Projekt:FOSS för föreningen 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Wikimedia-rörelsen har en nära koppling med FOSS-rörelsen och flera Wikimedia-föreningar använder FOSS-lösningar i sitt dagliga arbete av både princip- och kostnadsskäl. Många FOSS-projekt har dock begränsad funktionalitet eller användbarhetsproblem vilket kan resultera i stress och frustration bland anställda - vilket kan leda till att stängda lösningar används istället. Det kan ofta finnas konsulter som kan utveckla specifika lösningar för identifierade problem, engångskostnaden för detta kan ofta vara hög men lösningarna kan även vara till nytta för andra Wikimedia-föreningar.

Wikimedia Sverige använder sig av flera olika system i sitt vardagliga arbete. FOSS är centralt för organisationen men några av verktygen som används är stängda. Vi vill använda oss av fler FOSS-lösningar, men samtidigt måste verktygen ha ett minimum av användarvänlighet och fylla våra praktiska behov. I vissa fall kan saknad funktionalitet lösas genom en mindre investering av föreningen. Om detta görs rätt kan detta både spara pengar på lång sikt och vara till gagn för föreningen som helhet.

Därför vill vi först identifiera vilka verktyg som används av föreningen, om stängda verktyg har öppna alternativ och vad som skulle behöva utveckla innan vi byter från det stängda alternativet. Utifrån denna första undersökning investerar vi nödvändiga resurser för att göra nödvändiga förbättringarna genom att betala externa konsulter, alternativt engagera universitetsstudenter genom studentuppgifter eller genom eget arbete av våra utvecklare. Vi tror att detta är ett område där Wikimedia-föreningarna kan samla resurser vilket är möjligt om vi under 2017 gör undersökningar vilka kan användas innan deras planer är satta för 2018.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-FOSS-for-the-Association-2017

April (5:e) Inventering av existerande verktyg Uppdatera metasida om WMSE. Lägg till övergripande tabell över verktyg/organisation. 1 dag. T162262
Maj (12:e, 31:a - 1:a) Analys av verktyg Val av verktyg: Var kan vi göra skillnad? Var finns konsulter? Vad gagnar rörelsen?

Val av uppgifter: Värde av insatsen? Finns tidigare rapport? Uppskattning av arbetesomfattning. (Mindre problem som har en enkel lösning samlas in för Skill Sharing Workshop.) 6 dagar.

T165298
Juni Inköp av tjänst Begär offert från konsult för att lösa identifierade uppgifter. Spika konsulter och uppgifter. Skriv kontrakt, med så tidig start som möjligt. 2 dagar.
Juli-oktober Återkoppling under utveckling Svara på frågor, ge exempel och förtydliganden. 1 dag.
November Utvärdering av resultat Fick vi ut det vi ville? Var det prisvärt? Vilka problem uppkom? Är det värt att upprepa? Berätta vad vi har gjort för Wikimedia-rörelsen. 2 dagar.

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 176302 Ansvarig André
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 kr
Interna mål
  • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
  • M.3.1c - 20% fler frivilliga (2/37 stycken). 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Inga aktiviteter hölls under denna period
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Analys av verktyg

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen Vi genomför inte denna i år då vi har haft ökade konsultkostnader inom andra delen av verksamheten.