdeltagarna om Wikipedia.
 • Handledning inför Wikipediapublicering.
 • Sammanställning av erfarenheter och resultaten.
 • Blogginlägg om lärarens initiativ och resonemang.
Deltagande lärarutbildning
Löpande

hela året

Möte 24 jan

Samverkan Göteborgs

universitet, Masterprogram

Digital humaniora

 • Ta fram utkast till Wikipediauppgiften.
 • Möte om uppgiftens utformning och examination.
 • Planering av möjliga samverkansformer för programmets fältarbete (2018).
 • Formalisering av WMSE som Samverkanspartner inför programstart ht 2017.
Mars

22 mars

Uppsala universitet,

Doktorandkurs

Ahead of the Curve

 • Skiss på Wikipediauppgiften
 • Genomföra Seminarieföreläsning
 • Genomföra workshop
 • Blogginlägg
 • Nyhetsbrev i Mars
Ämnesexperter
februari-april

8 mars

Linnéuniversitetets

Wikipediaprojekt

 • Återkommande projekt, deltagande i webinar 8 mars.
 • Sammanställning av resultat manuellt eftersom kurssidan inte används.
februari-maj Linnéuniversitet

Förskolepedagogik

 • Återkommande projekt
 • Förankra uppgiftens inramning och ramverket för bidrag.
Februari - mars

Oktober- november

SLU doktorandkurser
 • Återkommande projekt.
 • Utveckla en institutionsspecifik FAQ för doktorander på SLU, deadline 12 mars.
 • Blogginlägg om varför en FAQ kan vara bra att ha.
ca 30 doktorander per kurs
September-November Uppsala universitet kurs

Ledningsnät och dricksvatten

 • Återkommande projekt.
 • Webinar och deltagande i redovisning
September-November SLU kurs

Energisystemens miljöpåverkan

 • Återkommande projekt
 • Webinar
Datum Föreläsningar Phabricator Måluppfyllnad
19 januari Åbo Akademi
 • Förbereda föreläsning för 2 st dialoggrupper (lärarstudenter och lärare)
 • En dags konferensdeltagande i Vasa
 • Nyhetsbrev januari ihop med Wikimedia Finland
ca 40 deltagare
24 januari,

19 april(eventuellt

också hösten)

Lärarnas Riksförbund
 • Kvällsföreläsning för medlemmar på olika orter i Sverige.
ca 50 deltagare
30 januari Skola + Museum = Sant
 • 2 st föreläsningar för lärare som besöker museernas skolmässa på Armémuseum
potentiellt 400 lärare
21 februari

(eventuellt

också hösten)

Webinar ONL-kursen
 • 1 webinar för lärare inom högskola om digital literacitet och Wikipedias utbildningsprogram.
ca 60 deltagare
20 februari DSV ITP group

Wikipedia training

 • Halvdags workshop med internationella deltagare.
 • Avslut av hela programmet.
ca 30 deltagare
16 Workshop MISTRA
 • Praktisk utbildning för forskare inom Mistras olika program
Ämnesexperter
3 maj Lärarnas Riksförbund
 • Deltagande på SETT-mässan
4 maj Södertörns högskola
 • Deltagande på "Pedagogisk dag"