Projekt:Wikipedia i utbildning 2016/Utbildningsprogrammet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Händelser

Samarbeten

Deltagarna i Nordiska museets skolwikiprojekt, uppstartsträff den 26 september.
 • Tillsammans med Nordiska museet jobbar vi fram ett skolwikiprojekt som kommer att börja söka deltagande lärare och (gymnasie)elever från den 24 maj inför höstterminen. Fokus är på att skapa ämnespaket som passar inom ämnena historia, kulturhistoria och samhällskunskap och föra ihop dessa med gymansiearbetet där elever erbjuds handledning av personal från Nordiska. Relaterad sida på Wikipedia Kulturhistoria som gymnasiearbete.

Tidsplan

Aktiviteter hösten 2016

 • 13 september - Workshop DSV (räknas under ämnesexperter)
 • 26 september Uppstartsträff med lärare, elever och Nordiska museet.
 • 5 oktober - Webinar i kursen Open Network Learning, ca 80 deltagare mest lärare vid olika lärosäten.
 • 7 oktober - webinar för avslutning på Wikipediakursen på Uppsala universitet.
 • 11 oktober - Webinar med Wikipediakursen på Karlstads universitet (kursstart 3 oktober).
 • 25 november - Presentation på Mångspråkigt gymnasiebibliotek i praktiken, Gävle.
 • 15 december - Uppföljning med lärare och elever Nordiska museet.
 • Oktober - /EduWikikampanjen i Sverige


Aktiviteter våren 2016

 • 27 januari - Inspirationsseminarium SLU
 • 8 februari - Workshop DSV
 • 9 februari - kursstart Linnéuniversitetet Kalmar, Jonas klass.
 • 10 februari - inspelning Utbildningsradion
 • 5-6 mars - Education Collaborative in-person meeting Stockholm
 • 9 mars - Kursstart webinar Linnéuniversitetet Börjes klass
 • 11 mars - Webinar för ONL (ca 60 deltagare)
 • 4 april - Hjulsta grundskola publicering
 • 19 april - Föreläsning Lärarnas Riksförbund, Örebro (ca 30 deltagare)
 • 26 april - Nätverksträff för CMS pedagoger på Nordiska (ca 30 deltagare)
 • 19 maj - Föreläsning DSV
 • 7 juni - Doktorandkurs Biologiinstitutionerna Stockholms universitet

Involverade kurser

Lärosäte Tidsplan Kontakt Deltagare Länkar
Doktorandkurs SLU (Alnarp) slut 17 feb Åsa 6 doktorander Sammanställning på Outreachwiki.
Stockholms universitet - DSV 8 feb/ 19 maj/

13 sep

Ranil 30 +19 + 31 deltagare Engelska Wikiversity
Linnéuniversitetet Jonas klass start 9 feb Pia/Jonas 8 studenter /Global metrics
Linnéuniversitetet start 8-9 mars Pia/Börje 9 gruppkonton

45 deltagare

/Global metrics
Hjulsta grundskola 4 april Cilla 20 elever Se blogginlägg
Stagneliusskolan Mars 2016 Dan Frendin 3 elever /Global metrics
Doktorandkurs SLU slut april Mattias 34 doktorander Färdig, utvärdering finns /Global metrics
Doktorandkurs SLU slut maj Olle/Rikard 10 doktorander
Stockholms universitet - Bio 8 juni Lisbeth 8 doktorander /Global metrics
Linnéuniversitetet ikt-utbildning ht 2016 Gere 11 bidrag
Uppsala universitet September Stephan 9 gruppkonton W:sv:Utbildningsprogram:Uppsala universitet/Ledningsnät och dricksvattenberedning, 5 hp 1TV441 (HT 2016)
Energisystemens miljöpåverkan SLU HT 2016 Stephan/Stina 13 gruppkonton Energisystemens miljöpåverkan kurssida HT2016
Marknadsföring A Karlstad universitet Ht 2016

(3 - 28 okt)

Jörg 33 gruppkonton

(200 studenter)

W:sv:Utbildningsprogram:Karlstad universitet/Marknadsföring (HT16)
Doktorandkurs SLU HT 2016 Mattias 26 doktorander
Nils Fredriksson utbildning HT 2016 Nils 6 studentkonton W:sv:Utbildningsprogram:Nils Fredriksson Utbildning/HISHIS01B: Lokalhistoria (HT2016)
Nordiska Museet gymnasiearbete 1 HT 2016 Aron 19 konton Nordiska museets utbildningsprogram kurssida

Milstolpar

Nya verktyg