Projekt:Ämnesexperter 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Sju kommunikatörer från Växjö, Linnéuniversitet kom till Kansliet i Stockholm för att lära sig mer om Wikipedia och hur de kunde bidra den 27 november. Mötet resulterade i många spännande diskussioner och sju inspirerade personer.
Skrivstuga Malaria på Karolinska institutet 3 december 2015.

Projektbeskrivning

För att hålla samman grupper av ämnesexperter används antingen Projektsidor på SVWP eller, inom Formas-projektet, sidor på Meta eftersom ämnesexperterna är aktiva på flera språkversioner.

Mål

Ur Verksamhetsplan 2015:

 1. Föreningen skall ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
  1. Målet är att etablera kontakt med 2 nya grupper av olika ämnesexperter som registrerar sig på Wiki projektsidor under året genom att sprida information och arrangerar tematiska skrivstugor.
  2. Målet är att utöka antalet existerande kontakter till en relaterad grupp inom samma ämnesområde som signerar sig hos existerande Wiki projekt [1] under året genom att underhålla relationer och arrangerar tematiska skrivstugor.

Genomförande

På Karolinska Institutet.

Användarmallar för varje lärosäte

Inom ramen för Formas-projektet önskas en enkel mall så att varje deltagande forskare tydligt visar sin tillhörighet till respektive lärosäte och den rutin som tagits fram är att detta görs genom standardiserade användarsidor för de ämnesexperter som deltar i projektet.

Erfarenheten från SLU är att det har varit ett stor tröskel för forskarna att komma igång och många misstag i början har handlat om att inte enkelt kunna skapa sin användarprofil. Därför har WMSE under 2015 tagit fram enklare mallar, baserade på de tidigare, som via Visual Editor gjort processen med att sätta upp den egna standardiserade användarsidan mycket enklare. Mallarna hjälper till att kategorisera användarna i till exempel Kategori:Användare från Sveriges lantbruksuniversitet.

I första hand har mallarna lagts upp på meta så att deltagande forskare där skapar sin globala profil och sedan redigerar på valfri språkversion. Översikten finns i kategorin för Wikimedia Sverige and Higher Education, där saknas däremot Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som istället finns på svwp.

Aktiviteter inom Formas-projektet

Presentationen för KI den 17 november 2016.

Övriga aktiviteter

Samarbetspartners

Noter

 1. GLAM, Mental health, Sustainable development, Women

Projektdata

5404 Fas: avslutad Ansvarig: Sara
Finansiering: Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
saknasTidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2015-12-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Möte med Linköpings universitet inför deras försöksverksamhet i hösten 2015.
 • Inledande möte med SLU för Formasprojektet.
 • Användarmallar för SLU, SVA, KI och LiU, Lund, Uppsala och Chalmers finns.
 • Presentation/workshop genomförd på KI
 • Halvdagsutbildning genomförd på SU
 • Möte med forskningskommunikatörer från Linnéuniversitetet
 • Skrivstuga Malaria KI
 • Budget 30 000 kr
 • Aktuell 4 189 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: