Projekt:GLAM 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Support! Hjälp användare som är uppskrivna som deltagare på projekt GLAM.
Var med! Kom till och hjälp till på plats på kommande skrivstugor.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med axel.pettersson(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

 1. Projektledning inleds
  1. Dokumentera detta på årssidan för beslut, ex Beslut & attesteringar 2020
 2. Meddela info om projektet till verksamhetschef så att data kan läggas till i Fortnox enligt Fortnox/nytt projekt
  1. Meddela sedan redovisningbyrån att boka in rätt budget på projektet enligt Fortnox/nytt_projekt#Lägga_till_budget_på_projekt
 3. Meddela teknisk personal om projektid och namn för att:
  1. Uppdatera hjälpscript för Fortnox
  2. Uppdatera masterlista för projekt och namn
 4. Transkludera projektdatamallen på sidan för årets projekt, Projekt 2020
 5. Transkludera frivilligmallen på Frivilliguppdrag

Kort projektbeskrivning

Projektet upprätthåller kontinuerlig interaktion med GLAM-partners och arbetar för nya samarbeten. Det fungerar också som ett paraplyprojekt för mindre projekt som finansieras av enskilda GLAM-institutioner där de vill ha hjälp med en uppgift de definierat och att arbetet sker inom en viss tidsperiod.

Dessa projekt syftar vanligtvis till att göra en viss samling av bilder eller data tillgängliga via Wikimediaplattformarna, att öka Wikimediakompetensen hos en institution genom att ha en Wikimedian inbäddad vid institutionen under en viss tidsperiod eller genom att bygga skräddarsydda verktyg för att underlätta interaktionen, eller analysen av dessa, mellan GLAM-institutionen och Wikimedia.

2020: Personalen kommer att fortsätta stödja befintliga partner och arbeta för att nå nya potentiella partner. Under året kommer vi att göra en nysatsning på arbetet med strategiska partnerskap med centrala och strategiska aktörer och tillhandahålla GLAM-personal i hela Sverige en rad utbildningsaktiviteter. Vi kommer att bjuda in våra partner att vara en del av den tematiska hubben som experter och intressenter. Vi kommer också att påbörja arbetet med att skapa material som kan internationaliseras för att inspirera till GLAM-aktiviteter i andra länder. Riksantikvarieämbetet, Tekniska museet, Nordiska museet och Statens historiska museer är svenska GLAM-institutioner som identifieras som mycket sannolika kandidater för GLAM-finansierade projekt.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-GLAM-2020

Januari-december Stöd och support till tidigare partner och nya intresserade. 3 dagar
Februari-mars Ta fram ny plan för CMS-samarbete. Där inkludera ex. organisationsmedlemskap samt teknisk support från oss. Regelbunden uppdatering av avtalet.
Februari-juni CMS-samarbete. Kommunicera, planera och genomföra skrivstugor, stöd och support till museer vi arbetat med tidigare. Ordna ett tekniskt och ett träningsevent för alla varje år. 5 dagar.
Mars-maj Undersöka hur uppladdningar från Digitalt museum bör ske. Koordinera med WMNO och personal på Digitalt museum.
Mars-maj Undersöka hur uppladdningar från K-Samsök bör ske.
April Undersöka AI-initiativ Relevanta för kulturarv i Sverige och crowdsourcing
September-december CMS-samarbete. Kommunicera, planera och genomföra skrivstugor, stöd och support till museer vi arbetat med tidigare. Ordna ett tekniskt och ett träningsevent för alla varje år. 5 dagar.
ArbetSam postkodprojekt
September-December Wikibase för svenska GLAM Ta fram plan för hur vi går vidare med Wikibase. Kontakter med WMDE och anpassning av material för svenska förhållande.


Samarbetspartners

 • Centralmuseernas samarbetsråd
 • ArbetSam


Se även

Projektdata

Projekt nr. 203120 Ansvarig Axel
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 25/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 12/12 int. nyhetsbrev på månadsbasis. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 12 mars 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • T.1.1 - Projekten har berikats med <ANTAL> nya resurser.
 • T.1.2 - 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 14 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
 • G.2.1 - Redigering från 2 unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2b - 2 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen