Projekt:GLAM 2019/SMHI 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kort projektbeskrivning

Från projektsidan på Wikipedia
I enlighet med Vattendirektivet (Water Framework Directive / WFD) rapporterar Vattenmyndigheterna miljöinformation om Sveriges ytvattenförekomster till EU. Informationen samlas in hos VISS och det skapas strukturerad data bland annat över ytvattenförekomsternas statusklassning. Wikimedia Sverige och Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt drev projektet WFD-data till Wkidata 2016 och använde de strukturerade datafilerna för att göra informationen i WFD mer tillgänglig för allmänheten genom Wikidata. Projektet hade som mål att använda den nya informationen i Wikidata i infoboxar och skapa eller uppdatera Wikipediaartiklar om Sveriges sjöar. Tiden var dock begränsad och artiklarna blev aldrig gjorda. Nuvarande projekt vill använda existerande rutiner, uppsatta under projektet WFD-data till Wikidata 2016, för att införa data från de strukturerade datafilerna i WFD rapporteringen om svenska kustvattenförekomster till Wikidata. Sedan skapas eller används mallar för infoboxar på Wikipedia som utnyttjar datan i Wikidata. Dokumentation för hur detta utförs ska tas fram för framtida uppdatering av posterna på Wikidata och Wikipedia. För att göra detta kommer vi i samråd med Wikidata-gemenskapen och Wikipedia-gemenskapen:

  • Importera miljöinformation för Sveriges kustvattenförekomster till Wikidata
  • Skapa eller använda mallar för infoboxar i Wikipedia som använder den nya miljöinformationen på Wikidata
  • Arbeta fram förslag på Wikipedia-artiklar som utnyttjar infoboxarna
  • Uppdatera eller skapa artiklar om Sveriges kustvatten eller kustvattenförekomster

För att säkra att informationen hålls uppdaterad ska projektet även

  • Dokumentera den slutgiltiga metoden för uppdatering av Wikidataobjekten och Wikipediaartiklarna för att säkra god förvaltning av metoden och uppdatering med ny information.
  • Utforma ett förslag på ansvarsfördelning för framtida uppdatering av informationen för att säkra en så uppdaterad information som möjligt kan vara tillgänglig Wikipedia-användarna.

Tidsplan

Från projektsidan på Wikipedia
Projektet initierades under sommaren 2018 av SMHI. SMHI gick med stöd av Wikimedia Sverige och Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt igenom lärdomar från projektet WFD-data till Wkidata 2016. Under hösten 2018 sattes en referens –och arbetsgrupp ihop med personer från SMHI, Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, VISS, och Havs- och vattenmyndigheten ihop. Förslag på önskad information i Wikidataobjekten togs fram. Det hålls också löpande kontakt med Wikimedia Sverige och en Wikipedia-volontär med insikt i att skapa stora mängder artiklar med miljöinformation. För hösten 2018 och våren 2019 är den övergripande tidsplanen att

Datum Aktivitet
Februari-mars Införa Wikidataobjekt för Sveriges kustvattenförekomster.
April Utveckla förslag på faktaruta som använder sig av miljöinformation
April-maj Skriva/komplettera artiklar om Sveriges kustvatten/kustvattenförekomster.
Juni Rapport skriven om det utförda arbetet

SMHI är tacksamma för alla bidrag till projektet och kommer kunna besvara frågor och föra diskussioner under kontorstid.

Data

  • Finansiering: SMHI, 90 000:-

Se även

Rapport