Projekt:WFD-data till Wikidata 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Diskutera & matcha Hjälp oss avgöra hur WFDs metadata bäst passar in i Wikidatas struktur samt hjälp oss matcha specifika värden mot Wikidataobjekt.
Granska våra importresultat Under importstadiet av projektet behöver vi många ögon på de första testobjekten för att försäkra oss om att allt funkar som det ska. Mot slutet av importen är hjälp även uppskattat för att hantera de gränsfall/specialfall vi har stött på.
Designa infobox Under de senare stadierna av projektet kommer vi att arbeta på en infobox, för svenska sjöar, som automatiskt använder sig av den data vi importerat på Wikdata. Feedback, design och Lua-tips är ovärderliga för denna del, speciellt för de sjöar som inte motsvarar en administrativ enhet i WFD.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

I Sverige ansvarar Vattenmyndigheterna för rapportering till EU i enlighet med Vattendirektivet (Water Framework Directive / WFD). Delar av den (strukturerade) data som rapporteras in är väl lämpad för Wikidata och stora mängder av den används idag redan i Mall:Insjöfakta Sverige. Då rapporteringen är enhetlig för hela EU har ett pilotprojekt med Sveriges data goda chanser att kunna återanvändas för flera länder.

Projektet syftar till att göra informationen i WFD mer tillgänglig för allmänheten genom Wikidata och på så sätt gynna fri kunskap. För att göra detta kommer vi att:

 • Delta på samarbetsmöten i Köpenhamn/Bryssel.
 • Arbeta fram förslag på kompletterande egenskaper för att beskriva WFD-data på Wikidata, samt föreslå dessa för implementering.[1]
 • Importera WFD-data för minst ett land till Wikidata.
 • Skapa mallar för “infoboxar” på minst en språkversion av Wikipedia vilka använder sig av importerad data via Wikidata.[2]
 • Dokumentera de steg som genomförs så att detta är möjligt att upprepa för fler länder.
Förtydligande
 1. Acceptans av de föreslagna egenskaperna samt av importerad data ligger hos Wikidata-gemenskapen och Wikimedia Sverige kommer att följa deras rekommendationer.
 2. Acceptans av den föreslagna mallen ligger hos Wikipedia-gemenskapen och Wikimedia Sverige kommer att följa deras rekommendationer. Wikimedia Sverige kommer ej heller skapa artiklar på Wikipedia.

Tidplan

Projektet inleddes under 2016 med en första studie av den data som inkluderas i WFD rapporterna, hur aktuella strukturer på Wikidata ser ut samt förslag på kompletterande åtgärder.

För 2017 är den övergripande tidsplanen (för Wikimedia Sverige) följande:

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-WFD-data-to-Wikidata-2016

Januari-april Data modellering för Wikidata Inkluderar egenskapsförslag, eventuell ytterligare mappning samt exempel RBD och sjö på Wikidata. (6 dagar)
April-maj Importera data för Sveriges sjöar och RBD Inkluderar diskussioner om bästa källan för data (reportnet eller rå-WFD) samt utformning av referenstexter. (15 dagar)
April-maj {{Insjöfakta Sverige}} använder sig av wikidata-data Utveckla ett förslag på ny faktaruta som använder sig av Wikidata-data. (10 dagar)
Juni Slutrapport, sammanställd dokumentation och avslutning Slutrapport (inkl. slutgiltiga kostnader) senast 2017-06-30. Möte 14-15 juni. Möjligen även en workshop. (5 dagar)

Material och länkar


Samarbetspartners

See deltagarlistan för personnamn och organisationer.

Se även

Projektdata

Projekt nr. 163108 Ansvarig André
Projektstart 2016-03-01 Projektslut 2017-06-30
Finansiär Budget
Länsstyrelsen i Kalmar län 140 000 kr
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.

För 2016:
T.1.1, T.2.1 och T.2.2  

 • Delta på 3 samarbetsmöten.
 • Ta fram förslag på kompletterande egenskaper för att beskriva WFD-data på Wikidata, samt föreslå dessa för implementering.
 • Importera WFD-data för ett land.
 • Skapa en Wikidata-powered "infobox" på minst en språkversion av Wikipedia (som använder WFD-data).
 • Dokumentera processen.
Slutrapport/utvärdering Fil:WFD data for Wikidata – final report.pdf 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-08-30 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Projektet har avslutats och en slutrapport har producerats.
 • Vattendata har importerats för 6800 svenska sjöar
 • Presentation om projektet hålls för VISS applikationsråd
 • Diskussion om infobox inleds på sv.wp
 • T.1.1 – 1 nya resurser har gjorts tillgängliga.
 • Deltagande på 3/3 samarbetsmöten
 • 6 egenskaper har föreslagits.
 • WFD-data för 1 länder har importerats.
 • 0 Wikidata-powered "infoboxar" (som använder WFD-data) på 0 språkversioner av Wikipedia har skapats.
 • För dokumentation se Projekt:WFD-data till Wikidata 2016/Mappings.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • återbetalning av oanvända medel
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
 • Även om det var självklart för de flesta som deltog på mötet att aktuella data är (och bör vara) fritt från upphovsrätt så finns det en försiktighet kring att ta steget fullt ut och märka upp dessa som CC0 då det kräver beslut från högsta nivå och inblandning av organisationens jurister. Bland de som faktiskt släppt sin data som CC0 rådde det osäkerhet kring hur data ska märkas upp med detta på bäst sätt samt hur EEA/Eionet bäst kan göra användarna medvetna om detta. Projektet har dock fungerat som en ögonöppnare för behovet av tydlig licensuppmärkning.
 • För att importera ett land förlitade vi oss på att WFD rapporteringen skulle ske under 2016. Merparten av länderna blev försenade med detta vilket innebar ett mindre urval av länder att utgå från.
 • Att kunna demonstrera strukturer på test.wikidata.org visade sig hjälpa avsevärt för att kunna arbeta fram strukturer (i grupp). Detta gör det i sin tur enklare att lägga fram slutgiltiga förslag på Wikidata.
Kommentar från verksamhetschefen Oklart hur mycket av pengarna vi hinner arbeta upp. Mer fokus lades istället av nödvändighet på KÖK, på grund av förändringar i personalstyrkan som behövde vägas upp. Vi hoppas ännu nå de centrala målen för att behålla intresset för Wikidata hos de olika vattenmyndigheterna.