Projekt:GLAM 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Support! Hjälp användare som är uppskrivna som deltagare på projekt GLAM.
Var med! Kom till och hjälp till på plats på kommande skrivstugor.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med axel.pettersson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet upprätthåller kontinuerlig interaktion med GLAM-partners och arbetar för nya samarbeten. Det fungerar också som ett paraplyprojekt för mindre projekt som finansieras av enskilda GLAM-institutioner där de vill ha hjälp med en uppgift de definierat och att arbetet sker inom en viss tidsperiod.

Dessa projekt syftar vanligtvis till att göra en viss samling av bilder eller data tillgängliga via Wikimediaplattformarna, att öka Wikimediakompetensen hos en institution genom att ha en wikimedian inbäddad vid institutionen under en viss tidsperiod eller genom att bygga skräddarsydda verktyg för att underlätta interaktionen, eller analysen av dessa, mellan GLAM-institutionen och Wikimedia.

2020: Personalen kommer att fortsätta stödja befintliga partner och arbeta för att nå nya potentiella partner. Under året kommer vi att göra en nysatsning på arbetet med strategiska partnerskap med centrala och strategiska aktörer och tillhandahålla GLAM-personal i hela Sverige en rad utbildningsaktiviteter. Vi kommer att bjuda in våra partner att vara en del av den tematiska hubben som experter och intressenter. Vi kommer också att påbörja arbetet med att skapa material som kan internationaliseras för att inspirera till GLAM-aktiviteter i andra länder. Riksantikvarieämbetet, Tekniska museet, Nordiska museet och Statens historiska museer är svenska GLAM-institutioner som identifieras som mycket sannolika kandidater för GLAM-finansierade projekt.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-GLAM-2020

Januari-december Stöd och support till tidigare partner och nya intresserade. 3 dagar.
Februari-mars Ta fram ny plan för CMS-samarbete. Där inkludera ex. organisationsmedlemskap samt teknisk support från oss. Regelbunden uppdatering av avtalet.
Februari-maj CMS-samarbete. Kommunicera, planera och genomföra skrivstugor, stöd och support till museer vi arbetat med tidigare. Ordna ett tekniskt och ett träningsevent för alla varje år. 5 dagar.
Mars-maj Undersöka hur uppladdningar från Digitalt museum bör ske. Koordinera med WMNO och personal på Digitalt museum.
Mars-maj Undersöka hur uppladdningar från K-Samsök bör ske. Kontakt med RAÄ.
April Undersöka AI-initiativ. Relevanta för kulturarv i Sverige och crowdsourcing.
September-december CMS-samarbete. Kommunicera, planera och genomföra skrivstugor, stöd och support till museer vi arbetat med tidigare. Ordna ett tekniskt och ett träningsevent för alla varje år. 5 dagar.
Maj ArbetSam postkodprojekt. Planering för utbildning under 2021
September-december Wikibase för svenska GLAM. Planering av deltagande på Folk och Kultur 2021. Deltar med förinspelad film. Evenemanget genomförs digitalt. Ta fram plan för hur vi går vidare med Wikibase. Kontakter med WMDE och anpassning av material för svenska förhållanden.


Samarbetspartners

 • Centralmuseernas samarbetsråd
 • ArbetSam


Se även

Projektdata

Projekt nr. 203120 Ansvarig Tore
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 25/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 12/12 int. nyhetsbrev på månadsbasis.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-12-31 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Skrivit This Month in GLAM för December
 • Planerat utbildning med Göteborgs museer 2021.
 • Planerat kurs med Arbetsam 2021
 • T.1.2 - 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 14 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
 • G.2.1 - Redigering från 2 unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2b - 3 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Skicka offert till Göteborgs museer för utbildning på Wikimedias plattformar.

Många inställda evenemang pga coronavirusutbrott, vissa evenemang kan eventuellt genomföras genom videokonferenser och på distans.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen