Projekt:GLAM 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Support! Hjälp användare som är uppskrivna som deltagare på projekt GLAM.
Var med! Kom till och hjälp till på plats på kommande skrivstugor.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med Axel.Pettersson(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Samlingssida för FDC-finansierade och mindre externfinansierade GLAM-projekt. Projektets syfte är att ge stöd och support till GLAM-institutioner som är aktiva inom Wikimediavärlden eller på annat sätt relevanta inom fri kunskap, öppna data eller tillgängliggörande av material samt att knyta nya kontakter och uppmuntra nya institutioner till samarbete.

Tidplan

GLAM-projektet pågår kontinuerligt under 2018 med support när det efterfrågas, skrivstugor, presentationer och medverkan i konferenser när det planeras in och behövs.

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-GLAM-2018

Januari 3D2Commons Verktyg och evenemang för uppladdning av 3D-filer. 3D2Commons / WMSE-National-Heritage-Board-2017
Januari-juni SMVK-uppladdning Möte i januari. Uppladdning mars och juni. 12 dagar. WMSE-National-Museums-of-World-Culture-2017-upload
Januari-juni SMVK-WiR Möte i januari. Aktiviteter löpande under våren. 22 dagar.
juni Uppföljning rapport om automatiska uppdateringar Initial vidareutveckling med RAÄ av rapporten från KÖK, sedan spridning av resultat. 2 dagar.
25-26 april Digikult Deltagande på konferensen Digikult. 3 dagar.
maj-december Demokratiskrivstugor 4 skrivstugor på olika museer. 6 dagar.
25 maj 3D-dag, Tekniska museet Presentation, 1 dag
sen höst Musikverket batch-uppladdning Vi utreder ett möjligt samarbete. Uppskattat 10 dagar.
Oktober-december Nationalmuseum workshop Avslutande workshop. 1 dag.
6-8 november RAÄ höstmöte Deltagande på RAÄs höstmöte. 3 dagar.

Se även

Projektdata

Projekt nr. 183120 Ansvarig Axel
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 10 000 (arbetstid) 
FDC 15 000 (övrigt) 
Total: 25 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 6/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 65/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 10/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 12/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis.
Slutrapport/utvärdering
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-09-21 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Demokratiskrivstugor med Centralmuseerna, två genomförda, två till planeras.
 • Genom användning av WP:MUPP städades bilder från SMM som var felaktigt beskrivna och namngivna.
 • Informationsträff med departementens kommunikatörsnätverk
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.1.2 - 61 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - ~60 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 6 nya evenemang.
 • T.2.2b - 16 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 42 unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2b - 8 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Tydliga svar saknas från de GLAM som kontaktats.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen