Projekt:GLAM-pedagoger 2017/Kurs

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikipediakurs för GLAM-pedagoger

Kursen består av två tillfällen och ges under hösten 2017 och kan max ta 15 deltagare.

 • Planerade datum: den 6 oktober och den 10 november 2017
 • Tid: 13.00-16.00
 • Lokal: Postmuseum, Stockholm.
 • Alla deltagare behöver tillgång till en dator under hela kursen.
 • Alla deltagare behöver skapa ett användarkonto på Wikipedia innan första träffen, om man inte har ett sedan tidigare.

Kurssida

Syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna en grundläggande insyn i Wikipedias processer och innehåll genom att använda sig av praktiska moment som har tydlig koppling till deltagarnas vardagliga verksamheter inom sina organisationer. Efter kursen kan deltagarna resonera kring effekterna av att använda Wikipedia inom olika GLAM-verksamheter och fatta beslut om lämpliga Wikipedia-aktiviteter utifrån olika syften och behov.

 • (Oklart om kursen hinner täcka in fria licenser mer än det allra mest grundläggande om hur bilder läggs till i Wikipedia via Wikimedia Commons.)

Frågeställningar

Kursen kommer att behandla följande frågor varav de tre första hör ihop med träff 1 och de tre sista knyter an till träff 2.

 1. Hur ser Wikipedia på tillgänglig kunskap och vilka likheter eller skillnader finns med din institution? (Del 1)
 2. Vilka begränsningar innebär det att Wikipedia är ett uppslagsverk? (Del 1)
 3. Hur anser du att Wikipedia i nuläget täcker upp ett ämnesområde som ligger nära din institutions? (Del 1)
 4. Wikipedias öppenhet, att vem som helst kan redigera en sida, kan ses som både en styrka och svaghet. Vilka exempel finns på det? (Del 2)
 5. Vilka krav ställer Wikipedias riktlinjer på informationshantering och källkritik? (Del 2)
 6. Vilka exempel finns på pedagogisk användning av Wikipedia som verktyg för undervisning? (Del 2)

Upplägg

Underlag för träff 1

Träff 1

6 oktober

13.00 - 13. 20 Välkommen, presentationsrunda och första Wikipediakunskapen.

13.20 - 13.40 Presentation av Wikipedia i det stora: Tänk dig en värld där alla har fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap.

13.40 - 14.00 Praktiska övningar för att se Wikipedia i förändring: Skapa användarsida, användarruta, skapa sandlåda, Senaste ändringarna, visa historik

14.00 - 14.20 Diskussion om Wikipedia i detalj: Alla får skriva på Wikipedia, men ingen får skriva vad som helst på Wikipedia.

14.20 - 14.40 Uppgift: Hitta 2-3 Wikipediaartiklar med anknytning till din institutions expertområde. Bedöm innehållet utifrån gemensamma kriterier och föreslå åtgärder i sandlådan.

14.40 - 15.00 Gemensam avrundning och avstämning inför träff 2.

15.00 - 16.00 Den sista timmen är öppen för att på egen hand fortsätta redigera och diskutera Wikipedia med de som stannar.


Träff 2

Underlag för träff 2

10 november

13.00 - 13. 20 Välkommen, presentationsrunda och andra Wikipediakunskapen.

13.20 - 13.40 Diskussion om Wikipedias innehåll och luckor: Granskning genom stilguide, neutralitet och källhänvisningar

13.40 - 14.20 Praktiska övningar för att förbättra Wikipedia: Redigera i sandlåda vs. redigera i Wikipediaartikeln

14.20 - 14.40 Uppgift: Redovisa dina redigeringar i grupper om 3. Diskutera reaktioner, effekter och vidare förbättringar.

14.40 - 15.00 Gemensam avrundning och uppföljning av redovisningarna.

15.00 - 16.00 Den sista timmen är öppen för att på egen hand fortsätta redigera och diskutera Wikipedia med de som stannar.