Projekt:GLAM 2018/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för GLAM 2018.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

3D2Commons-hack, Stockholm

Datum
2018-01-12
Info-länk
Evenemang, projektsida, bilder.
Vem
Axel, Sebastian, André
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Hackdag gemensamt anordnad av RAÄ (Jan Ainali) och WMSE. 17 deltagare från GLAM-organisationer samt studenter från en 3D-utbildning bidrog med input i frågor om metadata och liknande samt bidrog i hackande på 3D2Commons-verktyget.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 4 10 0 0 14
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 6 0 0 6
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


#1lib1ref-frukost, Stockholm

Datum
2018-01-31 -- 2018-02-01
Info-länk
Outreach dashboard
Vem
Axel Pettersson (WMSE) (diskussion)
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Tvådagars #1lib1ref-frukost med deltagare från biblioteken i och omkring Stockholm. 18 deltagare lärde sig om Wikipedia och att med Citation hunt hitta var det behövs källor och att lägga till källor.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 10 8 0 0 18
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 1 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 32 0 0 0 32


Digital Past 2018, Aberystwyth, UK

Datum
2018-02-06 - 2018-02-08
Info-länk
https://rcahmw.gov.uk/about-us/digital-past-conference/digital-past-2018/
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltagande i Digital Past 2018 som huvudtalare. Jag presenterade om KÖK.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 75 75 0 0 150
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Planeringsmöte om projekt, Bradford, UK

Datum
2018-03-25 - 2018-03-26
Info-länk
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltagande i planeringsmöte om ett möjligt stort projekt (som bygger vidare på KÖK med University of Bradford och ett 10-tal andra organisationer.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 15 10 0 0 25
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Expertgruppsmöte som del av Virtual Multimodal Museum, Berlin, Tyskland

Datum
2018-03-25 - 2018-03-26
Info-länk
https://www.vi-mm.eu/ta2-directions/
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltagande efter inbjudan till ett expertgruppsmöte om hur framtidens digitala museer kan komma att se ut.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 10 10 0 0 20
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Digikult, Göteborg

Datum
2018-04-25 - 26
Info-länk
http://digikult.se/
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltagande i Digikult, längre och kortare samtal med 18 personer under dagarna, en ny kontakt vilket kan leda till nytt samarbet och några återupptagna kontakter inför fortsatta samarbeten under året.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 6 12 0 0 18
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Demokrati 2018, Stockholm

Datum
2018-05-02
Info-länk
Dashboard, skrivstugesida.
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Den första i en serie av fyra skrivstugor CMS ordnar med tema Demokrati i samband med Demokratiåret 2018. 14 deltagare redigerade på både svenska och finska.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 4 7 0 0 11
2. Number of newly registered users 2 1 0 0 3
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 36 1 2 0 39


DDD-workshop på Tekniska museet, Stockholm

3D för alla, Tekniska museet, 2018-05-25
Datum
2018-05-25
Info-länk
Info,
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Heldag om 3D på Tekniska museet. Presentationer av organisationer som på olika sätt digitaliserat objekt och miljöer, och delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter. Jag presenterade möjligheterna att ladda upp 3D-filer i .STL-format till Commons, arbetet med andra format och 3D2Commons, och tog samtidigt upp grunderna om upphovsrätt och annat Wikimediarelaterat. 85 deltagare från ungefär 40 organisationer närvarade.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 42 43 0 0 85
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Sverigeesternas förening, Stockholm

Datum
2018-06-11
Info-länk
Dashboard, Inbjudning
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Skrivstuga på estniska huset med sex deltagare. Introduktion till Wikipedia följt av redigerande på svenska och estniska samt översättning av artiklar och uppladdning av bild. Sverigeesternas förening kommer att fortsätta med skrivstugor veckovis samt en uppföljningsträff i september då fler medlemmar kommer att bjudas in.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 4 2 0 0 6
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 11 1 2 0 14


Skrivstuga Demokratins vagga, Stockholm

Datum
2018-09-08
Info-länk
Info från Medelhavsmuseet, skrivstugesida
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Dålig framförhållning och marknadsföring från både vår och SMVKs sida gjorde att deltagarantalet var väldigt lågt.
Resultat
Liten skrivstuga där endast jag, Johanna och StenS var med.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 1 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 2 0 0 0 2


Departementskommunikatörer, Stockholm

Datum
2018-09-12
Info-länk
w:sv:Användare:Axel Pettersson (WMSE)/Finansdepartementsfrågor‎‎
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Efter kontakt på ett cryptoparty förra året blev jag inbjuden att hålle en presentation om Wikipedia för kommunikatörer på regeringskansliet och alla departement. 24 personer, från alla departement, fick information om relevans, intressekonflikt, neutralitet och mycket annat. Som ett resultat blir det även en liknande träff med personal från näringsdepartementet.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 12 12 0 0 24
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Regionbiblioteken "Digital först", Stockholm

Datum
2018-09-18
Info-länk
Digital först
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Presentation av Wikipedia+biblioteken och efterföljande diskussioner inför samarbete kring ett koncept för Wikimedia och biblioteken inom den satsing för ökad digital kompetens för landets folkbibliotekarier som Digital först samordnar

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 28 3 0 0 31
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Näringsdepartementet, Stockholm

Datum
2018-09-28
Info-länk
w:sv:Användare:Axel Pettersson (WMSE)/Finansdepartementsfrågor‎‎
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Uppföljning av tidigare träff med departementskommunikatörer och WikiGap i Göteborg. Info om Wikipedia och hur det fungerar, bra exempel på redigeringar, att bidra som tjänsteman, twitterbotar. Lite inne på upphovsrätt också.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 8 5 0 0 13
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WikiD-skrivstuga, Stockholm

WikiD edit-a-thon, KTH, 2018-10-31
Datum
2018-10-31
Info-länk
Ouppdaterad projektsida här
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Skrivstuga med deltagare från KTH. Fler deltagare än som redigerade då några parskrev. Några alster kvar i sandlådor i väntan på publicering.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 9 0 0 0 9
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 1 0 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 5 0 0 0 5
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 6 0 0 0 6


Workshop Musikverket, Stockholm

Datum
2018-11-28
Info-länk
Dashboard, Blogg
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Översyn av licensmärkning av material i deras egna miljöer måste göras så att det inte blir frågetecken när dom laddar upp bilder eller ljudfiler.
Resultat
Produktiv workshop med personal från myndigheten. Uppdaterande, nyskrivande, översättande av artiklar och uppladdande av bilder.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 7 6 0 0 13
2. Number of newly registered users 0 1 0 0 1
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 137 28 0 0 165

DigiLove, Alvesta

Presentation DigiLove, 2018-12-12
Datum
2018-12-12
Info-länk
DigiLove
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om vad Wikipedia är och hur det fungerar för bibliotekarier och biblioteksutvecklare från regionen. Efter min presentation fortsatte Elza Dunkels med en presentation om Digital backlash och tog upp exempel på hur artikeln om Hymen är uppdaterad på Wikipedia men inte i andra uppslagsverk, samt ställde frågan om hur historiken för artikeln Samer sett ut om den skapats och utvecklats sen 1970-talet.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 3 3 0 0 6
G2. Audience members at non-WMSE held event 27 12 0 0 39
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Wikipedia-skrivstuga på Landsarkivet i Göteborg

Vi lärde oss om Wikipedia på Landsarkivet i Göteborg.
Datum
2018-11-19 samt 2018-11-26
Info-länk
Wikipedia
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Skrivstugorna organiserades i samarbete med Landsarkivet i Göteborg och annonserades ut via deras kanaler. Deltog gjorde både medlemmar av den intresserade allmänheten och Landsarkivets personal. Även två erfarna Wikipedianer deltog och bidrog med sin expertis. Syftet med skrivstugorna var att introducera nybörjare till Wikipedia medelst både presentation om Wikipedias beskaffenhet och möjlighet att redigera inom valfritt ämne. Landsarkivets resurser lyftes fram och deltagarna uppmuntrades att leta efter lämpliga källor i referensbiblioteket.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 4 7 0 0 11
2. Number of newly registered users 3 4 0 0 7
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 15 0 0 0 15
SMVK WiR

Här listas WiR-aktiviteterna samt skrivstugorna som genomfördes.

WiR-skrivstugor, Stockholm och Göteborg

Datum
2018-01-01--06-30
Info-länk
Dashboard för redigeringar av personal under perioden.
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Under perioden har det genomförts två presentationer för personal i olika omgångar samt sex olika personalinterna skrivstugor. Totalt har 24 personer deltagit och bidragit med 901 redigeringar i 159 artiklar varav 34 nya. Dessutom har 56 bilder laddats upp. Totalt har gruppen bidragit med 226K bytes och dom redigerade artiklarna har fått 144K visningar.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 19 5 0 0 24
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 134 54 26 0 214


SMVK Afrika, Stockholm

Datum
2018-05-19
Info-länk
Dashboard för skrivstugan.
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Skrivstuga som en del av öppningen av utställningen Afrika pågår på Etnografiska museet. 10 deltagare (och två åskådare) deltog i redigerande samt lärde sig mer om utställningen och samlingarna.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 3 4 0 0 7
2. Number of newly registered users 2 1 0 0 3
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 1 1 0 0 2
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 31 2 0 0 33


SMVK Kvinnliga resenärer, Göteborg

Datum
2018-06-02
Info-länk
Dashboard för skrivstugan.
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Skrivstuga med tema Kvinnliga resenärer på Världskulturmuseet. 10 deltagare (varav fyra var där för att även presentera; Rättviseförmedlingen, Landsarkivet och Stadsmuseet) deltog i redigerande samt lärde sig mer om varandra. Tre personer från Göteborgsgemenskapen var med och hjälpte till samt körde den inledande presentationen av Wikipedia då tågförseningar ställde till resan ner.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 1 1 1 0 3
2. Number of newly registered users 5 1 0 0 6
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 27 0 90 0 117


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Nordiska museet – Nyfotograferad dräkt

commons:Category:Images_from_Nordiska_museet:_2018-12

Global metrics    (T210378)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 8053 0 0 8053


SMVK - Kaudern

Global metrics    (T191280)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 858 0 0 858

SMVK - Nordenskiöld, von Rosen

Global metrics    (T198071)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1745 0 0 1745


Övrigt

Referenser