Projekt:GLAM-pedagoger 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2018 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Hitta samarbeten! Tipsa oss om museer där pedagoger vill jobba med Wikipedia och museipedagoger om möjligheten att jobba med Wikpedia.
Kontakt med skolor. Hjälp till att koppla ihop intresserade lärare med museer som har ett Wikipediaprogam.
Korrekturläsning och layout. Hjälp till så att informationsmaterial blir inbjudande och bra.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med sara.mortsell(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Fallstudie över arbetet med Nordiska museet utbildingsprogram för gymnasieelever

I det här projektet samlar vi och sprider våra första kunskaper och erfarenheter av att jobba med museernas utbildningsprogram där Wikipedia (och Wikimini) spelat en särskilt viktig roll. Vi baserar vårt arbete på vår expertis från både utbildningssektorn och GLAM-sektorn för att nå fram till GLAM-pedagoger och GLAM-institutioner för att synliggöra hur de kan nyttja fri kunskap i sina skolaktiviteter.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-GLAM-Educators-2017

Mars-juni Sätt ihop digitalt lärpaket för GLAM-pedagogerna. Fokus på hur de kan bidra på Wikipedia. (2 dagar) Learning-package
April-juli Skapa fallstudie baserat på Nordiska museets pilotprojekt. Kopplas med fördel ihop med lärpaketet. Om möjligt tas trycksak fram. (4 dagar)

Submission ihop med Nordiska till Society Byte med deadline 15 maj.

Juli-december Kommunicera om pilotprojektet för beslutsfattare i GLAM-världen. Presentera om värden som identifierades i pilotprojektet. Kommunikation kring start av pilot 2 på Nordiska. (4 dagar)
Juli-december Utbildning med två tillfällen för GLAM-pedagoger om Wikipedia. På FUISM:s höstevent. Identifiera event där vi kan delta och skicka in presentationsförslag, mer praktiskt fokuserat än det ovanstående. (4 dagar)
December 18 December presentation för pedagoger. Sker på Världskulturmuseerna Göteborg.

Samarbetspartners

  • Fuism

Se även

Projektdata

Projekt nr. 173115 Ansvarig Sara
Projektstart 2017-03-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 47 000 kr
Interna mål
  • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
  • G.2.1 - Redigering från 10/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-11-15 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • GLAM-pedagogkursen är genomförd med 7 deltagare.
  • Fallstudien är publicerad och har spridits till kursdeltagare och studenter på kulturarvpgrogrammet.
  • T.2.2a - Deltagande har skett på 1 nytt evenemang.

G.2.1 - Redigering från 7 unika underrepresenterade användare har skett.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

En andra omgång av föreläsning med Världskulturmuseerna är bokad för december.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen