Projekt:GLAM 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Ge support! Hjälp användare som är uppskrivna som deltagare på projekt GLAM.
Delta! Var med på kommande Wikiträffar och Skrivstugor.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med tore.danielsson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet upprätthåller kontinuerlig interaktion med GLAM-partners och arbetar för nya samarbeten. Det fungerar också som ett paraplyprojekt för mindre projekt som finansieras av enskilda GLAM-institutioner där de vill ha hjälp med en uppgift de definierat och att arbetet sker inom en viss tidsperiod.

Dessa projekt syftar vanligtvis till att göra en viss samling av bilder eller data tillgängliga via Wikimediaplattformarna, att öka Wikimediakompetensen hos en institution genom att ha en Wikimedian inbäddad vid institutionen under en viss tidsperiod eller genom att bygga skräddarsydda verktyg för att underlätta interaktionen, eller analysen av dessa, mellan GLAM-institutionen och Wikimedia.

2021: Personalen kommer att fortsätta att stödja våra befintliga partners och söka upp nya potentiella partners. Under året kommer vi att göra en nysatsning på arbetet med strategiska partnerskap med centrala och strategiska aktörer. Vi kommer att undersöka hur länkade öppna data (LOD) och Wikibase kan skapa intresse. Vi kommer att utveckla en serie utbildningsaktiviteter för GLAM-personal över hela Sverige. Riksarkivet och Statens historiska museer är svenska GLAM-institutioner som har identifierats som mycket troliga kandidater. Vi är också involverade i en ansökan om EU-finansiering där vi, om de finansieras, kommer att fungera som underleverantör.

Vi planerar också ett samarbete med fyra museer i Göteborg. Vi kommer att utveckla läromedel som fokuserar på verktyg som underlättar stora uppladdningar av bildfiler med tillhörande metadata till Wikimedias plattformar. Det slutliga målet med detta projekt är att förse museerna med verktyg och färdigheter för att själva bidra till Wikimediaplattformarna.

När vi arbetar med nya typer av samlingar eller med en ny typ av partner kommer vi att utveckla en fallstudie och dela lärdomarna med GLAMwiki-communityn.

Situationen med pandemin har flyttat vårt fokus till att nyttja digitala lösningar för vår kommunikation med svenska GLAM-institutioner, snarare än fysiska evenemang. Vi kommer att fortsätta utveckla det digitala utbildningsmaterialet vi påbörjade 2020 för att möjliggöra asynkrona förberedelser för deltagarna. Vi planerar för träning med t.ex. bibliotekspersonal, med arbetslivsmuseer och med de stora museerna i Sverige. Som en del av detta projekt kommer dedikerade moduler riktade till dessa målgrupper att skapas och kopplas till utbildningspaketet (beskrivs under projektet Wikipedia i utbildning 2021).

Några olika volontärgrupper kommer att organiseras för att stödja arbetet, t.ex. för att identifiera viktiga samlingar för batchuppladdning, med online-engagemang av materialet, med utbildning för GLAM-personal etc.

Våra partners kommer att inbjudas att delta i temahubben som experter och intressenter. Vi kommer också att börja arbetet med att skapa material som kan internationaliseras för att stimulera GLAM-aktiviteter utomlands.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-GLAM-2021

Januari Uppstart och planering för 2021 1 Tore Definiera, ta fram och lägga upp planerade tasks för 2021 i Phabricator. Planeringen kommer från gemensam workshop. T272295
Februari Planering och arbete med GLAM-undersökning 2 Tore Arbetet genererar fler undertasks i Phabricator inom uppdraget. T273451
Mars Delta i All Digital Week. Genomförande, analys och dokumentation av GLAM-undersökning. 4 Tore Planera fortsättning för intresserade institutioner. Arbetstitel för den halva informationsdagen är "En GLAMmig eftermiddag med Wikimedia Sverige". T277460, T277461, T275875
April Genomföra en informationsdag som uppföljning på enkätundersökningen. Arbetsnamn "En GLAMmig eftermiddag med Wikimedia Sverige" 4 Tore Göra utskick, nätverka och arbeta med projektsidor. Skapa plattformar och arbeta för att ge GLAM-institutioner vidare bra förutsättningar. T277461
Maj Ta fram en modell för organiationsmedlemskap i föreningen. Planera för digital konferensen Wikimedia Northern Europe 2021. 2 Tore Organisationsmedlemskap kan eventuellt kopplas till tjänster som ingår av typen statistik, mallar och kontaktperson. Beslut om Wikimedia Northern Europe bör tas i god tid innan maj. T273394
Juni Översätta utbildningsmaterial från Göteborgs museer till engelska. 2 Tore Översätta och dokumentera genomförandet och lägga upp material på Wikimedias plattformar T274112
Juli Uppföljning Musikverket och eventuell ansökan för projektmedel. Förslag är Kulturbryggans utlysningar. 1 Tore Förbereda dokumentation och kolla krav för ansökan. Utlysningar två gånger per år. T287863
Augusti Genomföra träffar i projekt Unika historiska Kalmar och Göteborgs museer 2021 3 Tore Underhålla projektet och planera möte för September T288460
September Genomföra träffar i projekt Unika historiska Kalmar och Göteborgs museer 2021 5 Tore Underhålla projektet och följa upp hur uppladdningar och redigeringar genomförs. T289462 and T289676
Oktober Planering i projekt Unika historiska Kalmar för ytterligare träffar. Fortsatt stöd ges till projekt HBTQI. 3 Tore Uppföljning av Göteborgs museer med stöd för att fullfölja uppladdningar. T289462
November Unika historiska Kalmar genomför en träff i Loftahammar. Projekt HBTQI genomför en skrivstuga. 2 Tore Göteborgs museer kommer berätta om sin satsning 2021 bilder. T294898
December Den sista träffen 2021 i Unika Historiska Kalmar län blir online öppen skrivstuga. 2 Tore Bloggposter om Unika Historiska Kalmar län och Göteborgs museer. T295452


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 213120 Ansvarig Tore
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
(213120) - FDC 50000 
(213125) - Göteborgs museer 75000 
(213126) - Kalmar läns museum 150000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 25/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 12/12 int. nyhetsbrev på månadsbasis.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-12-13 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Göteborgs museer – 2021 bilder år 2021 klar och bilderna finns på Wikimedia Commons.
 • Unika historiska Kalmar genomför den sista träffen online i form av en skrivstuga.
 • Projekt HBTQI med en ny Wikipedian in Residence på plats i Sörmland. Arbete med gemensamt deltagande på Folk & Kultur 2022 pågår.
 • Samarbetsavtal med Riksarkivet förberett för underskrift, kursstart i februari.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 4 nya resurser.
 • T.1.2 - 36 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 10 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 21 nya evenemang.
 • T.2.2b - 9 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
 • G.2.1 - Redigering från unika underrepresenterade användare ej räknande.
 • M.2b - 12 internationella nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Eventuell mindre fortsättning diskuteras med Unika historiska Kalmar.
 • Samarbete Riksarkivet påbörjas.
 • Undersöka samordning av digitalt kulturarvsarbete tillsammans med RAÄ.

Covid-19 fortsätter men fysiska möten kan åter bli möjliga om vi håller enligt nationella regler och mottagande institutions förhållningsorder.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen