Mall:Resemall/dok

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mallunderlag för Resebeslut. Används tillsammans med {{Resemall/Rad}}

För ett exempel på hur en ifylld mall kan se ut se Mall:Resemall/exempel.

{{Resemall
<!--huvud-->
| år         = {{subst:#time: Y}}<!-- år för resan -->
| rese-ID      = <!-- rese-ID NN -->
| ändamål      = <!-- Kort beskrivning av resans ändamål, fungerar som titel för resan -->
| resenär      = <!-- Resenärens namn -->
| avresa_tid     = <!-- Tidpunkt för avresa från arbete/hem [ÅÅÅÅ-MM-DD HH:mm] -->
| hemkomst_tid    = <!-- Tidpunkt för hemkomst till arbete/hem [ÅÅÅÅ-MM-DD HH:mm] -->
| kostnadsställe   = <!-- Kostnadsställe (projektkod). Behövs inte om beslutet ligger som en undersida till projektet -->
| uppskattad kostnad = <!-- Uppskattad summa av kostnader (utan kr) -->
| godkänd      = <!-- ~~~~ (Chefen) -->
<!-- 
   Anmärkningar
-->
| privat_start    = <!-- Tidsangivelse för start av eventuellt privat syfte under resan [ÅÅÅÅ-MM-DD HH:mm]-->
| privat_slut    = <!-- -||- slut -||- [ÅÅÅÅ-MM-DD HH:mm]-->
| anmärkningar    = <!-- Eventuella andra kommentarer, typ kombination med annan arbetsaktivitet -->
<!-- 
-----------------------------------------------------------------------------------------
   Rapportering
-->
| avvikelser     = <!-- Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte... -->
| avvikelser_2    = <!-- Eventuella flera avvikelser (max 5 stycken)
 ... -->
| rapport      = <!-- Länk(ar) till sida och avsnitt där detaljerad rapportering finns (global metrics). I undantagsfall kan rapport finnas här. -->
| policy       = <!-- Eventuella förbehåll i resans uppfyllande av rese- eller miljöpolicyn. -->
| intygad      = <!-- ~~~~ -->
<!--
   Ersättningsblankett
-->
| ersättningskommentar = <!-- Eventuella kommentarer kring ersättningar. T.ex. privat boende eller klarifikationer -->
| underskrift_datum  = <!-- Datum för underskrift (kan utelämnas) -->
| underskrift     = <!-- Resenärens underskrift efter att rapporten färdigställts (lägger till Kategori:Reserapporter färdiga för administration) -->
| redovisad      = <!-- Administratörens underskrift efter att rapporten hanterats (flyttar rapporten till Kategori:Reserapporter – redovisade och klara) -->
| summa_låg      = <!-- Summa restid låg i timmar (endast fulla halvtimmar, exkludera arbete) -->
| summa_hög      = <!-- Summa restid hög i timmar (-||-, restid mellan 18.00 fredag – 06.00 måndag) -->
| rader        = <!-- stoppa in radmallar {{Resemall/Rad}} under denna rad -->
}}