Projekt:GLAM 2019/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

Open GLAM now

Presentation om Wikidata.
Datum
2019-12-05
Info-länk
https://www.raa.se/in-english/events-seminars-and-cultural-experiences/open-digital-heritage/
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Vi blev inbjudna till att delta i ett webinar som ingår i Riksantikvarieämbetets serie om öppna digitala kulturarvsdata. Det aktuella avsnittet handlade om länkade data, och vi bidrog med en presentation om Wikidata och varför det är intressant för kulturarvsinstitutioner som vill börja jobba med länkade öppna data.

Inspelning av presentationerna: https://www.youtube.com/watch?v=oPib9P3f4b0

Upplevda problem/svårigheter/buggar
Antalet deltagare var betydligt lägre än de som anmält sig.
Global metrics    (T239782)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 1 1 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 2 0 0 0 2
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wikipediadag Västernorrland, Härnösand

Wikipediadag Västernorrlands museum 2019-10-22
Datum
2019-10-22
Info-länk
Dashboard, projektsida
Vem
Axel Pettersson och Aron Ambrosiani
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Intro om Wikipedia, Commons och Wikidata samt visning av Monumental, därefter mycket redigerande och diskussioner om relevans och plagiat.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 14 3 0 0 17
2. Number of newly registered users 11 3 0 0 14
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 2 0 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 5 3 3 0 11


Problematisk data, Stockholm

Datum
2019-08-30
Info-länk
Inför, efter, filmade föreläsningar och bilder
Vem
Tore, Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Se blogginlägg
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 14 9 0 0 23
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 12 4 0 0 16
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Flygvapenmuseum/SFHM, Linköping

Datum
2019-05-14
Info-länk
Event metrics, projektsida
Vem
Axel Pettersson
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Kort intro om redigerande och uppladdande, därefter redigering på artiklar relaterade till militärhistoria och flygplan.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 6 6 0 0 12
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 25 23 0 0 48Licensiering av kulturarvsinformation – god praktik, Digikult 2019, Göteborg

Datum
2019-04-26
Info-länk
Digikult 2019
Vem
Axel Pettersson
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop tillsammans med Kristina Alexandersson, CC Sverige och Internetstiftelsen, om licensiering av kulturarvsinformation. Genomgång av licenser och märkningar, mycket diskussion om närliggande rättigheter och konkreta exempel från deltagarnas samlingar.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 3 3 0 0 6
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 3 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wikimediauppladdning – varför och hur? Digikult 2019, Göteborg

Datum
2019-04-26
Info-länk
Digikult 2019
Vem
Alicia Fagerving
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Tillsammans med Aron Ambrosiani (Nordiska museet) och Albin Larsson (Riksantikvarieämbetet) genomförde vi en workshop om Commonsuppladdningar. Deltog gjorde personal från flera olika GLAM institutioner. Vi fokuserade på det grundläggande, dvs. vad Wikimedia Commons är för något och hur det kan hjälpa synliggöra institutioners samlingar och verksamhet. Vi visade upp hur man laddar upp filer mha upload wizard på Commons, men berättade också om hur en massuppladdning kan gå till, från rå metadata till färdiguppladdade filer. Verktyget Pattypan demonstrerades som ett verktyg som GLAM-personal själva kan använda.
Global metrics    (T221956)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 1 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 4 7 0 0 11
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 6 1 0 7


Sprid världskultur i världen, med hjälp av Wikipedia, Digikult 2019, Göteborg

Digikult, WiR, 2019-04-25
Axel Pettersson vevar med händerna framför en presentation...
Datum
2019-04-25
Info-länk
Digikult 2019
Vem
Axel Pettersson
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om Wikimedian in Residence på SMVK och varför andra institutioner kan ha nytta av att ha en WiR hos sig.
Alla presentationer spelades in och finns på http://digikult.se/digikult-2019/.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 140 70 0 0 210
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


ArbetSam, Karlstad

Datum
2019-03-28
Info-länk
w:sv:Wikipedia:Projekt GLAM/ArbetSam/Arbetslivsmuseer 2019, eventmetric
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Kurs med ArbetSam med fokus på ljudinspelning och bidrag med ljud till Wikimedia Commons och redigering av Wikipedia.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 6 6 0 0 12
2. Number of newly registered users 4 4 0 0 8
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 2 0 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 5 1 0 0 6


ArbetSam, Boda Glasbruk

Datum
2019-03-07
Info-länk
w:sv:Wikipedia:Projekt GLAM/ArbetSam/Arbetslivsmuseer 2019, eventmetric
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Kurs med ArbetSam med fokus på ljudinspelning och bidrag med ljud till Wikimedia Commons och redigering av Wikipedia.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 6 7 0 0 13
2. Number of newly registered users 4 5 0 0 9
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 2 0 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 5 4 0 0 9

Uppladdningar

Statens musikverk

Uppladdning av digitaliserade konstverk till Wikimedia Commons samt deras metadata till Wikidata.

Wikidata: QUERY

Commons: commons:Category:Media_contributed_by_the_Swedish_Performing_Arts_Agency:_2019-12

Global metrics    (T239050)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 1 0 1
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 1 0 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 2845 4969 0 7814