Projekt:Wikipedia i utbildning 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2015 | 2017 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Hjälp en klass!
Du som är kunnig om Wikipedia kan hjälpa en klass, gymnasiet eller högskola, genom att bli online-ambassadör.
Sätt ihop Wikipediabroshyren!
Du som är kunnig i InDesign, svensk översättning finns, svenska bilder finns, och den rätta filen finns. Hjälp oss att få ihop denna viktiga manual så fler lär sig att redigera Wikipedia!

Kort projektbeskrivning

Projektet består av två arbetspaket:

 1. Wikipedia i utbildning med målet att 10 kurser bidrar inom ramen för Wikipedias utbildningsprogram.
 2. Ämnesexperter med målet att 30 ämnesexperter inom universitet och högskola bidrar med en produktiv redigering inom sitt forskningsområde.

Tidplan

Se respektive arbetspaket.

Inplanerade aktiviteter under 2017

 • 19 januari Åbo Akademi
 • 20 jan och 16 mars Nordisk skolwikiprojektet
 • 24 januari LR Göteborg
 • 30 januari Skola+Museum=Sant på Armémuseum
 • 23 februari DSV ITP group Wikipedia training
 • 28 februari Folkskolelärarutbildning Linköpings universitet
 • vecka 8 (21/2 kl 15.00) ONL-kursen
 • Workshop med Mistra mars (15-17 mars)
 • slutet av mars kurs på Uppsala universitet

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

3103 Fas: avslutat Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 159 800 Beslut: Här
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: T.1.1, T.1.2 och T.1.3.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 159 800 Interna (fetmarkerat är projektets del av föreningens totala mål):
 • T.1.2 - 70/100 identifierade ämnesexperter bidrar
 • T.1.3 - 8/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram
 • T.2.1 - 5/15 organisationer licensierar sitt material fritt
 • T.2.2a - Nätverk med minst 35/100 centralt placerade personer
 • G.2.1 - Redigering från 107/365 unika underrepresenterade användare
 • G.2.2 - 152/250 kvarvarande nya aktiva via förbättrade förutsättningarTidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2017-03-15 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Föreläsningar SLU, LR Örebro, och Mötesplats Open Access
 • Resa till Kalmar för både Linnéuniversitetet och Stagneliusskolan.
 • Wikipedia Education Collab genomfört i Stockholm
 • En stor del av de löpande aktiviteterna i projektet är att på distans stötta de kurser som genomförs ute i landets lärosäten, hjälp med Wikipediauppgiftens upplägg, genomförande och allmänna frågor av pedagogiskt innehåll. Så har exempelvis flera doktorandkurser fått hjälp under 2016.
 • Vetenskapsfestivalen, presentation för ca 400 personer och möte med Chalmers och GU.
 • Nordiska Museets skolwiki-aktiviteter sker hösten 2016 och till viss del in i 2017.
 • Konsultation för Lin Education som kommer engagera fyra grundskoleklasser på Wikimini hösten 2016.
 • Utbildning genomförd för Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) i september (ca 15 deltagare)
 • Utbildning genomförd för Uppsala universitets bibliotekspersonal 30 september.
 • Uppföljande utbildning planerad med SBU till den 5/12, den första var i juni.
 • Hållit webinar för högskolekursen Open Networked Learning, ca 80 deltagare.
 • Deltagande VA-dagen.
 • Utbildning genomförd vid tre tillfällen under året med DSV inom det internationella ICT4D-projektet.
 • 14 kurser har genomfört sina projekt på Wikipedia, vilket vida överstiger målet om 8 stycken.
 • Samarbeten för skalning har tagit form under året. Skolverkets modul om Wikipedia för gymnasiet är lanserad, och de har släppt utbildningsvideon om Wikipediaprojektet på Nacka gymnasium, och hittills har ca 173 individer deltagit i Webbstjärnans webbkurs om att bidra till Wikipedia sedan den publicerades i början av 2016.
 • Nordiska museets Skolwikprojekt är sjösatt och 15 gymnasieelever deltar i programmet som fortsätter in i 2017 där samarbetet kommer söka sätt att skala.
 • Utbildningar med ämnesexperter från Lunds universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, SBU och Mistra har resulterat i 64 ämnesexperter och sedan har ytterligare 60 ämnesexperter (doktorander) varit involverade via Wikipedias utbildningsprogram och , vilket ger sammanlagt resulterar i 124 ämnesexperter via projektet.
 • Samarbetet med Stockholms universitets DSV har sammanlagt resulterat i 80 beslutsfattare inom utbildning, att jämföra med projektets mål om 35.
 • Det är första året som doktorandkurser involverat sig på Wikipedia, vilket verkar väcka uppmärksamhet och bana väg för fler att ansluta sig och nya samarbeten är redan planerade med Uppsala universitet och Göteborgs universitet under 2017.
 • Samarbetet med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har haft en Wikipedian in Residence under 2 veckor och ser att de vill fortsätta med det under någon period i 2017. Vi saknar i nuläget de rätta rutinerna för att effektivt kunna ordna med Wikipeidan in Residence för att möta sådant positivt intresse.
 • Projektet har inte lett till att några nya fria resurser har släppts. Det har varit svårt att kombinera det målet med målet om deltagande utifrån en rimlig projektdesign. I projektets målgrupper har rektorer inte varit särskilt närvarande men desto lättare har det varit att nå kommunikationsavdelningar och universitetsbiblioteken. Vi har ett behov av att lägga upp material och aktiviteter som särskilt tar hand om kommunikatörernas position, och vi har en strategisk partner i bibliotekens interna funktions som center för informationssystem, kunskapsspridning och licenskunnande.
 • Samarbetet med DSV har fortsatt under hela året och visar att vi ses som en stabil och uppskattad partner, och bekräftat av utvärderingarna. Det är ett effektivt sätt för oss att nå beslutsfattare i utvecklingsländer. Svagheten i samarbetet är att det hänger på att vi blir inbjudna till varje utbildningstillfälle och vi saknar en upparbetat och långsiktig plan för hur vi får delta i kommande omgångar av utbildningen, vilket gör det svårt att göra prognoser.
 • Budget 159800
 • Aktuell 17998 (ej helt aktuell pga systembyte)
 • Prognos 159800 (kommer att överstigas något)
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: