Mall:Resemall

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mallunderlag för Resebeslut. Används tillsammans med {{Resemall/Rad}}

För ett exempel på hur en ifylld mall kan se ut se Mall:Resemall/exempel.

{{Resemall
<!--huvud-->
| år         = {{subst:#time: Y}}<!-- år för resan -->
| rese-ID      = <!-- rese-ID NN -->
| ändamål      = <!-- Kort beskrivning av resans ändamål, fungerar som titel för resan -->
| resenär      = <!-- Resenärens namn -->
| avresa_tid     = <!-- Datum för avresa från arbete/hem [ÅÅÅÅ-MM-DD] -->
| hemkomst_tid    = <!-- Datum för hemkomst till arbete/hem [ÅÅÅÅ-MM-DD] -->
| kostnadsställe   = <!-- Kostnadsställe (projektkod). Behövs inte om beslutet ligger som en undersida till projektet -->
| uppskattad kostnad = <!-- Uppskattad kostnad för resa, boende och deltagande men ej traktamente eller restidsersättning (utan "kr") -->
| godkänd      = <!-- ~~~~ (Chefen) -->
<!-- 
   Anmärkningar
-->
| privat_start    = <!-- Datumangivelse för start av eventuellt privat syfte under resan [ÅÅÅÅ-MM-DD]-->
| privat_slut    = <!-- -||- slut -||- [ÅÅÅÅ-MM-DD]-->
| anmärkningar    = <!-- Eventuella andra kommentarer, typ kombination med annan arbetsaktivitet -->
<!-- 
-----------------------------------------------------------------------------------------
   Rapportering
-->
| avvikelser     = <!-- Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte... -->
| avvikelser_2    = <!-- Eventuella flera avvikelser (max 5 stycken)
 ... -->
| rapport      = <!-- Länk(ar) till sida och avsnitt där detaljerad rapportering finns (global metrics). I undantagsfall kan rapport finnas här. -->
| policy       = <!-- Eventuella förbehåll i resans uppfyllande av rese- eller miljöpolicyn. -->
| intygad      = <!-- ~~~~ Resenärens intygande om att miljö- och resepolicy har följts. Även en signal till administratören om att rapporten färdigställts (lägger till Kategori:Reserapporter färdiga för administration)-->
<!--
   Ersättningsblankett
-->
| ersättningskommentar = <!-- Eventuella kommentarer kring ersättningar. T.ex. privat boende eller klarifikationer -->
| redovisad      = <!-- Administratörens underskrift efter att rapporten hanterats (flyttar rapporten till Kategori:Reserapporter – redovisade och klara) -->
| summa_låg      = <!-- Summa restid låg i timmar (endast fulla halvtimmar, exkludera arbete) -->
| summa_hög      = <!-- Summa restid hög i timmar (-||-, restid mellan 18.00 fredag – 06.00 måndag) -->
| rader        = <!-- stoppa in radmallar {{Resemall/Rad}} under denna rad -->
}}

Mallunderlag för Resebeslut. Används tillsammans med {{Resemall/Rad}} För ett exempel på hur en ifylld mall kan se ut se Mall:Resemall/exempel.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
årår

år för resan

Autovärde
{{subst:#time: Y}}
Nummerobligatorisk
rese-IDrese-ID

rese-ID utan årtalsprefix

Nummerobligatorisk
ändamåländamål

Kort beskrivning av resans ändamål, fungerar som titel för resan

Strängobligatorisk
resenärresenär

Resenärens namn

Strängobligatorisk
avresedatumavresa_tid

Datum för avresa från arbete/hem [ÅÅÅÅ-MM-DD]

Datumföreslagen
hemkomstdatumhemkomst_tid

Datum för hemkomst till arbete/hem [ÅÅÅÅ-MM-DD]

Datumföreslagen
kostnadsställekostnadsställe

Kostnadsställe (projektkod). Behövs inte om beslutet ligger som en undersida till projektet

Nummervalfri
uppskattad kostnaduppskattad kostnad

Uppskattad kostnad (utan "kr") för resa, boende och deltagande men ej traktamente eller restidsersättning

Nummerföreslagen
godkändgodkänd

Plats för verksamhetschefens signatur

Föreslagna värden
~~~~
Strängföreslagen
privat_startprivat_start

Datumangivelse för start av eventuellt privat syfte under resan [ÅÅÅÅ-MM-DD]

Datumföreslagen
privat_slutprivat_slut

Datumangivelse för slut av eventuellt privat syfte under resan [ÅÅÅÅ-MM-DD]

Datumföreslagen
anmärkningaranmärkningar

Eventuella andra kommentarer, typ kombination med annan arbetsaktivitet

Strängföreslagen
avvikelseravvikelser

Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte... Upp till 5 avvikelser kan anges med en per mall-parameter.

Strängföreslagen
avvikelser_2avvikelser_2

Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte... Upp till 5 avvikelser kan anges med en per mall-parameter.

Strängvalfri
avvikelser_3avvikelser_3

Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte... Upp till 5 avvikelser kan anges med en per mall-parameter.

Strängvalfri
avvikelser_4avvikelser_4

Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte... Upp till 5 avvikelser kan anges med en per mall-parameter.

Strängvalfri
avvikelser_5avvikelser_5

Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte... Upp till 5 avvikelser kan anges med en per mall-parameter.

Strängvalfri
rapportrapport

Länk(ar) till sida och avsnitt där detaljerad rapportering finns (core metrics). I undantagsfall kan rapport finnas här.

Okändföreslagen
policypolicy

Eventuella förbehåll i resans uppfyllande av rese- eller miljöpolicyn.

Strängföreslagen
intygadintygad

Resenärens intygande om att miljö- och resepolicy har följts. Även en signal till administratören om att rapporten färdigställts (lägger till Kategori:Reserapporter färdiga för administration)

Föreslagna värden
~~~~
Strängföreslagen
ersättningskommentarersättningskommentar

Eventuella kommentarer kring ersättningar. T.ex. privat boende eller klarifikationer

Strängföreslagen
redovisadredovisad

Administratörens underskrift efter att rapporten hanterats (flyttar rapporten till Kategori:Reserapporter – redovisade och klara)

Föreslagna värden
~~~~
Strängföreslagen
summa_lågsumma_låg

Summa restid låg i timmar (endast fulla halvtimmar, exkludera arbete)

Nummerföreslagen
summa_högsumma_hög

Summa restid hög i timmar (endast fulla halvtimmar, exkludera arbete, restid mellan 18.00 fredag – 06.00 måndag)

Nummerföreslagen
raderrader

stoppa in radmallar {{Resemall/Rad}} under denna rad

Mallföreslagen
{{{ändamål}}}
{{{resenär}}} Rese-id: [[Tjänsteresor {{{år}}}|{{{år}}}-{{{rese-ID}}}]]
Avresa (datum)
{{{avresa_tid}}}
Hemkomst (datum)
{{{hemkomst_tid}}}
Anmärkningar:


Uppskattad kostnad: {{{uppskattad kostnad}}} kr [[Projekt {{{år}}}|Kostnadsställe/Projekt]]: kostnadsställe saknas
Beslut: inväntar daterad signatur
Reseutfall

Avvikelser:
inga avvikelser

Rapport:

Inte rapporterad

Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy:

inväntar daterad signatur

Ersättningsblankett
Datum Land Ö H F L M Restid låg Restid hög
Summa:
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): Attesterad (verksamhetschef):
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): Attesterad (resenär):
Redovisad: