Projekt:GLAM 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Support! Hjälp användare som är uppskrivna som deltagare på projekt GLAM.
Var med! Kom till och hjälp till på plats på kommande skrivstugor.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med axel.pettersson(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Samlingssida för FDC-finansierade och mindre externfinansierade GLAM-projekt. Projektets syfte är att ge stöd och support till GLAM-institutioner som är aktiva inom Wikimediavärlden eller på annat sätt relevanta inom fri kunskap, öppna data eller tillgängliggörande av material samt att knyta nya kontakter och uppmuntra nya institutioner till samarbete.

Tidplan

GLAM-projektet pågår kontinuerligt under 2017 med support när det efterfrågas, skrivstugor, presentationer och medverkan i konferenser när det planeras in och behövs.

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-GLAM-2017

April RSMs vårmöte Södertälje, 25-27 april
Oktober Musikverket batch-uppladdning WiR hos Musikverket med batchuppladdning av två samlingar + workshop: 17 dagar Musikverket
Oktober-november ArbetSam workshop Två workshoptillfällen under hösten, 12 och 19 oktober.
Oktober-december Statens maritima museer (SMM) batch-uppladdning och Wikidata-kopplingar Vi utreder ett möjligt samarbete. Uppskattat 32 dagar Maritime-Museums-of-Sweden
Oktober-december Nordiska museet batch-uppladdning Vi utreder ett möjligt samarbete. Uppskattat 12 dagar Nordic-Museum
Oktober-december LSH batch-uppladdning Vi utreder ett möjligt samarbete. Uppskattat 5 dagar LSH
Oktober-december Tekniska museet batch-uppladdning och Wikidata Vi utreder ett möjligt samarbete. Uppskattat 12 dagar Technical-Museum
Oktober-December Nationalmuseum Vi utreder ett möjligt samarbete. Uppskattat X dagar Nationalmuseum

Samarbetspartners

 • Arbetslivsmuseernas samarbetsråd
 • Centralmuseernas samarbetsråd
 • Hemslöjdsförbundet

Se även

Projektdata

Projekt nr. 173120 Ansvarig Axel
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 25 000 kr 
Musikverket (173121) 50 080 kr 
Nordiska museet (173122) 48 000 kr 
Nationalmuseum (173123) 42 400 kr 
1: SMM (-) 2: Tekniska museet (-) 3: SMVK 1 (-) 4: SMVK 2 (-) 5: RAÄ 1: 76 800 kr (-) 2: 24 000 kr (-) 3: 140 800 kr (-) 4: 80 000 kr (-) 5: 64 000 kr 
Total: 551 080 kr (efter moms)
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 30/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 4/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 15/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.  
 • Rapport till Musikverket.
 • Del- och slutrapport till Nordiska museet
 • Del- och slutrapport till Nationalmuseum
 • Del- och slutrapport till Tekniska museet
 • Del- och slutrapport till SMM
Slutrapport/utvärdering
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-11-17 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • ArbetSam-workshopar
 • Samarbetsavtal skrivna med Nordiska Museet och Nationalmuseet, på gång med SMM och Tekniska museet
 • Workshop med Musikverket samt planering för 2018 påbörjad

För tidigare aktiviteter se: Projekt:GLAM 2017/Aktivitetslogg

Interna mål:

Externa mål:

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Genomföra batchuppladdningar och aktiviteter
 • För att få till samarbeten och säkerställa finansiering kommer vi i samarbete med projektet Organisationsutveckling 2017 att behöva ta fram ett tydligare paket att erbjuda till GLAM-partners.
 • Svårt att hinna med aktiviteterna i slutet av året (då vi har praktisk möjlighet att genomföra det)
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen