Projekt:GLAM 2020/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för GLAM 2020.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan


Möte med Stockholms läns museum, Stockholm

Datum
2020-01-29
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Möte med personal på Stockholms läns museum om hur Wikipedia fungerar och möjligheter till samarbeten om förbättrande av artiklar och tillgängliggörande av material.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 9 4 0 0 13
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Möte med Sveriges hembygdsförbund, Stockholm

Datum
2020-02-20
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Intresse för Wikidata och möjligheter för deras nya hemsida och databas som ett resultat av deltagande i workshop om Wikidata inför Wikimania. Möte med info om vad Wikidata är och hur det fungerar, samt grundläggande info om API och unika identifierare.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 3 4 0 0 7
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wikipedia – är det något för hembygdsrörelsen, Stockholm

Datum
2020-03-05
Info-länk
https://stockholmslansmuseum.se/evenemang/wikipedia-ar-det-nagot-for-hembygdsrorelsen/ (arkiverad version)
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation och frågestund med deltagare från hembygdsföreningar i och runt Stockholm. Många frågor och stort intresse för hur föreningar kan bidra med information och bilder till Wikipedia och Wikimedia Commons. Prat om och funderingar på skrivstugor för mer konkret bidragande framöver.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 3 1 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 5 16 0 0 21
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Nobelstiftelsen, Stockholm

Datum
2020-06-03
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation för två personer från Nobelstiftelsen om kvalitetsarbete och underhåll av artiklar på Wikipedia, sett till innehåll i artiklar om nobelpristagare. Diskussion om bevakningslista, redigering av artiklar, intressekonflikt och liknande ämnen.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 1 1 0 0 2
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Skrivstuga Medeltiden

Datum
2020-08-07
Info-länk
Medeltiden på Wikiträffar
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
I samband med Medeltidsveckan 2020 hölls en digital skrivstuga med inrikting på Medeltiden. Arbete gjordes bland annat i att strukturera de olika åren på Wikidata, Wikimedia Commons och med infoboxar. Det arbetades även med Medeltida ballader – Lista över medeltida ballader
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 3 4 0 0 7
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Vadstena klosterkyrka, Online

Datum
2020-10-05
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Möte med fem personer om projekt som innefattar 3d-objekt och musikbeskrivningar av klosterkyrkan, se https://www.vr.se/swecris#/project/2016-01784_VR och Det multisensoriska Vadstena klosterhttps://www.konstvet.uu.se/konstvetenskap/forskning-konst/forskningsprojekt-konst/. Genomgång av wikimediaprojekten, med fokus på 3d, samt grundläggande upphovsrätt och koppling mellan olika miljöer.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 4 2 0 0 6
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Skrivstuga HBTQI, Online

Datum
2020-11-25
Info-länk
Wikiträff, projektsida
Vem
Axel, Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Skrivstuga inom Projekt HBTQI, som en fortsättning på Wikipedia i biblioteken. En mindre uppladdning med bilder gjordes till Stockholm Pride 2008 där både Commons-kategori och objekt på Wikidata saknades. Även diskussion om kommande Veckans tävling och inskickat förslag till Folk och Kultur 2021.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 3 1 0 0 4
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 7 12 2 0 21


Rapportintervju SoC, Online

Datum
2020-11-26
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Intervjuad av Governo som på uppdrag av Digisam skriver en rapport om Sounds of Change, i tidigare intervjuer med Helena T och Torsten N pekades jag ut som bra intervjuperson. Diskussion om projektet och inspelning/bevarande/tillgängliggörande av ljud, vikten och värdet av fria licenser samt vad Wikimedia Sverige gör inom ljudområdet.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 2 0 0 0 2
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser