Projekt:GLAM-pedagoger 2017/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för GLAM-pedagoger 2017.

När vi räknar "Number of individuals involved" så är det de personer som hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål (genom att vi presenterat, ställt frågor till församlingen eller vid en mingelsituation). Det är alltså inte det totala numret deltagare på evenemanget som redovisas där.

Evenemang

Museernas vårmöte, Södertälje

Datum
26 april 2017
Info-länk
Resultat

Skolprojektet ihop med Nordiska fick ett omnämnande i öppningsdagens panelsamtal av Sanne Houby-Nielsen som ett exmepel på hur Nordiska jobbar med digitala projekt. Projektet med Nordiska presenterades med medverkan från deltagande gymnasieelever och lärare som gav sina perspektiv på att ha redigerat Wikipedia med stöd från Nordiskas samlingar och forskningsbibliotek, inom ramen för gymnasiearbetet. Det fanns ett stort utrymme för publiken att ställa frågor och det gjorde de utifrån hur projektet ska utvecklas, eventuell uppskalning, etc. Samma dag deltog Wikimedia Sverige också i ett panelsamtal på temat Digitala lärresurser, skolor och museer arrangerat av Fuism med museipedagoger som huvudsakliga åhörare. Ett generellt intryck från samtal verkar vara att museipedagogerna sällan känner till att samma museum jobbar och hur det jobbar med Wikimedia och fri kunskap. Fria licenser, och skrivstugor är inte allmänt känt.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 45 25 0 0 70
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Vad kan museerna göra för skolan?, Etnografiska museet

Datum
23 maj 2017
Info-länk
kommer
Resultat

En heldag som kompetensutveckling för museeipedagoger arrangerat av Världskulturmuseerna digital. Temat var hur allt mer digitala museer kan ändra sin pedagogik till att jobba mot skolor på nya sätt och vilka möjligheter som ges. WMSE deltog med presentation av hur utbildningsprogrammet hakar i när samlingar har tillgängliggjorts med fria licenser och att museer och kulturarvsinstitutioner kan vara både uppsökande, som med välkommentillminplats, och uppdragsgivare, som i fallet med Nordiska museet, och att de pedagogiska värdena handlar om meningsfulla uppgifter "på riktigt" med krav på kommunikativa färdigheter så väl som informationshantering. Det är också en fördjupning av ämneskunskaper utöver det.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 36 4 0 0 40
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?


Wikipediakurs för GLAM-pedagoger, Postmuseum

Datum
träff 1 6 oktober, träff 2 10 november.
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Kursen beskrivs här i mer detalj.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 7 0 0 0 7
3. Number of individuals involved 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 2
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 12
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 6539
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Kulturarv i samverkan, Armémuseum

Datum
04 december 2017
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Endagskonferens arrangerad av Stockholmsuniversitet för att SU-forskare och beslutsfattare inom GLAM för att diskutera utmaningar med att samverka mellan forskning/utbildning och minnesinstitutioner. Stor relevans inför kommande SAMSYN-projketet med Stockholms universitet. I små grupper presenterades olika case för samverkan och WMSE bidrog med att prata om Att skriva kulturhistoria på Wikipedia, med Nordiska museet.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 30 15 0 0 45
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?


"Vad kan museerna göra för skolan online?", Världskulturmuseerna Göteborg

Datum
18 december 2017
Info-länk
"Vad kan vi göra för skolan online?"
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Detta var en upprepning av seminariet på Etnografiska från våren. Målgruppen var musiepedagoger och andra inom kulturarvssektorn som är verksamma mot skolorna. WMSE deltog med föreläsning.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 23 7 0 0 30
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

senast uppdaterad: 2017-XX-XX

Övrigt

Referenser