Projekt:GLAM 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2018 | 2020 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Support! Hjälp användare som är uppskrivna som deltagare på projekt GLAM.
Var med! Kom till och hjälp till på plats på kommande skrivstugor.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med axel.pettersson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet upprätthåller kontinuerlig interaktion med GLAM-partners och arbetar för nya samarbeten. Det fungerar också som ett paraplyprojekt för mindre projekt som finansieras av enskilda GLAM-institutioner.

2019: Fortsatt stöd till befintliga partners och arbete för att inkludera nya potentiella partners. Det kommer även att ske en nysatsning på vårt arbete tillsammans med Centralmuseernas Samarbetsråd med exempelvis regelbundna WikiLabs.

Konsultarbete

Projektet GLAM 2019 fungerar också som ett paraplyprojekt för insatser som finansieras av enskilda GLAM-institutioner där de vill ha hjälp med en uppgift de definierat och att arbetet sker inom en viss tidsperiod.

Dessa projekt syftar vanligtvis till att göra en viss samling av bilder eller data tillgängliga via Wikimediaplattformarna, att öka Wikimediakompetensen hos en institution genom att ha en wikimedian inbäddad vid institutionen under en viss tidsperiod eller genom att bygga skräddarsydda verktyg för att underlätta interaktionen, eller analysen av dessa, mellan GLAM-institutionen och Wikimedia.

2019: Vi kommer att fortsätta erbjuda möjligheten att genomföra sådana initiativ när GLAM-institutionen är intresserad. Den exakta utformningen av dessa beror på behovet hos den enskilda GLAM-institutionen. Musikverket, Riksantikvarieämbetet, SMHI, Nordiska museet och Sounds of Change har identifierats som mycket sannolika kandidater. Analyser av arbetet (fallstudier) kommer till stor del att kunna ske inom ramen för projektet FindingGLAMs.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-GLAM-2019

Januari-december Stöd och support till tidigare partner och nya intresserade. 3 dagar
Februari Kustwiki, uppstart och koordinering med gemenskap. 1 dag (Axel).
Februari Kustwiki, uppstart, tekniska diskussioner. 1 dag (Alicia).
Februari Problematiska data, uppstart, förbereda logistik för event. Sker till viss del inom ramen för FindingGLAMs. 4 dagar.
Mars Kustwiki, referensgruppsmöte, koordinering. 1 dag (Axel).
Mars Kustwiki, tekniska diskussioner. 1 dag (Alicia).
Mars Problematiska data, förbereda program, förbereda inbjudningar, förbereda enkät. Sker till viss del inom ramen för FindingGLAMs. 4 dagar.
Mars-april CMS-samarbete. Planera och genomföra skrivstugor. 2 dagar.
Mars-april Strategiska samarbeten. Samarbetsavtal: Ta fram öppenhetspolicy, ordna event, gemensamma projekt, organisationsmedlemsskap, utbildningsinsatser, tekniska utvecklingsinitiativ. 4 dagar.
Mars-april 3 kurser för arbetslivsmuseer Planering och genomförande, 5 dagar.
April SMVK-WiR-presentation på Digikult. 1 dag. T214279
April Kustwiki, referensgruppsmöte, koordinering. 1 dag (Axel).
April Kustwiki, tekniska diskussioner, uppladdning. 3 dagar (Alicia).
April Problematiska data, logistik. Sker till viss del inom ramen för FindingGLAMs. 3 dagar.
Maj Uppföljning kurser för arbetslivsmuseer. Uppföljning, rapport. 1 dag
Maj Kustwiki, referensgruppsmöte, koordinering. 1 dag (Axel).
Maj Kustwiki, tekniska diskussioner. 2 dagar (Alicia).
Maj Problematiska data, genomföra event, genomföra enkät. Sker till viss del inom ramen för FindingGLAMs. 6 dagar.
Maj-juni CMS-samarbete. Planera och genomföra skrivstugor. 2 dagar.
Juni Problematiska data, analys och rapport. Sker inom ramen för FindingGLAMs. 5 dagar.
September-december CMS-samarbete. Kommunicera, planera och genomföra skrivstugor, stöd och support till museer vi arbetat med tidigare. 6 dagar.
Oktober Arbetsam, sommarläger 2020. 2 dagar.
November Arbetsamplanering 2020. 2 dagar.
November-december Musikverket, uppladdning


Samarbetspartners

 • Centralmuseernas samarbetsråd
 • ArbetSam

Se även

Projektdata

Projekt nr. 193120 Ansvarig Axel
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 
SMHI 90 000 
RAÄ 100 000 
Musikverket  
ArbetSam
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 6/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 65/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 10/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 12/12 int. nyhetsbrev på månadsbasis. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2019-11-21 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • SMHI Kustvatten
 • Presentation om SMVK WiR på Digikult
 • Wikipediadag i Västernorrland
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 1 ny resurs.
 • T.1.2 - 73 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 1 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 26 unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2b - 10 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Alicia på Musikverket, kontakt med GLAM inför nästa år, stöd till Thielska som ska ladda upp ~900 bilder till Commons.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen