Projekt:GLAM 2020/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det här gick bra!

Vi har haft fortsatt bra kontakt med GLAM-sektorn.

  • Möten och diskussioner med flera institutioner så som Tekniska museet, ISOF, Nordiska museet, Musikverket, KB och Hembygdsrörelsen.
  • Det sker även mer sporadiska kontakter och förslag som en del av all kommunikation. Intresse finns.
  • Från projektet “Wikipedia i biblioteken” har vi fortsatt med Projekt HBTQI
  • Planerat in Arbetsamkurs 2021
  • Skrivit This Month in GLAM

Det här gick mindre bra!

  • Vi har haft intressanta samtal med Centrum för Näringslivshistoria men kom inte vidare just nu på grund av pandemin.
  • Riksarkivet blev avvaktande då vi väntade in ansökningar för nya projektmedel.

Det som är positivt är att detta är förhållandevis enkelt att följa upp och fortsätta med!

Det här kan vi fortsätta med!

Utöka modulpaket och onlineutbildningar för att kunna göra kortare och spetsigare kurser som inte kräver resande utan de få intresserade som är utspridda kan vara med hemifrån?

Det här kan vi utveckla 2021

Testa Wikibase för länkad kulturarvsdata. Göra ett erbjudande till sektorn för nätverk. Börja med en enkät om vilka behovs som finns för att därefter ta fram ett fungerande case för samarbete. Beskriva fördelar och utveckling på webbplatsen.

Finns det något vi ska sluta med?

Om det finns ställen där vi lägger in samma information på två ställen kan det vara anledning att se över detta. Ett exempel skulle kunna vara Wikidata och strukturerad data på Commons där denna risk finns.