Projekt:FOSS för föreningen 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Intresseanmälan Känner du till något Chapter om redan tittar på samma frågor? Anmäl dem till nätverket!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Wikimedia-rörelsen har en nära koppling med FOSS-rörelsen och flera Wikimedia-föreningar använder FOSS-lösningar i sitt dagliga arbete av både princip- och kostnadsskäl. Många FOSS-projekt har dock begränsad funktionalitet eller användbarhetsproblem vilket kan resultera i stress och frustration bland anställda - vilket kan leda till att stängda lösningar används istället. Det kan ofta finnas konsulter som kan utveckla specifika lösningar för identifierade problem, engångskostnaden för detta kan ofta vara hög men lösningarna kan även vara till nytta för andra Wikimedia-föreningar.

Wikimedia Sverige använder sig av flera olika system i sitt vardagliga arbete. FOSS är centralt för organisationen men några av verktygen som används är stängda. Vi vill använda oss av fler FOSS-lösningar, men samtidigt måste verktygen ha ett minimum av användarvänlighet och fylla våra praktiska behov. I vissa fall kan saknad funktionalitet lösas genom en mindre investering av föreningen. Om detta görs rätt kan detta både spara pengar på lång sikt och vara till gagn för föreningen som helhet.

Under 2017 identifierade vi vilka verktyg som används av föreningen, om stängda verktyg har öppna alternativ och vad som skulle behöva utveckla innan vi byter från det stängda alternativet. Under 2018 kommer vi att göra flera överföringar från stängda till öppna system. Inom ramen för detta projekt kommer vi att utvärdera dessa. Vi kommer även att arbeta för att bygga upp ett nätverk för att dela erfarenheter och kunskap om lämplig FOSS-mjukvara för Wikimedia-föreningar. Om resurser finns kommer externa konsulter att anlitas för att åtgärda lämpliga identifierade brister.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-FOSS-for-the-Association-2018

Maj Utvärdering I takt med att migreringen genomförs kommer de nya tjänsterna att utvärderas löpande. Undersökning om lösningar finns tillgängliga eller behöver byggas. 3 dagar.
Juni Utvärderingsworkshop Under en gemensam workshop går vi igenom de nya verktygen och sammanställer upplevda brister. 4 dagar.
Juli-augusti Nätverksbyggande Detta inkluderar ett mötestillfälle under ex. Northern Europe Meetup. Sätt upp nån form av stödsidor som kan användas som underlag/koordineringsplats. 4 dagar.
November Uppföljning Uppföljning med mindre justeringar och uppdateringar. 0,5 dag.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 186302 Ansvarig André
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 0 (arbetstid) 
Total: 0 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-09-14 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projektet har ännu inte återaktiverats, men vi tittar på vad som kan ske runt WordPress innan årsskiftet.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen