Projekt:GLAM 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med tore.danielsson(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

 1. Projektledning inleds
  1. Dokumentera detta på årssidan för beslut, ex Beslut & attesteringar 2021
 1. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna
  1. /Frivillig
 2. Ange projektstatus
 3. Kontrollera att länken till förra årets projekt överst på sidan går rätt (använd {{Bläddra}})
 4. Transkludera frivilligmallen på Frivilliguppdrag

Kort projektbeskrivning

Projektet upprätthåller kontinuerlig interaktion med GLAM-partners och arbetar för nya samarbeten. Det fungerar också som ett paraplyprojekt för mindre projekt som finansieras av enskilda GLAM-institutioner där de vill ha hjälp med en uppgift de definierat och att arbetet sker inom en viss tidsperiod.

Dessa projekt syftar vanligtvis till att göra en viss samling av bilder eller data tillgängliga via Wikimediaplattformarna, att öka Wikimediakompetensen hos en institution genom att ha en Wikimedian inbäddad vid institutionen under en viss tidsperiod eller genom att bygga skräddarsydda verktyg för att underlätta interaktionen, eller analysen av dessa, mellan GLAM-institutionen och Wikimedia.

2021: Personalen kommer att fortsätta att stödja våra befintliga partners och söka upp nya potentiella partners. Under året kommer vi att göra en nysatsning på arbetet med strategiska partnerskap med centrala och strategiska aktörer. Vi kommer att undersöka hur länkade öppna data (LOD) och Wikibase kan skapa intresse. Vi kommer att utveckla en serie utbildningsaktiviteter för GLAM-personal över hela Sverige. Riksarkivet och Statens historiska museer är svenska GLAM-institutioner som har identifierats som mycket troliga kandidater. Vi är också involverade i en ansökan om EU-finansiering där vi, om de finansieras, kommer att fungera som underleverantör.

Vi planerar också ett samarbete med fyra museer i Göteborg. Vi kommer att utveckla läromedel som fokuserar på verktyg som underlättar stora uppladdningar av bildfiler med tillhörande metadata till Wikimedias plattformar. Det slutliga målet med detta projekt är att förse museerna med verktyg och färdigheter för att själva bidra till Wikimediaplattformarna.

När vi arbetar med nya typer av samlingar eller med en ny typ av partner kommer vi att utveckla en fallstudie och dela lärdomarna med GLAMwiki-communityn.

Situationen med pandemin har flyttat vårt fokus till att nyttja digitala lösningar för vår kommunikation med svenska GLAM-institutioner, snarare än fysiska evenemang. Vi kommer att fortsätta utveckla det digitala utbildningsmaterialet vi påbörjade 2020 för att möjliggöra asynkrona förberedelser för deltagarna. Vi planerar för träning med t.ex. bibliotekspersonal, med arbetslivsmuseer och med de stora museerna i Sverige. Som en del av detta projekt kommer dedikerade moduler riktade till dessa målgrupper att skapas och kopplas till utbildningspaketet (beskrivs under projektet Wikipedia i utbildning 2021).

Några olika volontärgrupper kommer att organiseras för att stödja arbetet, t.ex. för att identifiera viktiga samlingar för batchuppladdning, med online-engagemang av materialet, med utbildning för GLAM-personal etc.

Våra partners kommer att inbjudas att delta i temahubben som experter och intressenter. Vi kommer också att börja arbetet med att skapa material som kan internationaliseras för att stimulera GLAM-aktiviteter utomlands.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-GLAM-2021

Januari


Samarbetspartners

 • Centralmuseernas samarbetsråd
 • ArbetSam

Se även

Projektdata

Projekt nr. 213120 Ansvarig Tore
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 50000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 25/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 12/12 int. nyhetsbrev på månadsbasis.
 • M.3.1a - Sprid finansiering. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen