Projekt:Wikipedia i utbildning 2016/Ämnesexperter

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Exempel på användarmall för lärosäte och hur det läggs till med Visual Editor.

Tidsplan

 • 17-18 mars - Göteborgs universitet och Chalmers Istället möte med Chalmers, GU och Sahlgrenska i samband med resan till Vetenskapsfestivalen.
 • 8 april - möte med SBU, som skriver i sin årsredovisning att det bidragit till följande artiklar: depression, bipolär sjukdom, självskada, självskadebeteende, bettskena, fosterdiagnostik, äldreomsorg, stress, irritabel tarm, kardiotokografi (CTG) och arginin.
 • 27 april föredrag på Mötesplats Open Access, ca 230 deltagare.

Forum för Forskningskommunikation, Vetenskapsfestivalen

13-17 april - Vetenskapsfestivalens Forum för forskningskommunikation och programpunkt med Olle Terenius

 • "Repetition kl. 11-12 den 13 april. Då kommer vi att köra igenom kavalkaden så som den ska vara, med teknik och allt. Samling SENAST 10.45. SENAST fredagen den 8 april behöver jag era bilder eller det ni ska visa under er presentationspunkt. Feedback från Anders: fokusera på varför och hur!
 • Presentation kl. 13.30, 450 åhörare.
 • Möte på Chalmers den 13 april.

Användarmallar för lärosäten

 • Göteborgs universitet önskar en användarmall på Meta innan 13 maj. Fixat!
 • Uppsala universitet önskar användarmall på enwp och svwp till mitten av juni. Fixat!

SBU - STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

 • 31 maj - Skrivstuga med projektledarna på SBU, kl. 13-18.Sex medarbetare deltog i workshopen och Carl Fredrik presenterade WikiProject Medicine.

Lunds universitet

 • 15-16 augusti. Event för 40 doktorander förlagt i Landskrona.
Edits by hashtag lund 16 Aug 2016 - 16 Aug 2016
 • 54 revisions
 • 33 pages
 • 28 users
 • 23,530 bytes changed
 • 10 languages

Mistra

 • 5 september Workshop planerad i september, med Olle Terenius, 15 deltagare. Mistra är en självständig stifelse för miljöstrategisk forskning.

Uppsala Universitet

 • 30 september Utbildning för universitetsbiblioteket

VA-dagen

 • 12 oktober

Örebro universitet - Open Access

 • 27 oktober

SBU uppföljning november

 • Skrivstuga

Mätetal

 • Den 15 mars hade SLU 118 konton på svwp kopplade till institutionen. 148 konton på svwp den 9 augusti 2016.
 • Den 15 mars hade SVA 8 konton på svwp kopplade till institutionen.
 • Den 15 mars hade Karolinska institutet 11 konton på meta kopplade till institutionen.
 • Den 15 mars hade Linköping 6 konton på meta kopplade till institutionen.
 • Den 9 augusti hade Chalmers 4 konton på meta kopplade till institutionen.
 • Den 9 augusti hade Uppsala universitet 7 konton på svwp kopplade till institutionen.

Se även